I januar måned afviklede DBU Københavns bestyrelse to dialogmøder, hvor de præsenterede baggrunden for en fusion i Østdanmark, og svarede på spørgsmål fra klubberne om DBU Bredde Øst. Som opfølgning på dialogmøderne inviteres alle klubber nu til online spørgetimer på Teams, hvor der ikke vil være noget præsentation, men udelukkende tid til at stille spørgsmål om fusionsaftalen til DBU Københavns bestyrelse.

De to online spørgetimer afholdes følgende dage:

  • Torsdag den 11. februar 2021 fra kl. 17:00 til 18:00
  • Mandag den 8. marts 2021 fra kl. 17:00 til 18:00

DBU København afholder også et ekstra online dialogmøder på Teams, hvor man præsenterer tankerne bag DBU Bredde Øst for de klubber, som ikke har deltaget endnu eller ønsker at høre det igen. Der er afsat to timer til dialogmødet, hvor der også vil være tid til spørgsmål.

Online dialogmøde om DBU Bredde Øst afholdes:

  • Torsdag den 4. marts 2021 fra kl. 17:00 til 19:00

DBU København udsender links til begge møder direkte til klubbens formand (sørg for at opdatere oplysningerne i KlubOffice, hvis klubben har skiftet formand). Er klubbens formand forhindret i at deltage, kan linket sendes videre til en anden officiel klubrepræsentant.