Grønnemosen

Adresse
Grønnemosen, Moseskellet 46, 2400 København NV
Omklædning i mange år på Rismosevej

Størrelse
2 11M-baner

Første KBU kamp
2. april 1945 kl. 10.00 Bispeparken-Velo 0-7

Klubber på anlægget
B 1960, BBG, Bispebjerg, Bispeparken, Stefan, Velo

Kildemateriale
B 1960 50 år
Bispebjerg 50 år
Stefan 25 år

Idrætsbladet omtaler 17. juni 1946 at banerne er elendige. Man har klampet et arbejdsskur sammen til omklædningsrum. Banen styres af Stadsgartneren, og klubberne er fuldstændig overladt til ham og hans opsynsmænds forgodtbefindende med hensyn til at kunne disponere over banerne.

På KBUs Bestyrelsesmøde 8. juli 1952 oplyses det, at man havde besigtiget banen og fundet, at den nu var i en sådan stand, at man havde givet tilladelse til, at der påny kunne spilles turneringskampe her.

Klubhus på grunden var et problem at få igennem. I første omgang fremgår det af KBUs Bestyrelsesmøde 23. januar 1967, at Fredningsnævnet ikke ville godkende opførelsen af et nyt klubhus til erstatning for arbejdsskuret. KBU forsøger at hjælpe og på KBUs Bestyrelsesmøde 21. august samme år kan man referere fra et møde i Københavns Idrætsparks (KI)'s forretningsudvalg (afholdt 19. maj), at nu havde Fredningsnævnet givet sin tilladelse og man søgte nu byggetilladelse.

I 2013 blev der opført et nyt klubhus til B 1960 placeret nær ved banen - til afløsning af det oprindelige.

B 1960:
Omkring 10 års-jubilæet søgte man med lys og lygte efter "helt egen bane". I første omgang ville man gerne over på ABs gamle anlæg på Nørre Alle, men fik afslag. Så fik man tilbudt Grønnemosen og takkede ja. Grønnemose-banen blev dog af Dansk Arbejder Idræt (DAI) anset for at være for farlig at spille kampe på – i starten prøvede medlemmerne selv at jævne de værste ujævnheder efter mosegrisene ud og at slå græsset. Efter mange og seje forhandlinger med Københavns Kommune lykkedes det til sidst at få dem til at restaurere og passe banen. I mellemtiden holdt man til på Klostervængets Skole, hvor man selv måtte kridte banen op.

Bispebjerg:
Første hjemmebane er Grønnemosen – i starten benyttede man et arbejdsskur som klubhus og med en udendørs vandhane et stykke fra skuret.

Stefan:
Foråret 1960 blev alle Stefans kampe i Lersøparken aflyst grundet banernes dårlige tilstand og derfor spillede og trænede Stefan på Grønnemosen.