Pilegårdsskolen

Adresse
Ole Klokkersvej (tilknytning til Løjtegårdsvej), Kastrup.

Størrelse
1 11M bane

Første KBU kamp
8. april 1972 kl. 15.00 AB 70 - Vestia i Ynglinge I

Sidste KBU kamp
12. maj 1983 kl. 10.00 AB 70 - CSC i damepokalturneringen

Klubber på anlægget
AB 70

Senere en del af
Vestamager Idrætscenter

De første år holder AB 70 til på Løjtegårdsvej (den gamle tobaksfabrik, som Tårnby Kommune gør til sit første Foreningshus), mens man spiller på Pilegårdskolens bane og senere også på Skelgårdsskolens. I 1977 får man overtalt Kommunen til at en ledig pavillon efter byggeriet af Skøjtehallen bliver AB 70s klubhus ved Ugandavej. Beskeden af størrelse - 7x7 meter – men med toilet og bademulighed. Pavillonen bruges indtil 1981. I 1979-lokalplanen anføres, at der skal opføres et permanent klubhus. I 1981 står klubhuset færdigt.

Af referatet fra KBUs Bestyrelsesmøde 9. april 1973 fremgår, at AB 70 har ansøgt om dispensation for banen ved Pilegårdsskolen, der måler 100x55 meter. KBU giver dispensation til drenge- og lilleputkampe, men ikke til senior og ynglinge og samtidig pålægges klubben at fremskaffe ny spilleplads senest 1. maj !

I dag betegnes det samlede areal som Vestamager Idrætscenter og er det ene af de to anlæg, som AB Tårnby holder til på.