Jens Jessensvej

Adresse
Jens Jessensvej, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg

Størrelse
11 11M baner, heraf først 1 i 2005 - senere yderligere 2 og senere igen yderligere 2 omdannes til kunstgræs, før hele den resterende del af anlægget i 2019 er omdannet til 11M kunstgræsbaner.

Anlægget indviet
1937

Første KBU kamp
2. september 1945 kl. 10.15 Ydun-B 93 Ynglinge (1-9)

Første officielle turneringskamp på kunstgræs er 11. april 2005, hvor FA 2000 i Veteran 3 taber 2-4 til B 1908

Klubber på anlægget
AC Frederiksberg, B 72, CBS, Dalgas, Dunses Disciple, Dynamo Søndermarken, FA 2000, FB, FC Hermanos, FC United, Internazionale, KB, Mariendal, Reunion IF, VLI.

Kildemateriale
Frederiksberg Idræts Union 1923-73,
Frederiksberg Kommunes Stadsarkiv.

Anlægget tager over fra 
Troels Lunds vej

Artikel i DBU Københavns Magasin
2019/2 : Nordens største kunstgræsanlæg åbner snart på Frederiksberg

Jens Jessensvej (matrikel 1237 af Vigerslev) købtes af Frederiksberg Kommune 2. december 1930 af Gartner Poulsen til forbedring af kommunens boldbane-forhold til fodbold. Grunden er på 116.000 kvadratalen, begrænset af den ydre Godsbanelinie (i dag F-banen), Roskildevej og matrikelnumrene 1b, 43a, 440, - sidstnævnte tilhørende KB. Prisen andrager kr. 1,90 pr. kvadratalen. På arealet lå også den meget støjende "Dirt-track-bane". Den havde ligget der i mange år og var til stor gene for beboerne i området.

26. juni 1937 fremlægges af Frederiksberg Kommunes Tekniske udvalg oplæg til etablering af 5 baner på matrikel 1237 (der nu hedder Jens Jessensvej) - samlet pris kr. 29.766 incl. en nedsænket opvisningsbane, der lå dér hvor der senere blev anlagt 2 kunstgræsbaner foran bl.a. FBs klubhus. Den nedsænkede opvisning blev nedlagt i 1958-59, jorden til opfyldning blev hentet fra byggeriet af Codan-bygningen - ialt ca. 11.000 kubikmeter

Hvornår banerne på Jens Jessensvej blev indviet, står hen i det uvisse. Det har tilsyneladende været en flydende overgang, da man i takt med at man opkøbte de to gartnerier (Gartner Poulsen der lå mellem "Dirt-track"-banen og godsbanen og Gartner Petersen der lå der hvor Mariendalsvej pt. ligger) så er området langsomt blevet sået til med græs og trinvis taget i brug. Første trin var i hvert fald i 1937. FB er allerede på det nærliggende anlæg, der hed Hoffmeyersvej, og er fra dag 1 til stede på Jens Jessensvej ; Dalgas og Ydun kommer til, da Finsensvej II nedlægges i 1945.

KBs anlæg på Peter Bangsvej er nabo til Jens Jessensvej. KB har fra start her 2 fodboldbaner - bruges også til cricket. Det viser sig at være for lidt. Frederiksberg Kommune går ind og beslutter at reducere Jens Jessensvej med 1 bane, der så indlemmes i KBs baneanlæg.

Et problem for klubberne på Jens Jessensvej er adgang til lysbane. I 1960erne deler de 4 klubber på anlægget en lille lysbane på Jens Jessensvej – for lille til 11 mod 11 – og her har f.eks. Dalgas tid 2 gange om ugen kl. 21-22 til sine senior (de kan ikke nå hjem fra arbejde til en tid kl. 17-18 !).

Boldbanerne dækker i 2018 samlet 80.000 kvadratmeter - rummer 6 græsbaner og 5 kunstgræsbaner, alle til 11M fodbold. De tidligere grusbaner var anlagt i 1968-69. Siden er de og flere tidligere græsbaner omlagt til kunstgræsbaner i stedet - de to seneste i 2013 før samtlige resterende græsbaner i 2019 omlægges til kunstgræs. De nærmeste op til boligerne på Rådmand Steins Alle - kunst 5+8+11 på baneoversigten fra 2019 - dog uden lysanlæg.

FB bygger på anlægget sit eget klubhus i 1995. Siden er - i 2013 - opført et klubhus til øvrige klubber (FA 2000) som udbygning af Frederiksberghallerne, - i daglig tale omtalt som FA 2000s klubhus. FBs klubhus rives ned i vinteren 2019/20 for senere at kunne erstattes af et nyt klubhus integreret i et fælles byggeri med de kommunale ældre- og plejeboliger. I mellemtiden må FB holde til i en stabel beboelses- og opholdscontainere.

Alle udehold henvises til at klæde om i Frederiksberghallernes omklædningsrum.

Jens Jessensvej 1954

Luftfoto 1954 - Jens Jessensvej-anlægget øverst til højre og lige ovenfor det nærmeste af KBs anlæg på Peter Bangsvej

Jens Jessensvej 14

Den ovale ring viser, hvor den tidligere Dirt track-bane lå

Jens Jessensvej 15

nærmest Jens Jessensvej-baneanlægget og fjernest KBs anlæg

Jens Jessensvej 2

anlægget i sine tidligste år

Jens Jessensvej 3

øverst omklædningsbarakker - nederst Frederiksberghallerne

Jens Jessensvej 13

omtale fra de tidligste år

Jens Jessensvej 10

baneoversigt

Jens Jessensvej 11

pilen markerer hvor FB holder til bygningsmæssigt

Jens Jessensvej 6

til venstre de senest anlagte kunstgræsbaner - til højre de først anlagte kunstgræsbaner

Jens Jessensvej 4

overblik over anlægget fra Rådmand Steins Alle

Jens Jessensvej

Kunstgræsbanen nærmest KBs anlæg

Jens Jessensvej 12

FBs første klubhus på anlægget

Jens Jessensvej 5

FA 2000s klubhusfløj på Frederiksberghallernes bagside

Jens Jessensvej 9

Indgangen til FBs første klubhus

Jens Jessensvej 8

FA 2000s klubhusfløj

Fbs Klubhus Ny

FBs nye klubhusdel indvies

Jens Jessensvej X