ORGANISATION OG UDVALG

DBU Københavns Repræsentantskab
DBU Københavns Bestyrelse
Appeludvalg
Børneudvalget
Disciplinærudvalg
Dommerudvalget
Seniorudvalget
Turneringsudvalget
Ungdomsudvalget