Bag om navnet

Sundby er en bydel på Amager, der er en del af Københavns Kommune. Bydelen afgrænses mod nord af Christianshavns Vold, mod vest af Vestamager, mod syd af Tårnby og mod øst af Øresund. I 1997 iværksattes et såkaldt kvarterløftprojekt, der inddrog borgerne i planlægningen af kvarterets fremtid. Den sydlige del af Sundby har villakvarterer og adskillige haveforeninger. Københavns metro betjener den østligste og vestligste udkant af bydelen med tog til Lergravsparken og Vestamager, men ikke de tættest befolkede centrale dele.

Sundby bestod oprindelig af landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester, begge nævnt i Roskildebispens jordebog fra 1370. Gårdene lå i en lang række på grænsen mellem overdrevet og den dyrkede jord nogenlunde langs nuværende Englandsvej og Øresundsvej. Ved en kongelig forordning af 1755 fik håndværkere og bådsmænd fra Holmen tilladelse til at slå sig ned i Sundbyerne, og det gav anledning til boligbyggeri og en begyndende industrialisering, der tog ekstra fart efter 1870. Efter 1980 blev størstedelen af industrivirksomhederne nedlagt og erstattet af handels- og servicevirksomheder.