Rosenborg Eksercerplads

Adresse
Gothersgade 100, 1123 København K

Størrelse
1 11M bane

Taget i brug til sport 1879

Første KBU kamp
KB har ikke spillet KBU-kampe på dette spillested, derfor er
første KBU-kamp : 6. april 2004 kl. 18.15 Herluf-Thai Sports Verein (1-7) i Serie 4

Sidste KBU kamp
31. oktober 2004 kl. 09.30 Herluf-Volvox (4-2) i Serie 4

Klubber på anlægget

KB i sine allerførste år - senere benyttet af Herluf et enkelt år (2004)

Rosenborg Eksercerplads benyttes af KB til især cricket, men også til fodboldkampe - inden klubben får sit eget anlæg.

Bladet "Idrætten" giver 10. januar 1906 under mærket ”Dr. B” en beskrivelse af, hvordan det var at spille på Rosenberg Eksercerplads i 1882 (hvor Dr. B selv startede sin fodboldkarriere i KB) : ”Spillepladsen var Rosenborg Eksercerplads, Omklædningsrummet et skummelt Skur, der lignede det fæle Magistratsskur på 93’s Bane og ikke nær på Højde med ABs ”Cyclehotel”. Der var ganske vist lidt køligt om Vinteren og ret lummervarmt om Sommeren, men man kunne da nogenlunde se at klæde sig om, når man vidste hvor ens Tøj hang – og Døren stod vidt åben. Spillepladsen var vist oprindelig en Græsplads, som imidlertid vore tapre Fædrelandsforsvarere havde slidt lige så blank som Bagpartiet på et Par gamle Cyklebukser – i denne Grusørken ragede dog et Par smukke Oaser op, opad i Retning af Rosenborg Slot: og disse lå netop ved det ene Mål, hvorfor Stedet var højt i Ære. Målene var nogle høje Stænger med Snore imellem.”

Idrætsbladet anfører i 1934, at Rosenborg Eksercerplads godt nok bruges af militæret - også til fodbold - men at den ikke er tilgængelig som bane for KBU og dets klubber.

Se også korte historier nr. 93