Sundby Idrætspark

Adresse
Englandsvej 61, 2300 København S

Størrelse
4 11M baner ved start
1925 : 4 11M baner + 1 11M opvisningsbanen
1938 : 1 11M opvisningsbanen + 9 11M baner
1976 : 1 opvisningsbane + 7 11M baner + 1 grusbane
2005 er grusbanen omdannet til kunstgræs, senere suppleres med at en af græsbanerne omlægges til yderligere en kunstgræsbane.

Anlægget indvies
10. september 1922

Første KBU kamp
10. september 1922 kl. 12.00 B 1908 - FB Junior II

Første officielle turneringskamp på kunstgræs er 9. april 2005, hvor Olympia i Serie 2 pulje 4 besejrer Sundby KFUM 4-0

Klubber på anlægget
B 1908, CB, Fremad A, Lokomotiv Orange, Olympia, SAS, Standard, Sundby FUM, Trekanten.

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
Fremad Amager 75 år
Fremad Amager 100 år
B 1908 25 år
B 1908 100 år
Standard 60 år

 

Arealet på ialt 7,9 hektar er anlagt af Københavns Kommune i 1922/23 og optræder i starten som banerne ved Englandsvej hos KBU. Det overdrages til den selvejende institution Københavns Idrætspark (KI) 1. april 1925. Sundby Idrætspark indvies 10. september 1922 med B 1908 - Fremad Amager (4-1). På det tidspunkt optræder banen som "Englandsvej" eller indimellem også som Amager Sportspark.

I Valby-området kikker man misundeligt til forholdene i Sundby Idrætspark - begge områder ligger jo i Københavns Kommune. Valby Avis skriver således 5. september 1924 om Sundby Idrætspark : 4 velfriserede baner, velanlagte og velholdte uden antydning af blot en lille tue – og alle indhegnede. De 3 er træningsbaner, den sidste en opvisningsbane. Det hele måler 224.000 kvadratalen, anlægssum 120.000 kr. og dertil kommer køb af jorden. Klubhus med 5 store omklædningsrum suppleret af 2 mindre – alle med brusebad og indlagt toilet. Og ingen baneleje ! Ikke sært at man i Valby er stærkt misundelig.

Socialdemokraten skrev 1. september 1924, at der på Englandsvej, hvortil nu en del af A-rækkens kampe er henlagt sejrede Gefion 2-0 over Sylvia og HIK 1-0 over B 1908.

Socialdemokraten skrev 20. april 1925 og fulgte op ugen efter, at søndag overtager Københavns Idrætspark formelt Amager Stadion. Det fejres med en kamp mellem et udvalgt Amager hold mod B 1903, som B 1903 vandt 3-1 for øjnene af 2.000 tilskuere. Målene scoret af Ernst Nilsson til 1-0 i 1. halvleg, Viggo Jørgensen til 2-0 og Emil Petersen til 3-0 før Quick reducerede til slutresultatet 3-1 i 2. halvleg. Amager Bladet oplyser 27. februar 1925, at Amager Sportspark skal overgå til KI og senere - 24. april 1925 - at Amager Sportspark skiftede officielt navn til Sundby Idrætspark i den forbindelse. KI-overtagelsen falder sammen med etableringen af en egentlig opvisningsbane - fejres med en kamp 26. april 1925 kl. 13.30 mellem et udvalgt Amager-hold og B 1903 (angiver 3.000 tilskuere). Anlægget består da af 1 opvisningsbane og 4 fodboldbaner.

Idrætsbladet omtaler i 1931 baneforholdene således : banerne er sådan set gode nok, men der mangler i den grad en vindafskærmning. Og så er der for lidt plads til de mange brugere. Et stort problem er også, at de kun er åbne 15/3 til 15/9, og at der ikke er elektrisk lys i omklædningsrummene.

Idrætsbladet skriver 12/4 1934 i sin status over københavnske fodboldbaner, at der i Sundby Idrætspark findes 1 opvisningsbane samt 3 træningsbaner - og at der kan udvides med 3-4 baner. Samme blad bringer 10/3 1938 et portræt af det udvidede og opdaterede Sundby Idrætspark-anlæg. Der er/kommer yderligere 6 baner og en overdækket tribune på opvisningen. Samme opvisning er blevet nivelleret (der var ellers en højdeforskel på 86 cm fra den ene ende til den anden). Tribunen 50 meter lang og med plads til 1.000, heraf 400 siddende. Den gamle tribune bevares. Det samlede areal af hele anlægget udgør 28 tønder land, så der er plads til flere baner, når/hvis man opsiger gartnerierne.

24/11 1938 skriver Idrætsbladet at der findes 1 stadionbane samt 9 fodboldbaner.

Det fremgår af KIs årskalender for 1945, at Sundby Idrætspark meget tidligt om morgenen 5. maj 1945 - kl. 7 og dermed 1 time før den officielle tyske kapitulation træder i kraft - inddrages af frihedskæmpere som opsamlingssted for stikkere, HIPO-folk m.v. og først frigives igen til idrætten 15. maj 1945 kl. 9.

KI kan i sin årsberetning for 1947 meddele, at anlægget omfatter 8 fodboldbaner – men den ene er blevet så kraftigt ødelagt af overrislingen til skøjteløb, at den har været ukampdygtig. Der er indkøbt og opstillet en flygtningebarak for at aflaste belastningen på omklædningsrum.

Vi har fra 1949 og 1950 tal for, hvor mange kampe, der afvikles i Sundby Idrætspark - 798 på årsbasis og det stiger til 888 året efter.

At KI har problemer med anlægget går igen i flere at KIs årsberetninger. Således hedder det i 1952-beretningen : KI råder selv over opvisningen og 2 baner, men den ene er ofte ude af brug for at blive pløjet op og nysået. Der ligger yderligere 6 baner på anlægget, men de betragtes som en park og må kun benyttes til fodbold for klubberne efter tilladelse fra Stadsgartneren – og han aflyser meget ofte.

1975 opføres en ny tribune, - indvies 13. april med kampen Fremad Amager - Frem overværet af 5.000 tilskuere. Tribunen bryder i brand 6/4 1986 – men heldigvis med ret begrænsede skader.

Grusbanen omdannes i midten af det første årti i det 21. århundrede til kunstgræsbane. Kort efter 2010 anlægges også kunstgræsbaner på området ud til Sundbyvestervej.

Tilskuerrekorden er fra efteråret 1972, hvor Fremad Amager i 2. division møder Esbjerg - 8.391 tilskuere.

Fremad Amagers klubhus :
1922 rykkede Fremad Amager ind i Sundby Idrætspark - fra anlæggets start. Ønsket om eget klubhus vokser gennem 50'erne – hæmmes af, at kasseren i 1951 forsvinder med 70.000 opsparede kr. !! Redningen hedder dels støtte fra Stævnet (Fremad Amager får ganske enkelt overskuddet fra en af kampene solo) og dels indtægterne fra pokalfinalen i 1953. Man køber derfor i 1954 af dødsboet for skuespilleren Carl Fischer villaen på Irlandsvej 43 for 62.500 kr. Ombygningen klares af frivillige – klubhuset indvies 25. marts 1955.

I 1975 flytter Fremad Amager ind i egen villa på Sundbyvestervej 60 i hjørnet af Sundby Idrætspark (ved grundstensnedlæggelsen indmurer man Fremad As love, DBUs love, en Fremad-dukke, danske mønter, ris, sidste nummer af medlemsbladet samt byggedokumenterne underskrevet af bestyrelsen).

B 1908s klubhus :
I 1989 stillede Københavns Kommune velvilligt en stor grund til rådighed på Sundbyvestervej 95, hvor B 1908 for egne midler byggede et klubhus. Klubhuset bliver i foråret 2012 udbygget med en tilbygning på ca. 120 kvadratmeter, så det kom til at rumme 5 omklædningsrum, en kantine med Madhuset 8´erne, og flere taktiklokaler/kontorer og materialerum.