Maglegårdsbanen

I sin status over københavnske baner 12/4 1934 skriver Idrætsbladet, et der p.t. findes 1 bane ved Phistersvej-anlægget, men at man snart får en ekstra lille bane ved Maglegårdsvej/Mantziusvej (skolen får tilsvarende en ved siden af samme steds). Denne bane optræder under navnet "Maglegårdsbanen" og var placeret hvor Mantziusvej støder op til Phistersvej –og bliver bane for klubben Veto (har aldrig spillet med hos KBU, men kun i Nordre Birks BU) og senere også for HIK. Efter Vetos opløsning overgår banen helt til HIK og bliver en del af Phistersvej. I starten rummede den 2 små baner - 90x45 meter med hegn imellem.

Den ene af de små baner omdannes til grus-lysbane midt i 1960erne, for så siden igen at omdannes til en lille græs-skolebane samtidig med at "tvillingen" ved siden af beskæres og ikke længere er en fodboldbane, men blot "en stribe græs", der kan trænes på. HIK søger op til sæsonen 1965 om at få lov til at afvikle turneringskampe på den grusbane, som man med kommunens støtte ville omlægge en af Maglegårds-græsbanerne til. Men KBUs Bestyrelse giver på sit møde 8. marts 1965 afslag - idet man ikke finder, at vilkårene så vil være lige for klubberne. Derimod giver KBUs Bestyrelse 10 år senere - på sit møde 15. september 1975 dispensation til, at HIK kan spille på den lille bane på Phistersvej (= Maglegårdsbanen) forudsat, at HIK sørger fremtidigt for at opkridte os.v. Tilladelsen gælder dog kun 1975, og der skal søges påny hvert år. Det gør HIK så trofast - som det bl.a. fremgår af referatet fra KBUs Bestyrelsesmøde 13. december 1976 - hvor der gives dispensation for den kommende sæson til kampe for lilleput II og IV, miniput- samt pigekampe til banen, der måler 46x92 m.