Vognmandsmarken

Adresse
Vognmandsmarken, Ydre Østerbro

Størrelse
4 11M baner

Anlægget tages i brug
1923

Første KBU kamp
20. september 1925 kl. 10.00 Star - Stjernen i B I

Sidste KBU kamp
15. maj 1927 kl. 11.00 Stjernen II - Mariendal IIb 4-2

Klubber på anlægget
Stjernen, Ryvang

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
FIXs hjemmeside

Anlægget videreføres som
Ryparken

I 1923 retter Københavns Idrætspark (KI) henvendelse til Københavns kommandant om at benytte Vognmandsmarken til 10 fodboldbaner. Københavns kommandant giver tilladelsen. 

I Socialdemokraten 16. april 1923 hedder det ”Idrætsparken har i disse dage opnået Krigsministeriets tilladelse til at benytte Vognmandsmarken til fodboldbaner 3 hverdage om ugen og om søndagen for de mange forstadsklubber, der ikke er sammensluttet under Idrætsforbundet. Det drejer sig om ca. 1.000 unge mennesker, som i små klubber driver fodboldspillet, men som hidtil har savnet plads til at udøve sporten, idet banerne i Fælledparken er optaget af de store klubber.

I starten får man lov at leje – men på betingelse af ikke at opsætte faste mål. Det betød, at man hver gang skulle etablere målene og efter brug fjerne dem igen og udfylde de gravede huller til målstolperne, for at de kreaturer og heste, der til daglig græssede her, ikke kunne komme til skade. Det bliver heldigvis tilladt ret hurtigt at lade målene blive stående. Anlægget kommer til at rumme 4 faste baner – KI står for mål og for at slå græs, men brugerne må selv klare omklædning. Banerne lå umiddelbart vest for Ingeniørkasernen (i dag Svanemøllen Kaserne). Stjernen, der var blandt klubberne på anlægget, får en ordning med Sportskafeen på Lyngbyvejen. Socialdemokraten skrev 11. oktober 1926, at Stjernen fik tilkendt sejren over Dragør, da Dragør ikke fandt omklædningsforholdene i Sportskafeen på Lyngbyvejen tilfredsstillende, hvilket KBU fandt var fejlagtigt gjort af Dragør.

Socialdemokraten skrev 31. maj 1926, at græsset på banen visse steder er generende højt – fulgte ugen efter op med, at nu var græsset blevet slået, men så manglede net i målene.

Idrætsbladet skriver 22/8 1935, at Ryvang FC stadig holder til her, men at man er handicappet af, at der ikke er indlagt vand i omklædningsrummene - så der kan ikke spilles kampe.

Hele anlægget blev under Besættelsen inddraget af tyskerne - og efter Befrielsen optræder anlægget under navnet Ryparken.

Vognmandsmarken

Luftfoto 1954