Bag om vejnavnet

Lige vest for S-banen løber mod syd Hoffmeyersvej. Vejen blev anlagt 1925-1935. Bydelen mellem Hoffmeyersvej og idrætsbanerne ved K.B. Hallen består frem til Troels-Lunds Vej af et villakvarter fra mellemkrigstiden, og sydfor af en række omfattende institutioner.

Vejen er opkaldt efter Niels Henrik Cordulus Hoffmeyer - født 3. juni 1836 i København og død 16. februar 1884 samme sted, - gift med Louise Hauberg 1866. Han var en dansk officer og meteorolog og grundlægger af Danmarks Meteorologiske Institut. Han var søn af Andreas Brock Hoffmeyer, der ligeledes var officer og tillige medlem af Femte Juni-bevægelsen.

Niels Hoffmeyer blev uddannet på Landkadetakademiet og blev sekondløjtnant i 1853 og blev senere udnævnt til artilleriofficer, og senere igen premierløjtnant i 1863. Blev dog hjemsendt fra Slesvig i 1864 pga. sygdom, men dog med rang af kaptajn. Hoffmeyer tog til Frankrig hvor han studerede jernfabrikation. Nogenlunde samtidigt udbredtes telegrafen for alvor, og kombineret med hans matematiske evner og hans tilbagevenden til Danmark og et job i Krigsministeriet, indså Hoffmeyer, at det kunne udnyttes til at indsamle og systematisere meteorologiske observationer og samtidigt dele dem med andre lande, således at man på kort tid kunne danne sig et større overblik. Og ikke mindst lave statistik over disse informationer.

Efter at være blevet udnævnt til at oprette og bestyre Danmarks Meteorologiske Institut under Marineministeriet (med lejede lokaler i Navigationsskolen i Havnegade i København) opfandt Hoffmeyer de synoptiske kort hvorpå man indtegnede alle målinger over Nordeuropa, hvorved et tydeligt billede af vejret over store områder fremkom og ikke mindst gjorde det muligt efterhånden at forudsige vejret bedre end før.

Han blev Ridder af Dannebrog 1878.