Boldklubben Dalgas

Dalgas NY

Stiftet
22. juli 1922

Bedste herrehold
se underside

Spilledragt
Blå trøje eller mørkblå trøje med lysblå striber på langs samt blå shorts - fra efterår 1941
Mørk trøje med lyseblå striber på langs og sorte shorts 

 

Med hos KBU
1925/26 - 1999

Spillested
Jens Jessensvej
- 1. hold på Frederiksberg Stadion
Hoffmeyersvej - fra 1932
Sønderjyllands Alle - fra efterår 1931
Finsensvej

Rækkevindere
se underside

Dalgas stifter FA 2000 sammen med F.K.I.F. og B 1972.

Klubben blev stiftet 22. juli 1922 i den Sønderjydske By ved Peter Bangsvej – i en tid og i et kvarter med stor arbejdsløshed. Den Sønderjyske By er en bebyggelse på Frederiksberg i kvarteret ved Mørk Hansens Vej, A.D. Jørgensens Vej, Henning Matzens Vej og Sønderjyllands Allé opført i 1921 efter tegninger af arkitekterne A.S.K. Lauritzen (1871-1961), der var chefarkitekt ved Frederiksberg Kommune, og K.T. Seest. Det omtales også som Husvildebarakker ! For at fordrive tiden spillede de unge mennesker fodbold på en lille mark ved Mørk Hansensvej – marken tilhørte DSB. Som regel spillede man med en tennisbold – den kunne let forsvinde i markens huller. Gjorde det da også en dag – da måtte man ty til at låne en gummibold af en mindre søster, men den holdt dog kun ½ time. Så måtte man hjemmesy en stoffodbold fyldt med papir til dagen efter. Ingen vej udenom, - man måtte købe en rigtig læderfodbold med snøre i skikkelse af en brugt ovre hos KB.

I starten kaldte klubben sig Boldklubben af 1922 og havde 17 medlemmer. Første formand blev Niels Jacobsen. Som klubdragt valgte man lys- og mørkeblå sweater, sorte bukser og sorte strømper med hvid/blå kant. 13. august 1922 spiller man sin første kamp mod BK Damsø på egen bane. Man klædte om hjemmefra – modstanderne blev henvist til en nærliggende kælder. De næste modstandere blev Vanløse, Trifolium, Lyn, Weston og Eritrea. Et af medlemmerne døbte egenhændigt klubben om fra B 22 til Vanløse Boldklub af 1922 og ophængte en plakat hos købmanden i den Sønderjyske By med det navn. Det førte til en ny Generalforsamling 6. oktober 1922, der endte med, at klubben fik navnet BK Dalgas af 1922 fremover. Navnet inspireret af Dalgas Boulevard. I 1923 bliver Dalgas medlem af FIU – Frederiksberg Idræts Union – da denne stiftes ved et møde i Peter Bangslund, der lå på Peter Bangsvej 41. Da var E.A. Ingwersen blevet valgt til formand.

I maj 1924 bliver man med kort varsel sagt op på banen af DSB. Man klarede sig en kort stund med en interimistisk bane på N. Jespersensvej, så den hurtigt blev klar til den forestående pokalkamp mod Mariendal. 1. juli 1924 var banerne på Finsensvej færdige – man kunne flytte ind her. Fra start 2 gode baner – senere 3 – og et nysseligt klubhus. Man ansætter samme år sin første lønnede ”professionelle træner” – Dalby – på prøve i 1 måned. Vintertræningen foregår som gymnastik på Howitzvejs Skole. I 1925 optages man som extraordinært KBU-medlem – i starten skulle man have været med i forsøgsrækken C-rækken, men senere ændret til at man kunne deltage i en B-række. Dalgas lægger ud 20. september 1925 mod Vigerslev - ender 1-1. Pressen har angivet holdopstillingen for Dalgas til kampen mod Ydun 4. oktober 1925 til : Gerhard Glaring - Robert Jacobsen og Harry Larsen - Lauritz Nielsen, Knud Larsen, Jens Schou - Harry Larsen, Carl Larsen, Alfred Nielsen, Hans Nielsen, Poul Christensen. Man skulle også undervejs møde Mariendal - rækkens suverænt bedste hold - og tilsyneladende en opgave, der var så skræmmende, at 5 af Dalgas-spillerne udeblev.

Efter 22 år på Finsensvej flyttede man til Sønderjyllands Alle, hvor der i starten var 2 baner, men senere blot en enkelt. I 1933 starter man ungdomsafdelingen igen efter nogle spæde tilløb forinden i 1926-30 – initiativtager var Jørgen Rasmussen. Klubbens størrelse på det tidspunkt nåede op på 44 aktive senior, 51 ungdomspillere og 23 passive. Finsensvej-klublokalet var egentlig OK, men blev for småt. Man ønsker sig et større lokale med bedre plads til både billard og bordtennis. I første omgang finder man et lokale i Teatercafeen på Frederiksberg Alle i 1931 og bliver der i 3 år. Så måtte restauratør Mortensen sælge – til et Ligkistemagasin. Flytte igen – nu til et lille hus på Bernhard Bangs Alle i 1934-35 – så er Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening (FKIF) behjælpelig ved at overlade Dalgas deres klublokale i Falkoner Alle en gang om ugen – fint, men det varede kun et år, så blev det hus solgt. Næste sted – kælderen Finsensvej 4, men her er der hele tiden skærmydsler med værten. Man havde undervejs allieret sig med FKIF, Mariendal, Ydun og FB, der alle lejede sig ind hos Dalgas. Så oktober 1937 lejer man klublokale på Finsensvej 47, igen hvor Ydun og FB også lejede sig ind. 1942 åbner man marketenderi i klublokalet – dog uden øl eller spiritus, men året efter tilbyder man p.g.a. ringe økonomi, at Ydun kunne overtage klublokalet. 1. april 1943 fraflytter man Finsensvej 47 for via Hermeshallen at flytte ind i klubhus på Finsensvej. November 1945 får man blot 8 dage til at forlade klubhuset på Finsensvej, da det skulle anvendes til flygtninge – måtte rykke over til Jens Jessensvej.

I 1938 slutter ØB og Dalgas med deres 1. junior helt lige - gruppekampen ender 0-0 den 20. juni 1938 på Finsensvej. Det får Dalgas ved E. Ingwersen til "ærbødigst" at tilskrive KBU. Først redegøres for, at man ikke kan samle sit 1. junior til en ny kamp før 18. juli - årsag 5 spillere rejser på Feriekoloni 22. juni. Man henviser til, at juniorafdelingen er ganske ny - og at det er første gang man har chancen for at erhverve et Diplom. Så det ville være meget kedeligt at skulle tabe uden kamp, hvorfor man høfligst forespørger om der ikke var mulighed for at begge klubber kunne få tildelt et diplom, så en omkamp helt kan undgås. Man slutter med at præcisere, at "vores hold har haft en meget hård sæson, men har klaret sig igennem turneringen uden pointtab - så et diplom vilde være af mægtig betydning for vort videre arbejde med Ungdomsafdelingen, særlig nu da Konkurrencen er så stor." Som det fremgår optræder Dalgas som vinder af Junior 1B i 1937/38-sæsonen ! Dalgas sælger i marts 1945 aktier til sine medlemmer på 10, 25 og 40 kr. Pengene skal dække indkøb af 20 nye bolde til en pris af 1.100 kr. - det var umuligt for klubben at skaffe nye blærer til sine slidte bolde i slutningen af Besættelsestiden.

20. november 1949 spiller Dalgas sin første tipskamp. ”Tredje Halvleg” for ældre medlemmer stiftes 8. marts 1950.

Først diskuteres sammenlægning med Ydun – en del år senere med FB. Men begge falder til jorden. I 2000 går man sammen med FKIF og B 72 og danner FA 2000.

Dalgas har deltaget ved DM for Danmarksserien for Herrer

Se også plakater.

Se også den gode historie - samt korte historier nr. 67 og nr. 80

Jubilæumsbøger
(Findes hos DBU København)
- se undersider for resume

BK Dalgas - nogle minder 1922-37

Dalgas 50 år

Dalgas 25 år

DBU Københavns Fodboldmagasin

2015/3 : En 3. halvleg, som blev Danmarkshistorie

Scrapbøger hos DBU København

Dalgas 1930-1946 - 3 bind
Udklip- opklæbet - med alt om Dalgas 1930-46
a. referater fra kampe med især 1. holdet
b. utallige stillinger og resultatlister fra KBUs turneringer
c. Dalgas-ture til venskabsklubber med foto
d. Julevelgørenhedsstævner – indefodbold
e. Håndbold
f. Bordtennis
g. afsnit om Handels- og Kontorstandens Boldspil Union
h. Omtale af Lirekassen-Dalgas (velgørenhedskamp KB-Dalgas)
i. Beskrivelse af ny off side regel (nu kun 2 mod tidligere 3 forsvarsspillere)
j. Foto af Hermes-hold med deres oprindelige logo
k. foto af Amagerkammeraternes 1. hold

Dalgas 1944-47
- men springer virkelig meget i tid og emner
a. Fotos fra 1. holdskampe
b. Klubbens jubilæumsfest 1947
c. DIFs foreningslederkursus i Vejle 1944
d. Jyllandstur 1946
e. Danmark – Sverige i 1918 !!!!!!
f. Gerhard Glarings begravelse + mindeskrift
g. Foto af 1. holdet i 1924
h. indefodbold

Dalgas 1963-65
a. Hovedvægten på klubbens 1. hold og dets vej op i 4. division
b. Mange stillinger og resultatlister
c. Enkelte ungdomshold omtales
d. Indefodbold

Idrætsbladet – udklip med klubportrætter
Omfatter en række udklip med artikler om københavnske fodboldklubber, fodboldklubber i Provinsen og enkelte andre danske sportsklubber – fra perioden 1934-1943
Dalgas – efteråret 1941 (B-rækkens favorithold)

Dalgas 2.jpg (1)

Logo anvendt ved 50 års jubilæet