• Hvorfor blive Get Movin’ klub?

 • Fordi I ønsker at gå forrest og prioritere pige/kvinderne i jeres klub.
 • Fordi I ønsker at videreudvikle jeres igangværende indsatser.
 • Fordi I får nogle redskaber og ressourcer til at udvikle jeres pige/kvinde afdeling.
 • Fordi I bliver en del af et stort landsdækkende pige/kvinde-fællesskab.
Getmovin Husumbk Spillere 5
Fællestræning BK Fix og Husum i Husum Boldklub
Getmovin Brønshøj BK 2
Hygge og fællesspisning i Brønshøj Boldklub

Hvordan bliver vi Get Movin’ klub?
  

 • I skal først og fremmest gøre jer overvejelser over jeres organisatoriske prioritering af piger og kvinder i jeres fodboldklub, for eksempel: 

  • Hvem er ansvarlig for pige/kvinde indsatsen i jeres klub?
  • Hvem kan være tovholder på Get Movin’ i jeres klub?
  • Er pige/kvinde indsatsen forankret i bestyrelsen - hvem er ansvarlig?
 • I skal  også have et ønske om at sætte fokus på flere kvindelige trænere og dommere og gøre en indsats for målgruppen i jeres klub, for eksempel:

  • Har I et rekrutteringsgrundlag blandt mødrene til pigespillerne, som kan være trænere eller dommere?
  • Bruger I klubbens unge piger som ungtrænere?
  • Kunne kvindesenior være en målgruppe?
 • I har en ambition om at ville understøtte anderledes fodboldoplevelser og fællesskab for jeres pigespillere igennem flytbare fællestræninger med andre klubber.
 • I skal have mulighed for at udpege 1-2 kvinder fra klubben, som kan være ambassadører og som kan drive skole/SFO arbejdet.

Ansøgning for klubber der gerne vil være Get Movin´ klub - ansøgningsfrist 16. juni 2024

Sådan udvælges GetMovin´ klubberne

DBU København vælger løbende klubber ud fra en række opmærksomhedspunkter, herunder klubbens motivation for at blive DBU Get Movin’ klub, geografisk spredning, demografisk potentiale, variation i klubbens ressourcemæssige forudsætninger og klubbens udgangspunkt for pige- og kvindeindsats.

Målet er, at der bliver 12 Get Movin’ klubber hos DBU København til og med 2026.