Københavns Forstadsklubbers Boldspil Union

Københavns Forstadsklubbers Bold Union (KFBU) stiftes 26. januar 1916. Blandt initiativtagerne er Fremad Amager gennem Amager Boldspil Union. De havde indkaldt til et indledende møde mellem Nordre Birks Boldspil-Union, Amager Boldspil-Union og Valby Boldspil-Union med den tanke at skabe en fællesunion - et udvidet turneringssamarbejde. Man satsede på at samle udvalgte hold fra Amager, Nørrebro, Frederiksberg, Valby og Nordre Birk, der kunne møde hinanden. Fra start får paraplyorganisationen navnet "De københavnske Forstadsklubbers Boldspil Union". På et møde 28. jaunar 1917 beslutter man at ændre sit navn til KFBU - første og eneste formand bliver L. Hartoft fra Nordre Birk. Senere - 1. maj 1918 - tilslutter også Nørrebro Fodbold Union sig. Der etableres en fællesledelse bestående af 2 fra hver af de 3 stiftende Boldspilunioner med L. Hartoft (NBBU) som formand, K. Schancke (Valby BU) som kasserer og G. Nielsen (NBBU) som sekretær. Udover at holde sig ude af KBU holdt KFBU sig også ude af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Man udgiver tidligt (fra 1. april 1917) et blad - reelt er det en videreførsel af Amager Boldspil Unions Unionsbladet og Valby Boldspil Unions Fodboldbladet. Navnet bliver "Fodboldbladet".

Aftenpostens pokalturnering 1916/17
Aftenposten havde udskrevet en pokalturnering for klubberne under Amager BoldspilUnion, Valby BoldspilUnion og Nordre Birk Boldspil Union. Turneringens ret mange kampe kan følges i Dagbladet med start 1. oktober 1916: Aftenpostens pokalturnering starter med Hafnia-Standard 5-1 og Fremad Valby-Tårbæk vuk – begge kampe på Amager Fælled. 8. oktober 1916: Aftenpostens pokalturnering på Eremitagen Skodsborg-FB 1-6. 22. oktober 1916: Aftenpostens pokalturnering på Valby Fælled B 1912(Valby)-Olympia 3-2. 29. oktober 1916: Aftenpostens pokalturnering Sport(Amager) – 1908 3-0. 5. november 1916: Aftenpostens pokalturnering på Fælleden Borup-Gentofte 6-1. 12. november 1916: Aftenpostens pokalturnering på Kløvermarksvej Veto (Hellerup)-Sylvia 2-1.
15. april 1917: Veto-B 1912 1-5 på banen ved Tranegårdsvej, Hellerup. 22. april 1917: Borup (Valby)-Hafnia (Amager) 3-2. 6. maj 1917: Fremad Valby-Fremad Amager 3-3 og Sport (Amager)-FB 2-1. 13. maj 1917: Fremad Valby-Fremad Amager 3-3 og 6-3 samlet efter forlænget. 20. maj 1917: Semifinale på Frems bane B 1912-Fremad Valby 1-0. 27. maj 1917: Finale i Idrætsparken Borup-1912 1-1, 1. omspil 0-0, 2. omspil 2-0 til Borup, der samtidig vandt pokalen til ejendom.

Forstadsunionernes pokalturnering 1917/18
Dagbladet skriver om kampene i København 12. maj 1918: På ABs bane spilledes semifinale i Forstadsunionernes Pokalturnering 1908-Borup 4-2 og 9. juni 1918: Finalen spillet på ABs bane 1908-FB 4-1. Denne pokalturnering havde afløst Aftenpostens pokalturnering.

Forstadsunionens udvalgte hold
Dagbladet har en omtale af en kamp 25. august 1918, hvor ”Forstadsklubbernes udvalgte hold, som i går af HIK var budt til match på banen ved Phistersvej, satte værtsfolkene høfligt til vægs, hvilket ikke kom helt uventet, da Forstadsholdet jo for 14 dage siden affærdigede et udvalgt mandskab fra Fælledklubberne, til hvis organisation HIK hører. Forstadsklubberne vandt opgøret 3-1”.

KFBU, der i 1917 omfatter 28 småklubber, er på nippet til at blive en selvstændig Lokalunion under DBU. DBU ser dog helst, at de optages i det eksisterende KBU og presser derfor KBU til at genoptage de ellers afbrudte forhandlingerne med dem. KBU var i starten meget reserverede over for den nye organisation. KBU føler, at KFBUs på det tidspunkt 26-28 klubber stillede krav, som var helt uacceptable for KBU, så det tog over et år – fra foråret 1917 til efteråret 1918 – og krævede DBUs medvirken som mægler. Først i september 1918 opnår man en overenskomst, så KFBU optages som særlig afdeling af KBU, men med egen administration og som leder af sin egen turneringsdel - Forstadsturneringen - dog med 2 fra KBUs bestyrelse som observatører. Forinden opnår Fremad Amager, Fremad Valby og Valby Boldklub særbehandling i den særlige Deltagerrække - de havde selvstændigt søgt optagelse i KBU udenom KFBU og betegnes af KFBU som "overløbere". De 13 øvrige – B 1908, Brønshøj, Dan, Frederiksberg Boldklub, FIF, Gefion, Godthåb, Islands Brygge, Rosenborg, Standard, Svea, Sylvia og Virginia henvises til Forstadsturneringens rækker under KBU.

Det var dog ikke alle klubber, som KBU ønsker at tage ind. Især er man uvillig stemt over for Nordre Birk Boldspil Union - den resterende del af KFBU. Dem ville KBU ikke kendes ved. De lå jo ikke i København og måtte derfor gå til SBU. Efter drøftelser med DBU ender de i SBU. Under hele forløbet har KFBU haft en observatør siddende i KBUs Bestyrelse – deltog dog kun under punkter, hvor Forstadsturneringen var berørt – og det har siden 1918 været L. Hartoft, der var formand for såvel GVI, Nordre Birk Boldspil-Union som KFBU. Foråret 1921 må Nordre Birk-klubberne derfor søge optagelse hos SBU - kommer ind her og får sin egen kreds, så de reelt kan spille videre som de har gjort under NBBU, der da heller ikke opløses ved optagelsen hos SBU.

I 1922 optages de sidste forstadsklubber som KBU-medlemmer og KFBU opløses.

Kilde : Fremad Amager 75 år – 1910-85
Kilde : Standard 25 år – 1913-38
Kilde : Valby 75 år – 1912-87
Kilde : På banen – med københavnsk fodbold gennem 100 år
Kilde : Johs. Gandil - Dansk Fodbold
Kilde : Idrætsbladet 28/7 1919