Kløvermarksvej

Adresse
Ved Brandstationen, Kløvermarksvej (i dag Vermlandsgade)

Størrelse
2 11M bane

Første KBU-kamp
10. oktober 1920 i Forstadsturneringen Standard - Rosenborg 6-0

Flere klubber - blandt dem CB, FIX (nr. 1) og senere CIK i 1934 - angiver, at de har trænet og spillet ved Brandstationen på Kløvermarksvej. 

Banen går også under navnet ABUs bane (hvor ABU står for Amager Boldspil Union). Da Idrætsbladet 8 år (i 1919/20) efter stiftelsen af ABU (Amager Boldspil Union) gør status over banerne på Amager skriver man om Banen bag Brandstationen på Kløvermarksvej - i daglig tale omtalt som ABUs bane :  "Samme område benyttes også som snelosseplads om vinteren, hvorfor der udlægges svellebroer over hele pladsen i oktober - bliver først fjernet igen til april. Det medfører, at der efter sneens smelten ligger et tykt lag af gadesnavs, der som en støvsky hvirvles op ved spillet. Det forsøger man at imødegå ved en tromling med Damptromlen - hvilket også afhjælper en del. Men så sent som i 1918 kunne de klubber, der bruger banen, konstatere at den i stedet var udstykket til kartoffelhaver, så først efter flere henvendelser til Kommunen fik man banen tilbage igen."

Socialdemokraten skriver 14. november 1937, at på banen ved Kløvermarksvej spillede Amager Kammeraterne mod Fremad Valby og tabte 3-6 og på banen ved siden af spillede FIX mod Hermes og vandt 4-3. Der har altså været 2 brugbare kampbaner samtidig.

Brandstationen var konstrueret i en ikke alt for permanent form - det var i mange år planene at den skulle kunne rømmes hurtigt som led i forsvaret af København, hvor militæret kunne tænkes at ville herske over hele oplandet som led i Hovedstadens forsvar.

 

Foto Kløvermarksvej Brandstation.jpg

På dette foto fra 1935 ses i forgrunden Kløvermarksvej og til højre Brandstationen (ved nuværende Vermlandsgade). Den indtegnede ring angiver "Svenske Skanses" oprindelige placering.