Nordre Birk Boldspil Union

Udelukkelsen efter sæsonen 1912 fra Nordsjællands Boldspil-Union for Landklubber får 5 klubber til at finde sammen og 6. januar 1913 aftaler de på et møde i Jernbanepavillonen i Charlottenlund at stifte Nordre Birk Boldspil-Union (NBBU). De 5 klubber er Hellerup Boldklub (repræsenteret af Torben Frederiksen og Herman Olsen), Skovshoved Idræts Forening (repræsenteret af Stefan Rasmussen og Robert Thomsen), Holte Idrætsforening (repræsenteret af V. Arendahl og P. Poulsen), Sorgenfri Boldklub (repræsenteret af Axel Holm og Kaj Johansen) og Hjortekær Idræts-Forening (repræsenteret af V. Rasmussen og Andersen). Foreningens første formand bliver Stefan Rasmussen fra SIF. Tårbæk Boldklub går med som 6. klub. Den første bestyrelse med Stefan Rasmussen som formand får som sine øvrige medlemmer Robert Thomsen (SIF), E. Yde (Tårbæk), Kaj Johansen (Sorgenfri) og P. Poulsen (Holte). Den første NBBU-turnering vindes i foråret 1913 af Skovshoved Boldklub.

30. april 1913 går Hellerup Boldklub sammen med HIKs på det tidspunkt hvilende fodboldafdeling – som Hellerup Idræts Klub (HIK), så det nu er HIK, der deltager i NBBU. Da 1913 er gået står man med følgende samlede stilling : Nr. 1 HIK 16 point, Nr. 2 Sorgenfri BK 14 point, Nr. 3 Skovshoved IF 13 point, Nr. 4 Holte IF 8 point, Nr. 5 Hjortekær BK 6 point og Nr. 6 Tårbæk BK 3 point. Foråret 1913 sluttede med Skovshoved som vinder. HIK vinder også turneringen i foråret 1914 – samme år overtager Henning Petersen (HIK) formandsstolen fra Stefan Rasmussen - og HIK vinder sommerpokalturneringen for både 1. hold (over SIF i finalen) og 2. hold (over Gentofte Boldklub i finalen) i juni 1915 (afvikles som indvielseskampe på Phistersvej). Af sportslige grunde søger HIK efter større udfordringer og indleder et langvarigt optagelsesforløb i KBU, der til sidst krones med indtræden på visse skærpede betingelser. Udover de i 1913-slutstillingen angivne klubber optræder Veto (en Hellerup-klub), Lyngby Boldklub, Søborg Boldklub, Gentofte Boldklub (senere som Gentofte Vangede Idrætsforening), Brede IF, Virum Boldklub, Vedbæk Boldklub, Bagsværd Boldklub, Skodsborg IK, Herlev IK samt Hørsholm IK alle som deltagere i NBBU.

Aftenposten udskriver i 1915 en pokalturnering for klubber, der er medlem af Amager Boldspil Union, Valby Boldspil Union eller Nordre Birk Boldspilunion. Dagbladet refererer fra kampene :

24. oktober 1915: Aftenposten har udskrevet en pokalturnering for hold fra Amager, Valby og Nordre Birk Boldspil-Unioner. Her er første kamp mellem de to Amager-klubber Sport og Hafnia, hvor Sport vinder 5-2 efter omkamp
31. oktober 1915: I Aftenpostens pokal vinder Borup på Valby Fælled over Tårbæk 2-0
7. november 1915: I Aftenpostens pokal vinder B 1912 over Trekanten 4-0
14. november 1915: I Aftenpostens pokal vinder Valby 2-0 over Sylvia på Kløvermarken og på Frederiksberg vandt FB 2-0 over Olympia fra Valby.
21. november 1915: I Aftenpostens pokal vinder Tre Kroner 5-0 over Skodsborg og Fremad Amager spiller 1-1 mod Veto fra Hellerup (ny kamp nødvendig) – begge kampe på Valby Fælled
28. november 1915: Skovshoved taber hjemme 1-3 til B 1908
9. april 1916: I Aftenpostens pokal vandt 1912 over FB 3-1
30. april 1916: I Aftenpostens pokal vandt B 1908 5-1 over Tre Stjerner
7. maj 1916: På ABs bane spillede Borup-Sport 5-2 i Aftenpostens pokal semifinale 1
14. maj 1916: På ABs bane vandt 1908 4-2 over 1912 i Aftenpostens pokal semifinale 2
21. maj 1916: På ABs bane vandt Borup finalen 4-0 over 1908 i Aftenpostens pokal

Nogle af Nordre Birk-klubberne deltog i Københavns Forstadsklubbers Bold Unions turneringer – denne fodboldunion var dannet i 1916 i fællesskab af Amager Boldspil-Union, Valby Boldspil-Union og Nordre Birk Boldspil-Union. Senere tilsluttede også Nørrebro Boldspil-Union sig. Der etableres en fællesledelse – formand her bliver ret hurtigt Nordre Birks formand, L. Hartoft fra GVI – han kunne så på en og samme tid kalde sig formand for GVI, Nordre Birk og Forstadsklubberne (nogle år senere bliver han SBUs formand !) . Forstadsklubbernes Bold Union får et noget provisorisk tilhørsforhold til KBU. Det får KBU til at drøfte den fremtidige fordeling af klubbernes tilhør under DBU med netop DBU – og man enes om som udgangspunkt, at Nordre Birk-klubberne skulle henvises til at søge optagelse i SBU. 29. maj 1921 bliver Nordre Birk Boldspil-Union efter ansøgning og efter henstilling fra netop DBU derfor medlem af SBU. De 8 (nogle kilder siger 9) klubber optages som enkeltmedlemmer hos SBU og samtidig udvides SBUs bestyrelse fra 5 til 6 ved at Nordre Birks formand, L. Hartoft fra GVI, vælges ind. Men Nordre Birks Boldspil-Union fortsætter sit virke – er nemlig optaget som en særlig afdeling af SBU og bevarer sin egen bestyrelse, der ved indtræden i SBU var L. Hartoft, Gentofte Boldklub som formand; E. Yde, Tårnbæk Boldklub som kasserer; Stefan Rasmussen, Skovshoved Idrætsforening ; V. Jørgensen, Hellerup Boldklub ”Veto” og V. Hammerich, Vangede Boldklub. Nordre Birk Boldspil Union fortsætter med at udskrive egne turneringer – der integreres i SBUs – og har egen turneringsledelse. Ved indtræden i SBU består NBBU af 8 og ikke 9 klubber – Gentofte Boldklub og Vangede Boldklub er samtidig gået sammen som GVI - med samlet 945 medlemmer, heraf 350 passive.

Nordre Birk Boldspil Union har sin særlige omtale i SBUs årsberetninger helt frem til og med 1938. Her angives slutstillinger m.v. for turneringerne og ændringer i bestyrelsens sammensætning. Via NBBU kom 2 af de senere KBU-klubber – Skovshoved og GVI – til at deltage i SBUs rækker forud for deres tid som KBU-klub. Efter 1937 fortsætter NBBU og arrangerer i hvert fald helt henne i 1946 stadig en seniorpokalturnering, for GVI angiver i sit medlemsblad januar 1947, at man 13. august 1946 har spillet 1-1 mod Orient i NBBUs pokalturnering.

De første år af NBBUs levetid arrangeres udelukkende turnering for klubbernes 1. senior, men gradvis udbygges med både 2., 3. og 4. senior samt allerede før 1. verdenskrig også med Juniorrække. Også på ungdomssiden udvides til både 2., 3. og 4. junior samt et enkelt år Ynglinge. Ud over den ordinære turnering afvikles pokalturnering for 1. senior, 2. senior og junior.

Skovshoved IF var et problembarn for NBBU – der protesteres ofte mod dem og deres opførsel. 1. Verdenskrig gør livet ekstra besværligt for Skovshoved IF - banen inddrages af militæret, der opfører soldaterbarakker, der senere bruges til indkvartering af husvilde. Klubben må tilbage til den elendige skolebane – det tog meget af gløden og tillige havde man et internt opgør mod de mange, der ikke ville betale kontingent. Man rydder op, men er så kun 31 medlemmer i efteråret 1915 og trækker sig fra at spille i NBBU. Man nærmest starter fra ”0” igen i 1917 – og vender tilbage til NBBU – og får lov til at benytte en bane ved Hyldegårdsvej. Efterhånden breder utilfredsheden i Skovshoved IF sig dog med NBBUs turnering – klubber udebliver, dommerne ligeså - så SIF melder sig sidst i 20erne endeligt ud for at gå i KBU.

Se undersiden for listen over rækkevindere gennem årene