Løjtegårdsvej

Adresse
Løjtegårdsvej - Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup
- senere Pilegårdsskolen

Størrelse
1 11M bane

Første KBU kamp
20. april 1985 kl. 15.00 Øen II - B 72 II

Sidste KBU kamp
15. juni 1985 kl. 15.00 Øen-Damsø

Klubber på anlægget
AB 70, Kastrup, Øen

Kildemateriale
AB 70 25 år

Anlægget videreføres som
Pilegårdsskolen

AB 70 holder de første år til på Løjtegårdsvej (den gamle tobaksfabrik, som Tårnby Kommune gør til sit første Foreningshus), mens man spiller på Pilegårdskolens bane og senere også på Skelgårdsskolens bane. I 1977 får man overtalt Kommunen til at en ledig pavillon efter byggeriet af Skøjtehallen bliver AB 70s klubhus ved Ugandavej. Senere skifter anlægget navn til Vestamager Idrætscenter - via Pilegårdskolen