Idrætsparken

Adresse
P.H. Lings Alle, 2100 Østerbro

Størrelse
11M opvisningsbane

Indviet 
25. maj 1911

Indgår i Fælledparken 

videreføres som Parken

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
B 93 50 år
B 93 60 år
B 93 100 år
B 93 110 år
Den danske Idrætsbog bind II, 1935

Omfatter også
Det første Fælledklubhus - Boldhuset
Hockeybanen

Idrætsparken er opført 1911 – første kamp spilles 25. maj 1911. Kapaciteten 15.000 tilskuere – men kun de 700 kunne sidde ned på tribunen ved Fælledklubhuset. Ståpladstribunerne ”Hockeybanen” = trætribune (Hockeybanen lå, hvor Skøjtehallen ligger i dag) - se også korte historier nr. 60 - og Cementtribunen indviet i 1923. B 93-langsiden = den billige langside – indviet i 1935 (næsten kun ståpladser) – og så var kapaciteten dermed øget til 36.000 tilskuere. Hovedtribunen = den dyre langside – indviet i 1955, og dermed øgedes kapaciteten yderligere til nu 51.000 tilskuere.

Idrætsparken sælges i 1990 til Baltica Finans og rives ned november 1990 for at blive bygget om til Parken (der indvies september 92).

Da Idrætsparken anlægges overtager Idrætsparken den af B 93s baner, der gik under navnet ”cricketbanen”.
Idrætsparken indvies 25/5 1911 ved matchen udvalgt Københavnsk hold (B 93/KB) - Sheffield Wednesday (tabes 2-3). Omfatter 9 1/3 ha – heraf B 93s gamle baneareal udgør de 3 2/3. Indvielsen står Kronprins Christian (senere Christian X) for. Rummer også et Kontrolhus til de mange kontrollører. Skulpturerne skænkes af brygger Jacobsen. Idrætsparkens fodboldbane skulle udvide tilskuerkapaciteten fra den hidtidige danske rekord på 6.000 (den første pokalfinale i 1910 på B 93s bane) til på sigt 50.000. Man betegner selv i 1914 København som værende Idrættens foregangsby – med Idrætsparken, Idrætshuset, Ordrup Cykelbane og Helgoland.

Banen bliver kampbane for især – næsten udelukkende i de første år – de baneejende klubber (AB, B 93, Frem, KB). Første gang banen optræder på Borgerrepræsentationens møde er 19. februar 1906, hvor udgifterne beregnes til 1.342.000 kr. incl. anlæggelse af veje, men uden bygninger. I starten kunne der være 15.000 tilskuere – i 1923 udvides med ”Stenørkenen” eller ”Cementen” ved Østre Alle, hvor spillerne fik omklædningsrum incl. varmtvandsbassiner under jorden. Tidligere havde man klædt om i Fælledklubhuset og skulle bane sig vej mellem tilskuere for at nå derfra og ind på Opvisningen. Tribunen indviet 25/5 1923 med Stævnet - Notts County. Først i 1925 bliver denne tribune overdækket. På den fine langside havde der været rejst ståtribuner og ved Hockeybanen udvides i 1928, så der nu kan være 25.000 tilskuere – senere udvides på siden mod B 93s baner, så man opnår en kapacitet på 35.000. Omklædningsrummene i Cementtribunen overtog ØB år senere.

Der bygges i 1953 en ny tribune samt et nyt klubhus til fælledklubberne – samlet pris 4,5 millioner kr. I mange år spillede man 100 kampe eller mere per sæson på græstæppet – det kunne det ikke holde til. Aflastningsbaner bliver løsningen. I 1955 udvider man påny tilskuerkapaciteten – det udbyggede indvies 2/10 1955 med Danmark - England. Samtidig får man et tip-top moderne lysanlæg – og den nye tribune får omklædningsrum for fælledklubberne i kælderen - med en 100 meter lang badegang.

Tilskuerrekorden til en klubkamp er fra 1964 til KB - B 1909 - 14.300 tilskuere.

Se også plakater

Se også korte historier nr. 60 og nr. 105

Plakater for DBUs landspokalfinaler samt landskamp