Østerbro Stadion

Adresse
Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø
tidligere Staunings Plads.

Størrelse
1 11M Opvisningsbane

Indvies 12. maj 1912

Kampbane for følgende klubber

B 93, Ryvang, Skjold, ØB, Østerbro

Kildemateriale

Københavns Idrætspark 1911-36 side 61 og 86 - Københavnsk Fodbold 2008/nr. 5

Flere klubber anvender opvisningsbanen - primært Østerbroklubberne B 93, Skjold, Østerbro IF, Ryvang.

Østerbro Stadion: indvies 12/5 1912 – i starten kun ståpladser, først fra 1922 med tribune. Fra 1952 kan man benytte Østerbro Stadion som aflastningsbane i fodbold for Idrætsparken – får året efter lysanlæg. Sidstnævnte bestående af 4 ca. 35 højre lysmaster hver forsynet med 15 stk. 1.000 watt pærer. Første lyskamp er B 93- Malmø FF en tirsdag-oktoberaften 1953 (ender 2-2 og denne ellers ret enestående Danmarkspremiere overværet af mindre end 5.000 tilskuere.). Siden benyttes Østerbro Stadion en del år om vinteren til offentlig skøjtebane. B 93 får senere til huse i tribunen med omklædningsrum, klublokaler, klubrestauration m.v. - de lokaler overtages efter B 93s udflytning til Svanemølleanlægget af Skjold.

Københavns Idrætspark (KI) skriver i sin årsberetning for 1952 : Østerbro Stadion skal moderniseres – det kræver at man kan få en aftale med naboerne, Skt. JakobsKirken og B 93 (der godt nok kun lejer sit areal af kommunen). Man har brug for at få et hjørne af kirkens grund og 5 tennisbaner fra B 93. Aftalerne går i hus – B 93 får så nedsat sin årlige leje fra 10.000 kr. til 8.000 kr. og 10 års uopsigelighed (dog med den klausul, at man efter de første 5 år kan opsige med 1 års varsel). Kirken får til gengæld opført et kapel. Det er planen at opføre en tribune med plads til 1.700 overdækkede pladser.

I KI-årsberetning 1953 står følgende : Man spillede den første kamp på den nyrenoverede bane 24/10 53, hvor man havde lagt græstørv på de dele af løbebanerne og springgravene, der lå på græsarealet – KFUM mødte Horsens.

Idrætshuset: Indviet 6/6 1914. Var under 1. verdenskrig overtaget af Militæret.

Lawn-tennis Hallen: (B 93s tennishal) : opført 1911 og overladt B 93

Østerbro Svømmehal og Badeanstalt: Indviet 11/11 1930.

I mange år havde Skjold omklædningsrum under den gamle hovedtribune i Idrætsparken, men Skjold får sine egne omklædningsrum og klublokaler i og under tribunen på Østerbro Stadion, overtaget efter B 93, da de flyttede til Svanemølleanlægget.