Østerbro Boldklub

Øb

Stiftet
1. september 1894

Bedste herrehold
se underside

Spillested
Fælledparken og Østerbro Stadion
Fælleden, - i starten med indgang v/ Trianglen

Spilledragt
Rød/hvid længdestribet trøje samt sorte shorts
Rød/hvid længdestribet trøje samt mørkeblå shorts - fra 1920 efterår
Sort trøje samt sorte shorts - fra 1919 efterår
Rød/Hvid længdestribet trøje samt sorte shorts - fra ca. 1906
Rød/hvid tværstribet trøje samt hvide shorts

 

Med hos KBU
1903-99

Bedste kvindehold
1998 :
7M

Rækkevindere
se underside

Pokalvindere
1962
Ynglinge
1946/47
Senior

ØB stifter sammen med Ryvang Østerbro Idrætsforening 10. september 1998

ØB har holdfællesskab med HB i ungdom m.v. i slutningen af 1980erne.

Østerbro Boldklub er stiftet 1. september 1894 ved hækken mellem Blegdamsvej og Fælleden. Stiftelsesåret er på et tidspunkt, hvor man er i tvivl om fodbold kan få fodfæste – årsag : de etablerede gamle klubber er på vej væk fra Fælleden, og KB har endda besluttet at tage entre til deres kampe, hvor det tidligere havde været gratis og en folkefornøjelse at se en kamp. Der har været en tidligere klub med samme navn stiftet i 1887, men den var ophørt i 1892 og opløst i foråret 1893 - se se "Tiden før KBU" under Årsberetninger. Derfor anså man navnet for frit til at kunne bruges igen. Klubben opstod ved, at nogle tidligere medlemmer fra den første ØB – reelt en gruppe større drenge (”konfirmander”) fra kvarteret ved Classensgade og Willemoesgade - gik sammen med Boldklubben Håbets resterende medlemmer og stiftede den nye ØB. Stifterne var Willy Brandt (klubbens første formand), Axel Jensen og Alfred Larsen. Egentlig går man sammen allerede i efteråret 1893, men først året efter stifter man en klub. At den nye klub kom til at hedde ØB og ikke Håbet afgjorde man i en indbyrdes kamp – vinder giver en forenet klub navn, taberen bestemmer klubdragten. Håbet kan kun stille 5 spillere – der spilles så 5-a-side med ØB som vinder. Klubdragten bliver derfor Håbets TVÆRstribede rød/hvide (senere bliver dragten længdestribet – ser ud til at ske omkring 1906). I starten hvide shorts med røde striber. Man ville gerne have spillet videre på Håbets bane ved Nordre Frihavn - men det må man ikke for myndighederne, så man søger ind på Fælleden. I 1921 stadfæster generalforsamlingen, at bukserne skal være sorte. Første formand er Willy Brandt. Axel Jensen er ejer af en fodbold – den vil han gerne sælge for 3 kr. til den nye klub og vælger derfor klogelig at lade sig vælge til kasserer. Som sin bane på Fælleden vælger ØB en bane beliggende på den del af Fælleden, der indrammes af Østre Alle og Blegdamsvej - ØB vælger at sætte sig på et område langs Østre Alle lige efter man kom ind fra Trianglen.

Der lægges ud på Strandboulevarden – på Lautrups Mark (her ligger Lipkesgade ”i dag”) – med cricket. Som fodboldbane vælger man Fælleden – i starten med omklædning hjemmefra eller i det fri. I de første leveår deltager man ikke i en turnering – spillerne er ikke gamle nok til seniorfodbold. Først i 1896 melder man sig til DBUs turnering, der i sæsonen 1896/97 har 5 deltagere i alt. 2 år efter kan man øge til 2 senior- og et juniorhold. I starten kan junior kun være med, hvis der mangler senior til træning – ellers må de trille lidt bag målet og evt. skyde på målmanden, når bolden er oppe i den anden ende. I 1900 er man reelt Danmarks største fodboldklub med 3 senior- og 2 juniorhold. I 1903 er ØB blandt initiativtagerne til at få KBU stiftet - på det tidspunkt er tandlæge Juhl formand for ØB. ØB er også med til at stifte Fælledklubbernes Sammenslutning. I følge Dagbladet er ØBs første kamp i KBUs turnering 20. september 1903 på ABs bane, hvor kampen AB-ØB ender 2-2.

Man klæder i flere år om i et lokale bag Pfyffes Restaurant på Blegdamsvej – men det er skidt, for man skal igennem udskænkningsrummet og nogen kommer ikke længere, andre sviner med mudder fra fodtøjet eller kommer til at vælte baren med målstængerne. Man kunne vaske sig ved vandposten til hestenes drikketrug ved Ledvogterhuset på Triangel-hjørnet. 1898 anskaffer man sig et omklædningslokale – en 2 værelses lejlighed (med køkken og vask) på Blegdamsvej 128 A - undervejs laver man spisekammeret om til et koldt brusebad. I 1911 kan man så flytte ind som lejer i det nyopførte Fælledklubhus – men alle klubber får ikke deres eget klublokale eller egne omklædningsrum her. Samtidig blev huslejen høj og et hav af strenge lukketider, så det var ikke idel lykke. ØB får lokaler i stueetagen. ØB forsøger umiddelbart før 1. verdenskrig at skaffe sig sin egen ekstra bane – men Stadsgartneren nedlægger hele tiden forbud. ØB er naturligt med i Fælledklubbernes Sammenslutning - beklæder formandsposten i flere år ved bl.a. hr. Axholt - og danner sammen med HIK og KFUM sammenslutningen "Trianglen", der lægger ud 6. maj 1923 mod B 1901 (vinder 4-0) og to dage senere mod Civil Services, London.

Man løber også ind i problemer med at få baner til alle i Fælledparken – her går DIF ind og sikrer hver klub sin ”navngivne” bane. Senere forbyder man ca. 1917 cricket i Fælledparken, mens der kommer både hockeybaner og kastegårde. Samtidig udelukkes Fælledklubberne fra Idrætsparken.

Helt som andre klubber kaster ØB sig også over revyer (første i 1901) og senere sportskarnevaler – og sandelig også en kvindefodboldkamp, måske den første af sin art i Danmark. I 1910/11 stiller man for første gang et veteranhold – mod AB. 1920 får klubben sin første landsholdsspiller – Poul Nielsen, også kaldet ”den falske Tist”. I samme periode ophører man med at spille cricket – søger at sælge sine rekvisitter til Stege Cricketklub. ØB kommer med i DBUs Landsturnering 1927/28, hvor man dog taber til alle de andre i sin pulje.

Det bliver trængselstider – og i 1933/34 er man røget så langt ned i styrke og medlemstal, at man må dele sin enlige bane med Union, men samtidig overtager man bedre lokaler i Fælledklubhuset fra B 1903, der er rykket væk fra Fælleden. Man overtaler Carl Skoma´er til at være træner (gratis !) – det går fremad. Man får igen sin bane for sig selv. Ungdomsafdelingen var næsten ikke eksisterende, men så indleder man et givtigt samarbejde med Det Kongelige Opfostringshus, hvor ØB påtager sig træningen af ”skorperne” i fodbold.

50-års jubilæet fejres med en ny rekord – 8 ungdomshold ! Forinden var ØB i 1940 mellem stifterne af Alliancen – som man senere forlod i 1949 for at gå ind i Stævnet. ØB har en markant, men rimelig kort storhedstid i slutningen af 1940erne med to meget kendte spillere på landsholdet : Carl Aage Præst, Helge Bronee.

Idrætsparkens store tribune opføres i starten af 1950erne - her lejer ØB sig ind i 1955 i Idrætsparkens gamle omklædningsrum og det tidligere gartner- og kontrollørlokale, der omdannes til festlokale – indvies 3. juni 1956 - under Cementtribunen. Et par år – fra Fælledklubhuset rives ned i 1953 til 1955 holder ØB til på Østerbro Stadion.

ØB slutter i KBU med udgangen af 1998, hvor man sammen med Ryvang stifter Østerbro IF. I sit sidste år som ØB stilles 5 seniorhold, 5 hold i old boys og ældre samt 6 ungdomshold. Sidste formand er Stig Munck Larsen, Roarsvej 17, 2000 Frederiksberg.

ØB deltager i KBUs Cricketturnerig 1909-17.

ØB har deltaget ved slutspil om DM Herrer
ØB har deltaget i kvalifikationskampe til Danmarksserien for Herrer

Se også plakater

Se også korte historier nr. 13 , nr. 4, nr. 15 , nr. 90 samt  nr. 28

Med i både Alliancen og Stævnet

Jubilæumsskrifter
(findes hos DBU København)
- se undersider for resume

ØB 100 år

ØB 90 år

ØB 75 år

ØB 50 år

DBU Københavns Fodboldmagasin

2011/6 : Historien om ØB
2011/6 : Carl Aage Præst

Scrapbøger hos DBU København

Idrætsbladet – udklip med klubportrætter
Omfatter en række udklip med artikler om københavnske fodboldklubber, fodboldklubber i Provinsen og enkelte andre danske sportsklubber – fra perioden 1934-1943

ØB – fylder 40 år (artikel 1937)

Østerbro Boldklub

"X" markerer, hvor ØB havde omklædningslokale – en 2 værelses lejlighed (med køkken og vask) på Blegdamsvej 128 A, hvor man bliver indtil 1911. Undervejs lavede man spisekammeret om til et koldt brusebad.

ØB A

Idrætsbladets omtale af ØB ved  25 års jubilæet