De københavnske fodboldklubber står over for at skulle træffe en vigtig beslutning i forhold til fremtidens organisering af breddefodbolden. Derfor inviteres alle klubber til online dialogmøder forud for afstemningen på repræsentantskabsmødet på Hotel Scandic i Sydhavnen den 1. februar 2021.

Der afholdes to dialogmøder, så hvis I ikke deltage i det ene møde, kan I forhåbentligt være repræsenteret til det næste møde. Møderne afholdes hhv. den 7. og 12. januar. Begge møder afholdes online på Teams fra kl. 17:00 til 19:00.

Alle klubformænd vil modtage en invitation med et link til Teams møderne senest onsdag den 6. januar 2021.

Repræsentanter fra DBU Københavns bestyrelse deltager på begge møder. Der vil være en kort præsentation af DBU Bredde Øst reformen og herefter åbnes der op for dialog og spørgsmål.