Phistersvej

Adresse
Phistersvej 43, 2900 Hellerup (andre, lavere vejnumre optræder op gennem tiderne efterhånden som sidevejen til Strandvejen bebygges)
- omfatter på samme adresse Maglegårdsbanen

Størrelse
1 11M bane, der senere suppleres af Maglegårdsbanen, dr ikke har 11M bane-mål. Denne omdannes senere til en grusbane, for så igen at blive omdannet til græsbane.

 

Anlægget indvies juni 1915

Første programsatte KBU kamp
7. september 1919 kl. 11.00 HIK-Velo i Junior

Klubber på anlægget
HIK

Kildemateriale
HIK 50 år og 100 år

Filmklip

Træning forud for KBUs Pokalfinale 1938 på Maglegårdsbanen indgår i dette klip

https://www.danskkulturarv.dk/dr/pokalfinalen-forberedes/

Anlægget omfatter også

Maglegårdsbanen (se underside)

Anlægget videreføres som Bregnegårdsvej (incl. Maglegårdshallen)

9/7 1912 vedtager Gentofte Kommune at anlægge en sportsplads ved Phistersvej incl. en stor fodboldbane og tildele den til HIK. Klubben havde i 1900-04 haft en bane på Strandparksvej i Hellerup ned til Øresund, men grunden blev udstykket til villagrunde - det eneste, der blev tilbage var 4 tennisbaner som HIK stadig har undet kaldenavnet "Havnen". 1904-12 ligger klubben reelt fodbolddød - så går den genopstandne Hellerup Boldklub ind i HIK i 1913 og man får i tiden op til Phistersvej står færdig dels en bane ved Tuborgvej (hvor Mindelunden ligger i dag) og dels når man at benytte en bane ved Tranegårdsvej, der i de første år efter at Phistersvej-anlægget er åbnet, også benyttes til ungdomstræning af HIK.

Phistersvej bliver fra juni 1915 HIKs nye hovedsæde med et fint klubhus i engelsk stil, senere i 1958 udbygget med 2 omklædningsbygninger (1 til fodbold, 1 til tennis) - banen indvies officielt med de to pokalfinaler for 1. senior (HIK-Skovshoved) og 2. senior (HIK-Gentofte Boldklub) i Nordre Birk Boldspil Unions sommerpokalturnering.

Bladet "Idrætten" hilser banen med følgende omtale : "HIK må siges at have skudt papegøjen ved at indgå et meget favorabelt lejemål af det nye sportsanlæg ved Phistersvej. På den sydlige side af vejen ligger den smukke Pavillon (pris 24.000 kr.) med fodboldomklædning incl. 60 skabe til spillernes tøj og 4 styrtebade og dertil 2 mindre omklædningsrum til herre- og dametennis. Ovenpå opholdsstue, bestyrelsesværelse samt 2 store lofter til at tørre sportstøj (det ene planlægges senere omdannet til omklædning for fodboldungdom, hvilket dog aldrig bliver til noget - i stedet blev der et lille køkken og et mådelokale). Dertil 2 cykelskure med plads til i alt 300 cykler og desuden indtil nu 8 tennisbaner med mulighed for at udvide antallet. På den nordlige side af vejen den store fodboldbane (ca. 120x80 meter) , hvor græsset har ligget ubenyttet hen hele 3 år før ibrugtagningen. Det hele står Kommunen i ca. 75.000 kr".

I sin status over københavnske baner 12/4 1934 skriver Idrætsbladet, et der p.t. findes 1 bane, men at man snart får en ekstra lille bane ved Maglegårdsvej/Mantziusvej (skolen får tilsvarende en ved siden af samme steds).Denne  "Maglegårdsbanen" ved Mantziusvej støder op til Phistersvej – bliver bane for klubben Veto og senere også for HIK. Efter Vetos opløsning overgår den helt til HIK og bliver en del af Phistersvej-anlægget. I starten rummede den 2 små baner - 90x45 meter med hegn imellem.

Opvisningsbanen på Phistersvej var mange udeklubbers skræk - for den var ikke god. Således oplyser Idrætsbladet, at Esbjerg har besluttet sig for at klage efter deres kamp på banen. De får følgeskab af B 1913, der også betegner banen som en "skandale", mens KFUM ikke vil være med på protesten og OB meddeler, at da de ikke har spillet her i mange år vil de hverken sige fra eller til. Også Randers klager senere over banen, der betegnes som "alle holds skræk". Og så skal de tilmed spille søndag kl. 10 og dermed bruge hele natten på at rejse for at nå frem. Idrætsbladet bringer så 10. november 1950 til torvs, at HIK erkender at Phistersvej er blevet for ringe til at være permanent divisionshjemmebane - man påtænker permanent at flytte til Gentofte Stadion.

Den ene af de små baner, der tilsammen udgjorde Maglegårdsbanen, omdannes til grus-lysbane midt i 1960erne, for så siden igen at omdannes til en lille græs-skolebane samtidig med at "tvillingen" ved siden af beskæres og ikke længere er en fodboldbane, men blot "en stribe græs", der kan trænes på. HIK søger op til sæsonen 1965 om at få lov til at afvikle turneringskampe på den grusbane, som man med kommunens støtte omlagde en af Maglegårds-græsbanerne til. Men KBUs Bestyrelse giver på sit møde 8. marts 1965 afslag - idet man ikke finder, at vilkårene så vil være lige for klubberne. Derimod giver KBUs Bestyrelse 10 år senere - på sit møde 15. september 1975 dispensation til, at HIK kan spille på den lille græsbane på Phistersvej (= Maglegårdsbanen) forudsat, at HIK sørger fremtidigt for at opkridte osv. Tilladelsen gælder dog kun 1975, og der skal søges påny hvert år. Det gør HIK så trofast - som det bl.a. fremgår af referatet fra KBUs Bestyrelsesmøde 13. december 1976 - hvor der gives dispensation for den kommende sæson til kampe for lilleput II og IV, miniput- samt pigekampe til banen, der måler 46x92 m.

I 2000 - HIKs 100 år - vedtager Gentofte Kommune som en del af et stort skoleudbygningsprojekt, SKUB, at omlægge Phistersvej-anlægget. De 10 tennisbaner nedlægges - et nyt tennisanlæg opføres 200 meter derfra, Phistersvej blændes, klubhuset rives ned og i stedet skal der nu være 3 stk. fodboldbaner og en stor Maglegårdshal, hvor HIK skal have klubrum og omklædningsrum og indgå som driftsbestyrer i dagligdagen