Skelgårdsskolen

Adresse
Ugandavej 134-142, 2770 Kastrup

Størrelse
1 11M bane

Første KBU kamp
5. april 1975 kl. 15.00 AB 70 - Velo i B-rækken

Sidste KBU kamp
16. oktober 1986 kl. 10.00 Øen - Torvebo i Serie 3 pulje 7

Klubber på anlægget
AB 70, Øen

Kildemateriale
AB 70 25 år

Banen indgår siden i
Vestamager Idrætscenter

De første år holder AB 70 til på Løjtegårdsvej (den gamle tobaksfabrik, som Tårnby Kommune gør til sit første Foreningshus), mens man spiller på Pilegårdskolens og senere også på Skelgårdsskolens bane. I 1977 får man overtalt Tårnby Kommune til at en ledig pavillon efter byggeriet af Skøjtehallen bliver AB 70s klubhus ved Ugandavej. Beskeden af størrelse - 7x7 meter – men med toilet og bademulighed. Til et medlemstal på 400. Pavillonen bruges indtil 1981.

I 1977 kom så tilladelsen til at bruge Ugandavej som fodboldbaner. I 1979-lokalplanen anføres, at der skal opføres et permanent klubhus. Ugandavej får fra 1979 som eget anlæg 4 baner. I 1981 står klubhuset færdigt.

Banen indgår i det, der betegnes Vestamager Idrætscenter - og udgør det ene af AB Tårnbys anlæg.