Klosterhaven

Adresse
Del af Fælledparken

Størrelse
1 11M opvisningsbane

Senere placeres Fælledparkens Kunstgræsbane her

Indvies
1954
Første officielle turneringskamp på kunst er 24. oktober 2009, hvor Østerbro i Grand Old Masters spiller 2-2 mod Sundby.

Klubber, der har benyttet græsbanen
B 93, Borup, HB, Heimdal, Skjold, Viktoria, ØB, Østerbro

Klosterhaven erstattede den i 1953 nedlagte "Trekanten",- der lå mellem Jagtvej og Nørre Alle ved Vibenhus Runddel og var aflastnings-opvisningsbane for Idrætsparken og Østerbro Stadion.

Banen indhegnes, planes og udvides lidt til siderne til den ønskede reglementerede banestørrelse i 1954. Nogle af tribunerne samt tællerapparaterne fra Trekanten flyttes direkte over. Man må klæde om i Idrætshuset.

Allerede i 1956 kan man konstatere, at den ikke kan klare belastningen – så Klosterhave-banen må lukkes hele 1957 for at blive repareret. En af årsagerne er, at der spilles en del håndbold på banen, og det slider for meget – så fra 1958 vil man ikke afvikle flere håndboldkampe. På KBUs Bestyrelsesmøde 21. januar 1957 oplyses det ellers med henvisning til Københavns Idrætspark (KI), at de lover at udbedre banen hurtigst muligt. Og at de desuden forsøger at gøre banen bredere, ligesom man før hver kamp vil opsætte sejldug ved hegnet bag målene, så "gratister" ikke kan se ind udefra. Men allerede 21. marts samme år konstaterer KBU, at man må affinde sig med, at Klosterhaven vil være lukket hele 1957 og måske dele af foråret 1958 på grund af en gennemgående reparation - til gengæld vil banen fremover være 64,5 meter bred.

I 2009 omdannes banen til kunstgræsbane - og betegnes fra nu "Fælledparken, kunst".

Klosterfælleden 1954

Klosterhaven på luftfoto fra 1954