Andre fodboldunioner

Fodboldens udvikling i København kan man se på 2 måder. Dels geografisk/lokalt hvordan fodbold har bredt sig til det DBU København, vi kender i vore dage. Dels på hvordan de enkelte aldersgrupper har fundet vej til de københavnske fodboldturneringer under først KBU - siden DBU København - startende med senior og siden gået både opad og nedad i alder og bredt sig fra mænd/drenge til kvinder/piger.

Den regionale udvikling
Især i starten af 1900-tallet opstår rundt om i København og dets forstæder Boldspilunioner - Fælledklubberne, Amager, Københavns Amt, (senere Nordsjælland og Nordre Birk), Valby, Sundby, Nørrebro. Deres primære formål er at arrangere fodboldturneringer for sine medlemsklubber. Senere dukker Forstædernes Boldspil Union, KFUMs Boldspil Union og ikke mindst Småklubbernes Sammenslutning - bliver senere til Dansk Arbejder Idræt - op. Hvor det i dag er meget almindeligt lige fra en ny klubs dag 1 at søge ind i en af de eksisterende Boldspilunioner - enten DBU København eller Dansk Arbejder Idræt (DAI) København - så søgte man for 100 år siden sammen lokalt først og efterhånden som man efterlyste større sportslige udfordringer kunne man tænke i at blive medlem hos KBU.

De enkelte Boldspilunioners historie dukker op rundt om i KBU-klubbernes jubilæumsskrifter - vi har forsøgt at sætte de brudstykker sammen til egentlige beskrivelser.

Et særligt ømt punkt har det været, om klubberne selv kunne vælge om de ville i KBU eller SBU. Det tema er baggrund for indlægget "KBU eller SBU"

Fodboldsammenslutninger

To sammenslutninger af klubber har forsøgt at trække kendte og spændende udenlandske hold til København. Stævnet har næsten en lige så lang historie som KBU, mens Alliancen først for alvor kommer på banen efter 2. verdenskrig. Begge har også deltaget i kampe i udlandet og Alliancen nåede sågar at arrangere en damekamp.