Lersøparken

Adresse
Bispebjerg Bakke 10, 2400 København NV

Størrelse
3 11M baner

Anlægget tages i brug
ca. 1945

Første KBU kamp
efterår 1947 (Stefan nr. 2)

Klubber på anlægget

Bispebjerg Bk, Copenfalster, Kvik, Stefan (nr. 2), Volvox

Kildemateriale
Københavns Idrætspark (KI) skrifter
Bispebjerg 50 år
Stefan 40 år
Stefan 50 år

Bispebjerg Boldklub:
Hjemmebane bliver i 2. omgang Lersøparken – hvor man klæder om i en bunker med petroleumslygte, og hvor man måtte hente vandet til at vaske sig med i en mælkejunge fra Bispebjerg Hospital. I starten har man sit eget skur – senere går man sammen tilskyndet af Københavns Kommune med Stefan, der også havde et klubhus i Lersøparken, og får deres klubhus udbygget til et lidt større fælles klubhus i 1955. I flere omgange rives ned, bygges nyt med stor andel af selvbyggeri - i 1959 kautionerer Brønshøj Boldklub for det nødvendige lån hos Dansk Idrætsforbund på 3.000 kr.  I 1977 får man et særskilt klubhus til kvinderne (Karens Hus). Da Stefan flytter væk (rykker til Rådvadsvej i 1977 og Bispebjerg overtager deres halvdel af klubhuset mod at lægge 25.000 kr. kontant) er Bispebjerg alene i Lersøparken og man får lov til at restaurere og grundstøbe – færdigt 23. november 1985. Bispebjerg-lederen Bjørn Kristoffersen skulle efter sigende have flyttet afmærkningerne for grundstøbning og pilotering i nattens mulm og mørke, så klubhuset blev 70 kvm. større – hvilket indbragte ham en reprimande fra "Bystyret" - se korte historier nr. 23

Klubhuset nedbrænder i 2005. Et nyt klubhus opføres til Bispebjerg Boldklub, men nu placeret oppe på tilkørselsvejen, hvor det gamle lå nede i dybet ved banerne. Det nye indvies 31. oktober 2009.

Stefan:
Man får lov til at spille i Lersøparken af Stadsgartneren, der tilmed åbner en af de 2 bunkere til ophold og omklædning.

Relativt hurtigt får man lov til at udvide med sit eget klubhus på grunden (sker i 1950) – dog kun med koldt vand - der koster 5.000 kr. og et hav af frivillige arbejdstimer. Her opholder man sig til 1977, - efter fra 1955 at have fælles klubhus her med Bispebjerg, - hvor man indgår en købsaftale med Brønshøj, så man i 1977 kan rykke ind på Rådvadsvej.

Brønshøj :
Omtaler at der en kort overgang har været etableret en pitch til cricket (til Brønshøj) i Lersøparken.