Jens Jessensvej

Adresse
Jens Jessensvej, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg

Størrelse
11 11M baner, heraf først 1 i 2005 - senere yderligere 2 og senere igen yderligere 2 omdannes til kunstgræs.

Anlægget indviet 1937

Første KBU kamp
2. september 1945 kl. 10.15 Ydun-B 93 Ynglinge (1-9)

Første officielle turneringskamp på kunstgræs er 11. april 2005, hvor FA 2000 i Veteran 3 taber 2-4 til B 1908

Klubber på anlægget
AC Frederiksberg, B 72, CBS, Dalgas, Dynamo Søndermarken, FA 2000, FB, FC United, Internazionale, KB, Mariendal, VLI, FC Hermanos

Kildemateriale
Frederiksberg Idræts Union 1923-73, Frederiksberg Kommunes Stadsarkiv.

Anlægget tager over fra 
Troels Lunds vej

Jens Jessensvej (mat. 1237 af Vigerslev) købtes af Frederiksberg Kommune 2. december 1930 af Gartner Poulsen til forbedring af kommunens boldbane-forhold til fodbold. Grunden er på 116.000 kvadratalen, begrænset af den ydre Godsbanelinie (i dag F-banen), Roskildevej og mat. Nr. 1b, 43a, 440, sidstnævnte tilhører KB. Prisen andrager kr. 1,90 pr. kvadratalen. På arealet lå også den meget støjende "Dirt-track-bane". Den havde ligget der i mange år og var til stor gene for beboerne i området.

26. juni 1937 fremlægges af Frederiksberg Kommunes Tekniske udvalg oplæg til etablering af 5 baner på mat. 1237 (Jens Jessensvej) - samlet pris kr. 29.766 incl. en nedsænket opvisningsbane, der lå dér hvor der senere blev anlagt 2 kunstgræsbaner foran bl.a. FBs klubhus. Den blev nedlagt i 1958-59, jorden til opfyldning blev hentet fra byggeriet af Codan-bygningen - ialt ca. 11.000 m3.

Hvornår banerne på Jens Jessensvej blev indviet, står hen i det uvisse. Det har tilsyneladende været en flydende overgang, da man i takt med at man opkøbte de to gartnerier (Gartner Poulsen der lå mellem "Dirt-track"-banen og godsbanen og Gartner Petersen der lå der hvor Mariendalsvej pt. ligger) så er området langsomt blevet sået til med græs og trinvis taget i brug. Første trin var i hvert fald i 1937. FB er allerede på det nærliggende anlæg, der hed Hoffmeyersvej, og er fra dag 1 på Jens Jessensvej ; Dalgas og Ydun kommer til da Finsensvej II nedlægges i 1945.

Samlet dækker boldbanerne i 2018 samlet 80.000 kvadratmeter - rummer 6 græsbaner og 5 kunstgræsbaner, alle til 11M fodbold. De tidligere grusbaner blev anlagt i 1968-69. Siden er de og flere tidligere græsbaner omlagt til kunstgræsbaner i stedet for de med naturgræs - de to seneste i 2013. I 2019 er omlægges de sidste græsbaner til kunstgræs.

FB bygger på anlægget sit eget klubhus i 1995. Siden er - i 2013 - opført et klubhus til øvrige klubber som udbygning af Frederiksberghallerne, - i daglig tale omtalt som FA 2000s klubhus.