Fælledparken

Adresse
Fælledparken, P.H. Lings Alle 10, 2100 København Ø
(P.H. = Per Henrik)

Størrelse
12 baner i 1908
10 baner i 1934
i 1974 angives i KI's årsberetning 8 baner + 1 grusbane
i 1976 angives 8 baner
i 2000 angives 5 baner + 6 minibaner

Indvies 
7. marts 1911

Beskrevet i andre afsnit
Fælleden før Fælledparken - se underside til Fælledparken
Herregårdsbanen
Idrætsparken og det første Fælledklubhus
Klosterhaven
Parken
Østerbro Stadion

Klubbernes omtale i deres skrifter - se underside til Fælledparken

Klubber, der fast har benyttet Fælleden/Fælledparken

Nuværende : HB, Heimdal, Skjold, Viktoria, Østerbro

Tidligere : AB, Apollo, Astoria, Athenae, B 39, B 93, B 1903, B 1960, Bankembedsmændene, Blågård, Borup, Dania, Firkanten, FIX, Frem, Gefion, Hellerup, Hermes, KB, KFUM, Lucas, Lydia, Melchioraner, NKUB, Noria, Olympia, Ryvang, Stjernen, Thor, Union, Urania, Velo, ØB

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
AB 50 år
AB 100 år
B 93 50 år
B 93 100 år
B 1903 50 år
B 1903 100 år
B 1960 50 år
Idrætsbladet april, 1936 om Borup
FIXs hjemmeside 2011
Frem 50 år
Frem 100 år
HB 50 år
KB 75 år
KFUM 50 år
Skjold 50 år
Skjold 75 år
ØB 50 år
ØB 75 år
ØB 90 år
ØB 100 år
Den Danske Idrætsbog bind II, 1935.
Københavnsk Fodbold 2011/nr. 2
Københavnsk Fodbold 2012/nr. 1
Københavnsk Fodbold 2018/nr. 1

Fælledparken

Luftfoto 1954

Fælledparken 11

Rigshospitalet i forgrunden kort efter det var opført

Fælledparken 11 (1)

Fælledparken til venstre - Parken til højre

Det første egentlige idrætsanlæg i Danmark indvies officielt 7. marts 1911 på Øster Fælled – fremover betegnes det som Fælledparken i kampprogrammerne. Mosen – også kaldet ”den bundløse” – var et særligt problem. Det løser man ved i kombination med de udgravninger og planeringer, man foretager, at omdanne den til Fælledparksøen.

Året forinden er Boldhuset – Fælledklubbernes Klubhus – blevet indviet 23. maj 1910. Huset er som det eneste af de større bygninger bygget af Kommunen ved stadsarkitekt Wright. Den store gule bygning med facade ud mod Fælledparken og på siden ind mod Opvisningsbanen med tribune kom til at rumme 21 omklædningsrum - med baderum med indlagt varmt/koldt vand. Københavns Idrætspark (KI) overtager administrationen af huset 30. maj 1911. I Boldhuset var der plads til 19 klubber, der hver kunne få ét lokale til en årlig leje af 100 kr. årligt. En leje der stiger og stiger både i de første år – krigsårene under 1. verdenskrig – og årene derefter. Kun 2 klubber er så velstående, at de undervejs de første år råder over 2 rum hver (KFUM og Velo). Rummene er ret små og trængslen stor, især på kampdagene – selv forstuerne må tages i brug til omklædning. Huset rummede også en restaurant dog uden spiritusbevilling.

Samtidig med Fælledklubhuset anlægges baner ved søen og lige over for klubhuset. I starten meget markant bedre end de ”møddinger”, man tidligere havde spillet på – men overbelastning og folks brug af arealet til gangstier m.v. gør banerne noget ringere. Også de dyrskuer, der afholdes med års mellemrum har sat deres betydelige aftryk – de samtidige kilder taler direkte om, at arealet efter brug ligner en indianerlandsby, hvilket ikke skulle tages som en ros. En del ønsker sig ligefrem tilbage til ”de gode, gamle” dage med græssende køer og heste. Oprindelig havde Stadsgartneren kun ville gå med til 7 faste baner - ellers ville anlægget blive nedslidt og banerne ville ikke kunne flyttes. Det protesterer Fælledklubberne over - de havde for at organisere sig nedsat Fælledklubbernes Forretningsudvalg med en repræsentant fra ØB, B 1903, KFUM, Union, Velo, Borup, HB og Viktoria med kursusbestyrer Wedel, Velo som første formand (hans kursus lå i Nørre Søgade) og Åge Køhl, ØB som sekretær - Åge Køhl bliver, da Wedel flytter fra København ny formand, men må så overlade posten til andre i 10 år p.g.a. af at han som betjent forflyttes til Provinsen. Han vender tilbage til ØB - nu som kriminaloverbetjent - og bliver igen formand for Forretningsudvalget. Fælledklubbernes Forretningsudvalg henviser i sin protest mod kun at få 7 baner til, at 11 baner er en betingelse for, at de skal kunne opgive deres mange private lejemål i nærliggende lejligheder, baggårde m.m. Borgmester Jensen træder i karakter og fastsætter kompromiset til netop 11 baner. Stadsgartneren giver ikke sådan op, men får held til at nedlægge 3 baner - den ene dog som indhegnet bane til hockey/håndbold - henover årene. KI stod for banefordelingen mellem klubberne.

Idrætsbladet skriver 12/4 1934 i sin omtale af københavnske fodboldbaner, at der i Fælledparken findes 10 baner - 2 lige over for klubhuset, 1 ved Klostret, 2 ved søen og 5 på den "gamle" fælled. Generelt er de dog meget ujævne. Der er planer om at udjævne Nørre Fælled og her vil så kunne ligge 7 baner. I 1955 er der kun 8 baner, der indgår i turnus - de er fordelt således mellem KBU-klubberne i Fælledparken :
Bane 1 : Viktoria råder over den mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Bane 2 : Skjold råder over den tirsdag, onsdag, torsdag
Bane 3 : Kan kun benyttes af KBU-klubberne til kampe på lørdage, søn- og helligdage
Bane 4 : Heimdal råder over den mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
Bane 5 : Borup råder over den mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag samt søndage
Bane 6 : Union råder over den tirsdag, torsdag, fredag og søn- og helligdage
Bane 7 : kan kun benyttes af ØB og er ikke med i turnusordningen
Bane 8 : HB råder over den tirsdag, onsdag, torsdag, fredage samt lørdage, søn- og helligdage
Bane 9 : findes ikke
Bane 10 : Kan kun benyttes af KBU-klubberne til kampe på lørdage, søn- og helligdage.

Øvrige tider på banerne var "bevilget" til DAI, Firmaklubberne og klubberne i Kontor- og Handelsstandens BU.

Man vedtager hurtigt, at der ikke kan komme nye klubber til - med mindre andre nedlægges eller selv flytter væk fra Fælleden. Dels erkender man banemanglen, dels er der omklædningsrum-kapaciteten, der med Klubfælledhuset er nøjagtigt afstemt i forhold til antal baner. B 1903 og KFUM flytter siden væk fra Fælledparken til egne anlæg og Velo går ind som klub. De afløses af 3 ret så store nye "klubber" både på banerne og i Klubhuset : DAI, Firmaklubbernes Boldspil Union og Kontor- og Handelsstandens Boldspil Union. Denne aftale fornyes i 1950erne mellem Fælledparkens KBU-klubber og DAI - ingen ny kun ind hvis en anden forsvinder. Det kikser så med B 1950, som KI tager ind - dem vil man meget gerne have flyttet til f.eks. Kløvermarken. I løbet af 1950erne accepterer man så også Stadsgartnerens nedlæggelse af 3 baner - på betingelse af, at man får en bane stillet til rådighed i januar-april - og vel at mærke en bane, der ikke skal benyttes i spilsæsonen - og senere udvidet til at kunne råde over samlet 2 uden for sommerbanerne fra februar-april. Man vil også have KI til at nedlægge Hockeybanen - give den tilbage til fodbolden. Ikke uventet protesterer de to hockeyklubber - Orient og Københavns Hockeyklub - mod det og henviser til, at en bane benyttet til fodbold og/eller håndbold ikke også kan benyttes til hockey.

Boldhuset rives senere - i 1953 - ned i forbindelse med ombygning af Idrætsparken. I stedet får klubberne omklædning i eller rettere under den "nye" Cementtribune. I starten af 2000-tallet opsiges de tilbageværende Fælled-klubber Østerbro IF, HB, Heimdal og Viktoria fra at have omklædningsrum under Idrætsparkens tribuner. I de første år holder man til i en stor "container"-landsby. Forinden har Skjold overtaget efter B 93 i Østerbro Stadions tribune.

Næsten samtidig omdannes opvisningsbanen "Klosterhaven" til kunstgræsbane.

15. december 2011 kan 4 Fælledklubber – HB, Heimdal, Viktoria og Østerbro IF – flytte ind i det splinterny fælles klubhus for enden af Øster Alle ved Vibenhus Runddel. Efter udsmidningen fra Parken-tribunens kælder et par år før har man levet et par sæsoner i en stor container-landsby og på den måde fået hinanden endnu mere ind på livet.

Blegdamsfælleden

Blegdamsfælleden ca. 1875 - der spilles langbold

Nørre Fælled

Fodboldspil på Nørre Fælled omkring 1910

Fælledparken 1913

1913

Fælledparken 10
Fælledparken 2
Fælledparken 5
Fælledparken 6

Til venstre gaden, hvor mange klubber lejede sig ind til klublejlighed og til højre boldspil på Blegdamsfælleden ca. 1875 kort før KB blev stiftet med langbold som første idræt. 

Fælledparken 17

Husarerne rider tilbage efter endt øvelse på Fælleden

Fælledparken 19

Tilskuere bag et af målene, der ikke var udstyret med målnet

Øster Fælled Dyrskue 1905

Dyrskue på Øster Fælled 1905

Øster Fælled

Plantegning til Øster Fælled

Fælledparken 3

Fælledklubhuset

Fælledparken 15

Fælledklubhuset

Fælledparken 9

græsbaner

Fælledparken 12

græsbaner

Fælledparken 14

græsbaner

Fælledparken 4

kunstgræsbanen

Fælledparken 7

kunstgræsbanen

Fælledparken 8

kunstgræsbanen

Fælledparken 1

Barakbyen mens Fælledklubhuset blev opført

Fælledparken 13

Fra barakbyen mens Fælledklubhuset blev opført

Fælledparken 1939

1939

Fælledparken 1994

1994