Valby Idrætspark

Adresse
Julius Andersensvej 2 og 9, 2500 Valby - delt i
Frem
Tribune-afsnittet
Gl. Afdeling
- alle med kunstgræsbane

Størrelse
Ved start angives 1 11M opvisningsbane + 17 11M træningsbaner.
1974 oplyser KI, at der findes 30 11M græsbaner + 3 grusbaner.
1976 angives (excl. Frem) 1 11M opvisningsbane + 21 11M baner + 3 grusbaner + 12 håndboldbaner.
2000 angives (excl. Frem) 2 11M opvisningsbaner + 20 11M baner + 9 minibaner + 4 grusbaner + 1 11M kunstgræs
2010 er næsten alle grusbaner blevet til kunstgræsbaner (4 11M ialt)

Anlægget indvies
17. august 1942 som Idrætspark -
men der har været spillet fodbold på samme område blot omtalt som Valby Fælled fra 1913

Første KBU kamp
10. april 1921 kl. 11.00 Fremad Valby - Fremad Amager i KBUs "Deltagerrække"

Første officielle turneringskamp på kunstgræs ved "Gamle Afdeling" er 28. oktober 2012, hvor Olympiakos i Serie 5 pulje 17 A spiller 1-1 mod Nørrebronx.

Første officielle turneringskamp på kunstgræs ved "Tribunen" er 20. november 2010, hvor Frem i U17 drenge Divisionen spiller 1-1 mod HIK.

Klubber på anlægget
Anlægget anvendes af talrige klubber - de centrale (heraf Frem og Fremad Valby og senest Valby, der alle har egne klubhuse på anlægget) fremhævet :
Absalon, AIK, AIK Frederiksholm, Alfa 75, AlkenRy United, Als, Als Frederiksholm, Amara, Argon, B09, B 52, B 72, B 1960, Balotelli, Beatum, (Bispebjerg) , BK 10, Bosna 92, Byens Baglår, Chang Valby, Charles, Cobayas, Continental, Cop. Calcio, Cop. Celtic, Cop. Zebras, Cross Road, Culpa, Cøpenhagen, Dankurd, Deaf Futsal, Dinamo Hafnia, Distorted,  DUF, Dynamo 05, Døvania, Egedal, ESPM, Exercitus, FCA 92, FFV, Forza, FOX, Frederiksholm, Frem, Fremad Forsing, Fremad Valby, Friday, Fælled, Garmik, Geranium, Golden, HBE, Hellas, Herman, Hermanos, Homeboys, Iben, IBP United,Inter, Internazionale SIK, Jyden, Kalas, Kanariefuglene, Klub 14, Knoëdel, Kurd, Laddersfield, LKV, Ludo, Machos, Medicinerne, MeSe United, Metropol, Montecristo, Nanoq, Newborn, NFC, NI, Nøddealliancen, (Nørrebro United), Olympiakos, Overskæringen, Pan, Panteras,  Papegøjerne, Pioneren, Politiet (=PI), Randoms, Real Copenhagen II, Real Hôpital, Rikken, Rugvejen, SGIB, Shipping CBS, SHY, (Silenus), Siv, Sjoller, Slagge, Slavija, Soccersisters, Sommersol, Sorana, Sporting Fønix, Sporvejene, SSB, Star, Star FF, (Stefan), Street Society, Sukkerbold, Sunday, Sunshine, Sydhavnen nr. 1, Sydhavnen nr. 2, Sydsiden, Syd-Vest, Teatro, Team Wessel, Tigers, TKC, Tre Falke, Udfordringen, Uganda Cranes, Unigadores, Upload, Valby, Vebro, Vesterbro Alliancen, Vestia, Vigerslev, VKI, Volkan, Volvox, Wadani, Zahle Zebras

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) 1911-36 (25 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-61 (50 år)
Københavns Idrætspark (KI) 1911-86 (75 år)
KBU 1903-78 (75 år)
Frem 1936-46 (60 år)
Fremad Valby 25 år
Fremad Valby 40 år
Fremad Valby 75 år
Politiet 75 år
Posten 40 år
Valby 75 år

Der har været spillet fodbold officielt på Valby Fælled (omfattede da 13½ hektar) siden 1913 – incl. adgang til et lille muret omklædningsrum med 2 kolde brusere.

I Valby Bladet er der gentagne klager over banernes tilstand. Valby Avis 8. februar 1924 skriver således : Man bliver jo misundelig, når man som Valby-borger ser amagerklubbernes prægtige baner på Englandsvej i Sundby Idrætspark. Det vil man også gerne have i Valby : Indhegnede baner, hvor der kan tages entre, vil give klubberne et meget stort løft, så de både kan tage flere medlemmer ind og øge spilkvaliteten. I dag skal der klædes om i et lille usselt rum, hvor man heller ikke kan bade selv eller rense støvler, og så er banernes tilstand meget ringe.

Tonen skærpes - i Valby Bladet 9. maj 1924 skrives : Klubhuset betegnes og beskrives som en SKANDALE. Det er bygget for en menneskealder siden som medlemslokale for en skytteforening, hvis skydebane på Valby Fælled nu er nedlagt. Nu benyttes det af 6-7 klubber – flere af dem har hver over 100 medlemmer. Der er snavset, koldt, trist, mørkt, grisset og uhyggeligt. Små bitte rum til omklædning med plads til 20-25 mennesker, men de skal benyttes af 50-60 – tøjet bliver ødelagt og at holde orden er indlysende umuligt. Vand og lys er ikke indlagt. Gulvet den bare jord, der meget hurtigt bliver til pløre. Det trækker ind alle steder gennem revner og huller i mur/træværk.

Valby Bladet 13. juni 1924 indeholder en større artikel - her ridser Fremad Valbys formand, Axel Rasmussen, historien op : Valby Fælled blev taget i brug af fodboldspillerne i 1913. Allerede dengang erkendte Kommunen at det eksisterende klubhus ”Skytteforeningens aflagte” var nærmest uanvendeligt for fodboldklubberne. Man lovede et nyt og større – og gik endda så langt fra Københavns Kommunes side, at man forbød klubberne at tage deres eksisterende klubhuse med til Valby Fælled fra de baner, hvor de tidligere havde spillet. Man ville fra Kommunens side kun have EET hus og et stort et – af æstetiske grunde ! Men så kom 1. verdenskrig og selv om der var tegninger og lagt budget kom det hele i mølposen i 1914. I 1922 henvender man sig atter til Kommunen og optager forhandlinger fra Valby Boldspil Unions (VBU) side. Nu beregner man omkostninger til om/nybygning til 21.000-24.000 kr. Man kan enes om en årlig leje på 450 kr. ; men da kommunen oveni kræver 5 % i rente tillagt 5 % i afdrag af grundsummen, så siger klubberne fra. Resultat : der kommer ikke noget nyt hus.

Valby Bladet følger op 20. marts 1925 : Københavns Kommunes Magistrat erkender den manglende tilstand af klubhuset og nedsætter lejen med 75 % - der starter så småt nye forhandlinger mellem Kommunen og VBU.

Valby Bladet 26. maj 1925 skriver : Magistraten bevilger 4.000 kr. til at renovere klubhuset.

I Valby Bladet 30. juni og 3. juli 1925 kan man læse : Det renoverede klubhus genindvies (på søndag). Det hele starter kl. 2 med optræden af orkestret Lyn efterfulgt af taler af Folketingsmedlem F.K. Madsen, formanden for Valby Boldspil Union V. Kirk og Folketingsmand I.P. Jønson. Dernæst kl. 4 kamp Valby 1. senior mod udvalgt hold af Star/Fremad Valby (Eritrea og Vigerslev var begge optaget af kampe udenbys denne dag og stillede derfor ikke spillere til det udvalgte hold). Kampen ender 2-2, men betegnes som alt andet end velspillet og opvisning, snarere rå og brutal. Og så løber marketenderen tom for Carlsberg-øl allerede kl. 3 !

Og videre i Valby Bladet 11. september 1925 : Jordgulvet i klubhusets forrum cementeres – derfor må man denne dag i stedet klæde om i Cafe Venners Hjem.

Valby Bladet oplyser 2. oktober 1925 : Banerne lægges om, så de nu ligger parallelt med Enghavevej – senere må man planere dem. Der er hærværk på anlægget – målene er revet ned og slået itu og nødtørfthuset væltet og beskadiget.

I 1926 spiller alle 10 medlemmer af Valby Boldspil Union på Valby Fælled. Ikke mindst i 1926/27 er den helt gal - og klubberne må finde andre steder at spille deres kampe (de fleste spiller på Øster Fælled i stedet). I 1926 kaldes spillerne sammen for i fællesskab at skære tørv og planere med jord. Alligevel er der senere i et læserbrev i Valby Bladet et nødråb : er der da ingen, der kan slå de baner med le ?? 

Valby Bladet opsummerer 10. februar 1928 : For ca. 1 år siden havde Valby Bladet arrangeret et møde med deltagelse af Dansk Idræts Forbunds (DIF) formand, Generalmajor Castenskiold, og sekretær i Københavns Kommune Magistrat A. Stürup for at fremme forholdene på Valby Fælled for idrætten. Valby Boldspil Union havde netop indsendt et nyt andragende til Kommunen om forbedring af banerne og klubhuset – nu havde forhandlingerne stået på i mere end 12 år !. Kommunen lovede på mødet at planere og indhegne Valby Fælled-banerne – stærkt tilskyndet og anbefalet af KBUs formand Leo Frederiksen og Folketingsmedlem I.P. Jønson. I sommeren 1927 påbegyndtes arbejdet – det betød ingen fodboldkampe resten af det år på Valby Fælled. Nu meddeler Magistraten, at banerne tidligst kan benyttes fra foråret 1929 – så heller ikke i 1928 bliver der KBU-hjemmekampe på Valby Fælled. Planeringen er afsluttet, og 2 baner er indhegnet med solidt jerngitter. Til sin tid vil Kommunen overdrage Valby Boldspil Union at forvalte banerne.

Idrætsbladet har en ikke særlig flatterende beskrivelse 20. oktober 1932. Her fremgår det, at banerne er meget knoldede og ekstremt langhårede - lige så langhårede som en pige i konfirmandalderen ! De to opvisningsbaner er godt nok indhegnet med flethegn. Den ringe standard skyldes, at banerne administreres af borgmester Hedebol, der betegnes som alt andet end sportsinteresseret - mens de finere fodboldbaner hører under borgmester Petersen. Banerne på Valby Fælled slås i starten med le - først senere anskaffer man en græsslåmaskine og lader banerne tromle af den kommunale damptromle. Omklædningsbygningen har Valby Boldspil Unions klubber selv måtte lægge et trægulv i og vandet er "ulækkert" brøndvand. Så man beslutter at tage et par fyldte prøveflasker med ind til borgmester Hedebol - han giver sig og lader installere pumpevand fra Trekronergade. Alligevel er forholdene så primitive, at klubberne beslutter kun at tage 25 øre i entre til kampene og 2 kampe for samme pris, hvis der var dobbeltopgør.

Idrætsbladet skriver 12/4 1934 i sin status over københavnske fodboldbaner, at der på Valby Fælled nu findes 2 baner inden for indhegningen samt 2 træningsbaner udenfor og at der kan udvides.

I 1930'erne planlægger man et storstilet idrætsanlæg - man taler direkte om, at det skal være et anlæg, der kan benyttes til afholdelse af de olympiske lege. Opvisningsbane samt 18 fodboldbaner, klubhus til Frem og et andet til øvrige klubber, tennishal, tennisbaner, vandland, 4 gymnastik/bokse/bryde/vægtløftningshaller, 20 skydebaner, keglebaner, restauration, kontorlokaler, opvisningshal og et pænt antal omklædningsrum. Men så kom Besættelsen – alligevel gik arbejdet i gang under den.

Det blev til en idrætsplads på 50 hektar - Skandinaviens største. Frem kunne rykke fra Enghavevej til Valby i 1942 - klubhuset har kostet 285.000 kr. - og klubben råder over 2 baner i følge Idrætsbladet 16/1 1942. Samme år fik de andre klubber "Det store klubhus" - skulle have kostet 400.000 kr. Hele arbejdet er startet i 1937 - 500 arbejdere har arbejdet i hold af 50 til 150, 400.000 arbejdstimer er lagt i arbejdet, 220.000 vognlæs jord er flyttet i trillebør for at få bare 2/3 af de samlet 70 tønder land nivelleret. Det har i arbejdsløn kostet 860.000 kr. Den selvejende institution Københavns Idrætspark (KI) bliver i 1939 sat til at administrere anlægget.

18/8 1942 ændres officielt navnet fra Valby Fælled til Valby Idrætspark, da den nye opvisningsbane indvies - åbningskampen er Frem mod udvalgt Valby Boldspil Union-hold (7 fra Fremad Valby, 3 fra Valby og den sidste fra Als). Ved starten er de 3 af de 5 baner afsat til Frem klar, - til de øvrige klubber er 7-8 baner klar ud af de planlagte.

I KIs årsberetning for 1947 er der en større beskrivelse : Opsynsmanden – P.A. Larsen - havde under Besættelsen ansvaret for 70-80 nødhjælpsarbejdere = arbejdsløse udstyret med skovl og trillebør – og så 2 heste. De udjævnede og nivellerede (det hældte en hel del !) - og udgravede også et stort hul til det forventede svømmebassin. Man anlagde 30 fodboldbaner samt byggede omklædningsbygning (færdig marts 42) = Frem flyttede fra Enghavevej til det nye klubhus 7/3 42. Stadionbanen bygget 1944-45 af unge arbejdsløse – færdig i 1945.

Under krigen har man vedligeholdt hele arealet med 2 heste. I 1947 er de erstattet af en moderne traktor. Anlægget har været stærkt plaget af ukrudt – men nu har man anvendt midlet ”P. 46”, så det problem skulle være løst. Bag anlægget – på den anden side Ellebjergvej er der indrettet barakby for boligløse, så det har været nødvendigt at opsætte et stærkt trådhegn.

Vi ved fra 1949 og 1950 hvor mange kampe, der afvikles på anlægget. I 1949 i alt 449 kampe på årsbasis - året efter steget til 507.

KI meddeler i sin årsberetning for 1955, at der nu findes 15 fodboldbaner foruden de 5 baner med tilhørende grusbane, som Frem disponerer over – dertil 2 opvisningsbaner.

I sin årsberetning 1964 oplyser KI, at anlægget benyttes af 126 klubber, heraf 45 fodboldklubber. Man får opført tribune – "Banbury" tribune efter forbillede fra Coventry – der indvies 7/9 1969 med Frem-Esbjerg (Overborgmester Urban Hansen giver bolden op med "et fikst hælspark").

I 1974 oplyser KI, at der nu findes 30 græsbaner samt 3 grusbaner.

Den første indendørs fodboldhal, Club Danmark-hallen, med kraftig støtte fra DBU opføres indeholdende en full size kunstgræsbane (den "gammeldags" slags med sandblanding og nærmest filtunderlag) - anlægges omkring 2000, men taget braser sammen ca. 10 år efter.

Fremad Valby kan åbne sit klubhus, Bevægelseshuset, 10. august 2001.

August 2003 åbner Idrætsefterskolen KIES i nybyggede huse foran tribunen.

2018 kan Valby Boldklub flytte ind i eget klubhus efter at have måtte forlade Værkstedsvej.

Tilskuerrekorden på Opvisningsbanen er fra 14. maj 1991, hvor Frem møder Brønshøj - 11.529 tilskuere.

Anlægget er meget naturligt omtalt i flere klubbers jubilæumsskrifter : 

Frem:
De storstillede Valby IP-planer bliver for Frem til en lidt skrabet udgave – det ender med, at Frems klubhus bliver et nødhjælpsarbejde for at reducere arbejdsløsheden. Så det nye klubhus står færdigt 1. marts 1942. Man får 5 baner og tilsagn om flere, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Man må – og vil gerne – bevare banerne på Enghavevej til ungdommen de første år derefter, også for at understrege, at man er en Vesterbroklub.

Fremad Valby:
1913 rykker man først til Tømmerhandler Lehmanns jord ved Vigerslev Alle Skole, senere samme år rykker man til Valby Fælled – hvor kommunen til alle Valby-klubber havde reserveret 10 tønder land. Det første klubhus er et gammel militær-skydehus, der benyttes frem til 1940. Man udvider i 1933 ved at købe et tidligere sommerhus og bygge det sammen med skyttehuset.

Posten:
Da man går i KBU får man banetid i Valby Idrætspark kl. 13-15 samt en aften på Bavnehøj i starten.

Valby:
I 1913 når man at få banetid på Valby Fælled – med omklædning i det fri ved sider af køerne – senere får man lov at benytte skytternes klubhus til omklædning.

Valby IP Kampe 1959 Kopi Banebelastningen 1959