Bregnegårdsvej og Maglegårdshallen

Adresse
Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

Størrelse
3 11M-baner, heraf 2 kunstgræs - den resterende græsbane holder dog ikke helt mål til 11M-bane

Anlæg og Hal indvies
sommeren 2002

Første DBU København kamp på anlægget er august 2002
Første officielle turneringskamp på kunstgræs er 10. august 2009, hvor HIK i 7M Kvinde 1 spiller 1-1 mod FC Spark

Klub på anlægget HIK

Anlægget optrådt tidligere som Phistersvej

I 2000 - HIKs 100 år - vedtager Gentofte Kommune som en del af et stort skoleudbygningsprojekt, SKUB, at omlægge Phistersvej-anlægget. De 10 tennisbaner nedlægges - et nyt tennisanlæg opføres 200 meter derfra, Phistervsvej blændes, klubhuset rives ned og i stedet skal der nu være 3 stk. fodboldbaner og en stor Maglegårdshal, hvor HIK skal have klubrum og omklædningsrum og indgå som driftsbestyrer i dagligdagen. Hal og de 2 baner står klar i juli 2002, den sidste bane kommer året efter. Efter nogle år omdannes den ene fodboldbane til kunstgræs med lys - og i vintersæsonen 2013/14 blev også nr. 2 af banerne omdannet til kunstgræs, men uden lysanlæg efter at der forinden under dens nordre halvdel samt P-pladsen er etableret et meget stort regnvands-overstrømsbassin som led i renoveringen af Kilderenden.

Efter nedrivningen af det gamle klubhus - skete juli 2002 - skiftede anlægget adresse fra Phistersvej 43 (i sin start havde anlægget gadenummer i 20'erne, men efterhånden som vejen udbygges får det ændret husnummer) til Bregnegårdsvej 25, Hellerup. Arealet er dog det samme - nu er det blot Maglegårdshallen, der er klubhus.