Vandtårnsvej

Adresse
Vandtårnsvej, Amager

Størrelse
1 11M bane

Første KBU kamp
1920

Sidste KBU kamp
1922

Klubber på anlægget

Standard (nr. 1)

Kildemateriale

Standard 25 år og 60 år

Banen ved Vandtårnet beskrives : Fra 10 meter vest for Vandtårnet til 70-80 meter ned mod Amagerbrogade og ca. 45 meter bred – betydelig smallere i den modsatte ende – nærmest grus med græstotter i hjørnerne. Oprindelig brugt som skøjtebane – lysstanderen står stadig i midten. Banen her får i "Idrætsbladet", da man 8 år efter stiftelsen af ABU gør status over banerne på Amager følgende malende beskrivelse "Der er tale om en bane, der om vinteren benyttes som kunstig isbane. Som følge heraf er der midt inde på banen placeret en stor kasse, der tjener til at dække over den brønd, der anvendes ved overrislingen om vinteren. Desuden er hele banen langs den ene side omgivet af et pigtrådshegn, der har gjort det af med mange bolde.