Fodbold er en så betydningsfuld og samlende del af dansk kultur, at sporten er – og skal være – for alle.

Derfor har DBU, DBU Bredde og Kvindedivisionsforeningen i samarbejde med Nordea-fonden taget initiativ til den landsdækkende indsats Get Movin’, der har til formål at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Et af grebene i indsatsen er de såkaldte Get Movin’ Akademier, som er målrettet klubledelser og trænere fra de klubber, der er med i projektet. Formålet er netværk og videndeling, og at sætte fokus på, hvordan ligeværd kan blive en integreret del af praksis i klubberne.

”Get Movin’ er som ordet antyder en bevægelse. En bevægelse, hvor vi sammen – og på flere planer – arbejder for ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber”, siger Sara Lethan Abild, som er national projektleder for Get Movin’.

Denne bevægelse skal altså finde sted på ledelsesniveau i klubberne og skal rokke ved de uligheder i rammevilkårene, som har negative konsekvenser for piger og kvinders mulighed for at udfolde sig og trives i fodbold.

Image00050 Mathilda Due, børneudviklingstræner i ASA Fodbold sammen med facilitator Heidi-Frederikke Sigdal

De første to Get Movin’ Akademier har netop været afholdt i Vejle og Husum.  Her var der både oplæg til inspiration og tid til at dele succeshistorier og udfordringer klubberne imellem. Denne gang var der blandt andet fokus på den fysiske indretning af klubhuse, kommunikation, planlægning af træning og træningstider, inddragelse af piger og kvinder i klubbens arbejde, forankring af ligeværd i ledelse og bestyrelse samt det sprogbrug, der eksisterer omkring henholdsvis drenge/mænd og piger/kvinder.

En af deltagerne var Mathilda Due, som er børneudviklingstræner i ASA Fodbold i Aarhus. Hun havde stort udbytte af at deltage på Get Movin’ Akademiet.

”Det var på mange måder et givtigt arrangement, hvor der var god mulighed for at diskutere værdier og gode intentioner i praksis med akademiets øvrige deltagere”, siger Matilda Due.

De næste Get Movin' Akademier afholdes den 9. og 10. november 2024.

”Jeg ser frem til kommende Get Movin’ Akademier, hvor vi allerede nu ser ind i tilpasninger, så der er endnu mere rum til videndeling og netværk på tværs af Fodbolddanmark”, siger projektleder Sara Lethan Abild.

Om Get Movin'

Get Movin’ har til formål at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Det skal blandt andet ske gennem uddannelse af flere rollemodeller blandt trænere, dommere og klubfrivillige, diversitetsforløb i klubber, skoler og SFO’er og ved at oprette et ambassadørkorps.

Målet er samlet set at give et markant løft af rammevilkårene for dansk pige- og kvindefodbold.

Get Movin’ indeholder seks elementer:

  • DBU Get Movin’-klubber: Der skal indgås aftaler med 96 klubber landet over om at prioritere pige- og kvindeindsatsen. Klubberne får løbende rådgivning, netværk og ressourcer fra DBU Bredde.
  • Ambassadørkorps: Et netværk af minimum 96 unge piger/kvinder rekrutteret via klubberne, der spiller eller har spillet fodbold, er trænere, dommere eller klubledere. De skal fungere som forbilleder, nedbryde kønsstereotype fordomme om kvinder i fodbold og åbne pigernes øjne for fodbolden.
  • En ny generation af trænere og dommere: Rekruttering i klubberne, blandt for eksempel teenagepiger, mødre og bedsteforældre. Antal kvindelige trænere tredobles, antal kvindelige dommere fordobles.
  • Besøg i SFO’er og skoler: Samarbejdet systematiseres, faciliteret af ambassadører og koblet til klubberne.
  • Get Movin’ Akademier: Netværksmøder, videndeling og læringsrum for klubberne
  • Flytbar fællestræning: Et ekstra træningstilbud i samarbejde med naboklubber, hvor en DBU-instruktør træner spillere og inspirerer trænere.

Nordea-fonden har støttet Get Movin’ med 10 mio. kr., og DBU lægger et tilsvarende beløb i indsatsen, der løber til og med 2026.