Peter Bangsvej

Adresse
Peter Bangsvej 147, 2000 Frederiksberg.

Størrelse
i starten 1 11M-bane, hurtigt øget til 2 11M baner samt senere 1 11M kunstgræsbane på Jens Jessensvej-anlægget, der betegnes som KB kunst, Peter Bangsvej fra 2007. Desuden findes i starten en mindre grusbane hos KB, der siden 2012 omdannes til en speciel kunstgræs/hybridbane til træning for FCK.

Anlægget indvies
10. april 1928

Første KBU kamp
2. september 1928 kl. 10.00 KB II - B 1903 II i Ynglinge

Første officielle turneringskamp på kunstgræsbanen på Jens Jessensvej-siden er 10. april 2007, hvor KB i Old Boys 1 besejrer Rødovre 13-0.

Klubber på anlægget
KB
benyttes også som træningsbane for FCK

Kildemateriale
KB 75 år
KB 125 år

KB forlader Granen, Sankt Markus Alle i 1925 – man flytter ind på Peter Bangsvej, som man havde købt året før – på små 11 tønder land. De første baner tages i brug 10. april 1928, hvor der spilles ud med 2 små huse, 1 knoldet fodboldbane og 8 halvgode tennisbaner. Øgenavnet på det nye blev "Blommelunden". I mellemperioden fra Granen til det nye - 1925-28 - holder KB til på Genforeningspladsen.

Idrætsbladet skriver 22/4 1934 i en status over de københavnske baner, at der findes 3 baner samt et lille hjørne. 9/6 1936 bringer samme blad en stor artikel om planerne for dette anlægs fulde udnyttelse, der vil løbe op i anslået 1,7 millioner kr., hvoraf Frederiksberg Kommune skal garantere for 75 %. KB havde købt de 12 tønder land tilbage i 1924 og senere frasolgt forgrunden for at skaffe kapital til det store byggeri. Efter planen sigtede man på at være færdig omkring 1/10 1937 - der skulle være en stor tennishal med plads til 1.500 sidde- og 2.500 ståpladser, 2 trænings-tennishaller, omklædningsrum, klublokaler i 2 etager med bl.a. billardsalon samt et 20 meter svømmebassin, keglebane og gerne en supplerende badmintonhal. Udendørs skulle ligge en tennisopvisningsbane (5.600 tilskuere), 22 tennisbaner samt 2 fodboldbaner. Kommunen havde så planer om op til anlægget at bygge et kommunalt Stadion med 50.000 pladser.

Christian X indvier 22/4 1938 KB-hallen med tilhørende indendørs boldbaner til tennis. Indvielsesprogrammet yderst kunstnerisk anlagt - Det Kongelige Kapel under ledelse af Hye Knudsen spiller, 60 studentersangere deltager, Ebbe Rode (selv gammel KB'er) læser op og Harald Lander har kreeret en særlig fodboldballet, som dansere fra Den Kongelige Ballet opfører.

Undervejs udbygges med en grusbane, der ikke helt holdt standardmålene til en fodboldbane. FCK har siden sin start trænet fast på anlægget og opført sin egen bygning modsat KB-Hallen.

Anlægget grænser umiddelbart op til Jens Jessensvej, - kun adskilt af et hegn - hvor KB råder over en del banetider.

KB har af Frederiksberg Kommune lejet det areal, hvor den tidligere grusbane lå og omdannet den i 2012 til en kunstvandet græsmaster-bane, der kan benyttes af FCK i den daglige træning.