DBU KØBENHAVNS HISTORIE

KFUM Næstved

I 2024 fylder KFUMs Boldklub 125 år - 4. juni. Læs KFUMs historie og om den på plakaten viste kamp her. 2024 er også året, hvor FIX 20. september fylder 100 år - ligesom også JIF Hakoah 12. oktober runder de 100 år. Prespa fylder 3. april 50 år. 

I anledning af at DBU København 29. april 2013 fyldte 110 år åbnede en historisk hjemmeside. Indsamling og bearbejdning af materiale var startet i en særlig ”historie-gruppe” 5 år før – stoffet hentes fra KBUs årsskrifter og øvrige arkivmateriale, DBUs årsberetninger og klubbernes jubilæumsskifter, som i dag befinder sig rent fysisk i DBU København. Suppleret med læsning af sportsblade m.v., ved besøg på Lokalhistoriske samlinger og hvad der nu kan hentes på nettet. Et arbejde der reelt aldrig ophører.

I dag er det en integreret del af DBU Københavns hjemmesides ”Om os”. Her kan man følge samtlige klubbers historie fra deres start og til nu – for de, der har forladt KBU/DBU København til deres udtrædelsesdag. Det omfatter også hvad klubber har vundet af rækker, pokalturneringer og indendørs/Futsal-rækker hos KBU/DBU København, hvor de har spillet og hvad de har spillet i af dragt og hvordan klubbens ungdomshold har klaret sig i de fælles ungdomsturneringer. Og med henvisninger til omtaler i DBU Københavns eget Fodboldmagasin samt hvor det har været muligt krydret med film/video-klip.

På samme måde er alle anvendte spillesteders og anlægs historie beskrevet – ikke mindst ved et meget omfattende foto-materiale. De haller, som vi i dag spiller Futsal i er også kommet med her. En række klub- og KBU-plakater, som enten findes i vores eget arkiv eller som hænger rundt omkring i vore klubbers domiciler er samlet i sit eget afsnit. KBU har gennem årene udsat ikke så få pokaler - og en pæn portion af dem findes i dag tilbage hos DBU København. De er præsenteret i afsnittet om KBUs pokaler. De nåle, som KBU/DBU København har uddelt til spillere på deltagende/vindende hold i pokalfinaler, deltagere på KBUs udvalgte hold såvel som KBUs/DBU Københavns egne hædersnåle er samlet, beskrevet og præsenteret i afsnittet KBU og DBU Københavns nåle.

Fra KBUs start i 1903 til dato er alle slutstillinger gengivet – desværre endnu med et par huller, hvor det ikke har været muligt at opdrive dem i materialet. Alle unionshold stillet i KBUs navn er præsenteret med resultater og med spillere, hvor det har været muligt at finde dem i materialet.

Dommerne har vi lister over fra starten af 1960erne – de har fået deres eget afsnit, så man kan gå på ”slægtsforskning” og finde ud af om og på hvilket niveau en person har fungeret som fodbolddommer i det københavnske. I et par år før det har det været muligt at få navnene på de, der dømte vore kampe, - de er selvfølgelig kommet med også.

KBUs loves og turneringsreglementets udvikling fra 1903 til dato er præsenteret – ligesom KBUs/DBU Københavns årsberetninger, Bestyrelsen, formændene og sekretariatet. Aldersklassernes udvikling og betegnelser gennem tid er beskrevet, og der er oversigter over klubbernes medlemstal, deres placeringer i DBUs rækker og klubbernes deltagelse i Futsal i afsnittet ”oversigter”.

Det er også blevet til afsnit om andre fodboldunioner i det københavnske, - store som små. Hæderspriser er gennem mange år tildelt enkeltpersoner og klubber af KBU/DBU København, DBU og Danmarks Idræts Forbund (DIF) – de har fået deres eget afsnit.

KBU og DBU København har gennem årene selv lavet udklipsbøger - ligesom en del privatpersoner og klubber har indleveret et stort antal scrapbøger. De opbevares i dag hos DBU København. Vi har lavet korte oversigter over, hvad de hver især rummer.

Cricket og Tennis, der begge har været en del af KBU – Tennis trådte ud 1920, Cricket først 1953 – er 2 selvstændige afsnit.

Og så er der ikke mindst et afsnit med hvad vi synes er ”gode historier” – både et par længere med bl.a. videopræsentationer – og noget over 100 korte hentet fra klubbernes skrifter m.v.

Det hele er til slut forsøgt sat ind i ”Fodboldens Danmarkshistorie” som DBU så og ser det. Spillereglerne op til og i starten af fodbolds introduktion i Danmark/København er de senere væsentligste ændringer i Fodboldloven er beskrevet i afsnittet Spilleregler.

De enkelte afsnit opdateres således

Klubber
Nye klubber registreres med stiftelsesdata, spillested, spilledragt og placering af bedste herre- henholdsvis kvindehold samt den periode af år, som klubben har deltaget hos KBU/DBU København. Første kontaktperson skrives for de ældste klubber ind og første spillede DBU København-kamp føres ind med resultat og for både herrer og kvinder. Logo sættes ind, hvis klubben har et sådant. Klubben kontaktes for om muligt at bidrage med lidt mere uddybning omkring stiftelse, navnevalg, valg af spilledragt m.v.

Klubber, der holder op hos DBU København, lukkes ned med angivelse af sidst spillede DBU København-kamp hos herrer såvel som kvinder med angivelse af resultat.

Eksisterende klubber ajourføres efter hver turneringshalvår med ændringer i bedste herre- henholdsvis bedste kvindeholds rangering, ændringer i spilledragt, spillested og deltagelse i overbygninger/fælleshold samt med nye rækkevindere, nye pokalvindere og/eller nye Futsal-vindere samt placeringer i Ungdoms Fællesrækker skrevet ind. 

Nye overbygningshold med eget navn behandles som "nye klubber" - det samme gælder, når de måtte blive lukket ned. Klubber, der skrifter navn - men ellers fortsætter - behandles som nye klubber henholdsvis klubber, der ophører hos DBU København.

Kommer der for os at se nye relevante oplysninger om en klub - eksisterende såvel som lukket - suppleres klubsiden med disse.

Spillesteder
Nye spillesteder registreres med adresse og størrelse. Første DBU København-kamp skrives ind med resultat og det angives, hvilke klubber der benytter eller har benyttet anlægget. Foto af og fra anlægget sættes ind.

Spillesteder, der ophører hos DBU København, lukkes ned med angivelse af sidst spillede DBU København-kamp.

Eksisterende spillesteder ajourføres med ændringer i og på anlægget samt efter hver afsluttede turneringshalvår justeret med tilgang af klubber, der har benyttet anlægget.

Haller, der for første gang benyttes til DBU København-Futsal, tilføjes med foto.

Slutstillinger
Efter hver afsluttede turneringshalvår henholdsvis Futsalsæson indskrives slutstillingerne.

KBUs Love og Turneringsreglement
Ændringer skrives ind, når de er vedtaget.

Årsberetning
Når DBU Københavns årsberetning er offentliggjort udarbejdes et sammendrag, der sættes ind.

Ledelsen og Hæderspriser
Til- og fratræden af formænd, Bestyrelsesmedlemmer, Sekretariatsledere samt udnævnelse/tildeling af hædersbevisninger skrives ind, når de er officielt meldt ud. 

Oversigter
Klubbernes seneste medlemstal skrives ind, når de er offentliggjort.
Klubbernes Futsaldeltagelse skrives ind forud for hver Futsalsæson og justeres ved afslutningen.
Klubbernes pokalvindere og placeringer i Overbygnings/Fællesrækker skrives ind efter hver afsluttet turneringshalvår.
Futsalvindere skrives ind efter hver afslutning på en Futsalsæson.

Dommere
Efter hver afsluttet turneringshalvsæson listes de benyttede dommere med angivelse af niveau, de er registreret at have dømt på.

Aldersgrupper
Ændringer i de enkelte aldersgruppers navne, turneringsformer m.v. skrives ind efter deres vedtagelse.

Plakater og scrapbøger
Plakater og scrapbøger, der afleveres til DBU Københavns arkiv, føres ind .