Hoffmeyersvej

Adresse
Hoffmeyersvej, Frederiksberg

Størrelse
5 11M baner

Første KBU kamp
29. marts 1932 kl. 10.00 Mariendal IIb-B 1908 II

Klubber på anlægget
Dalgas, FB, Landbohøjskolen, Mariendal, Ydun

Anlægget bliver efterfølgende til
Troels Lundsvej

Kildemateriale
Ydun 50 år

Anlægget starter som en enkelt skolebane til Søndermarksskolen med indgang fra Hoffmeyersvej og fungerer som sådan i flere år. I 1931 bliver området tilsået med græs og der bliver etableret 4 nye fodboldbaner. Anlægget bliver nu opdelt, således at nogle af banerne stadig har indgang fra Hoffmeyersvej, men to af banerne bliver med indgang fra Troels Lundsvej, dér hvor Johannesskolen ligger i dag.

FB:
omtaler at de spiller på en bane benævnt Goldschmidtsvej. Der er tale om det samme baneområde, som Hoffmeyersvej og Troels Lundsvej - der har formentlig i en periode været indgang fra Goldschmidtsvej.

Ydun:
Kort efter 2. verdenskrig træner man på Hoffmeyersvej inden man rykker på Jens Jessensvej, men man bevarer sit gamle klubhus.