Nørre Alle

Adresse
Nørre Alle 55, Nørrebro

Størrelse
3 11M baner

Anlægget indvies 29. oktober 1923

Første KBU kamp
24. august 1924 kl. 11.00 AB-B 1908 i Junior III (0-3)

Sidste KBU kamp
31. oktober 1965 kl. 10.00 AB-B 93 i AI

Klubber på anlægget
AB

Kildemateriale

AB 50 år - AB 75 år - AB 100 år

En del af anlægget videreføres som DHLs bane

"Fra Tagensvej til Nørre Alle" i ABs 100 års jubilæumsskrift beskriver den overenskomst man opnår om at få nye baner – incl. tennisbaner – i tilknytning til det nyopførte Statens Gymnastikinstitut. Staten står for jordarbejdet, men AB må selv stå for anlæggelse af baner – en udgift til i hvert fald 100.000 kr. De sidste penge lånes hos Frem – der afholder ekstraordinær generalforsamling for at få den transaktion godkendt. Det nye klubhus indvies 29/10 1923 og i efteråret 1924 spilles den første kamp på det nye anlæg (en juniorkamp mod B 1908, der tabes 0-3).

Idrætsbladet skriver 12/4 1934 i en status over københavnske baner, at der findes 2 baner, men at der reelt er plads til 2 mere, når/hvis der er behov

2. maj 1950 er der rejsegilde på et nyt klubhus.

"Fusionering og flytning" hedder underafsnittet i samme AB-Jubilæumskrift om perioden 1962-65. Det havde rumlet flere gange fra Statens side med, at man ville tage anlægget fra AB – helt eller delvist. Men AB ser ud til at klare frisag og udvider undervejs bl.a. klubhuset for et anseligt beløb. Nu kommer fra slutningen af 50erne og i starten af 60erne hvert år nye skrivelser med varsling af opsigelse og fremlæggelse af byggeplaner for området til diverse universitetsinstitutter. AB tager initiativ ved at skrive til Københavns kommune samt en række omegnskommuner om en mulig flytning og genhusning af AB.

Det ender med, at AB gradvist afvikler sin aktivitet på Nørre Alle til fordel for udflytningen til Bagsværd - og overgang fra KBU til SBU. De sidste AB-kampe på Nørre Alle spilles i 1965.

Foto DHL hus 2.JPG

ABs gamle klubhus, som det i dag fremtræder ved DHLs bane