Gladsaxe Stadion

Adresse
Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

Størrelse
1 11M opvisningsbane + flere 11M træningsbaner samt 2 grusbaner foran Stadion, der efterfølgende er omdannet til kunstgræs

Indviet 26. maj 1940

Første KBU kamp
1940 AIK Søborg

Sidste KBU kamp
28. oktober 1979 kl. 10.00 Hero-Frederiksholm i KS IV

Klubber på anlægget
AIK Søborg, Hero - (AB, Gladsaxe-Hero, Høje Gladsaxe)

Kildemateriale
Hero 25 år, brochure ved indvielsen af Gladsaxe Kommunes Idrætspark og fra bogen 'Gladsaxe Kommunes Idrætspark 1940-1965.'

Scrapbøger hos DBU København

Hero 1961-69 - 2 bind

d. Meget om udbygningsplaner og – tiltag omkring Gladsaxe Stadion

Bygning af Gladsaxe Kommunes Idrætspark – også kaldet Marielyst Stadion - blev vedtaget af Gladsaxe Sogneraad i 1935. Arkitekt Vilhelm Lauritzen havde udarbejdet planer og tegninger over parken og bygningerne. Kommunegartner Brandt tog sig af beplantningen og satte bl.a. 8000 træer og buske i parken.

Gladsaxe Idrætspark indvies 26/5 1940 – her møder AIK Søborg i en kamp Søborg Boldklub og taber 1-4.
Idrætsparken indeholdt bl.a. en badmintonhal med 5 baner, tennisbaner, et stadion til atletik samt en opvisningsbane til fodbold. Desuden blev der anlagt 3 træningsbaner til fodbold, hvor der også blev spillet håndbold; derudover naturligvis omklædningsfaciliteter og en restauration.

Efter krigen blev stadionhallen og omklædningsrummene under meget trange forhold brugt til 540 tyske flygtninge, som kom fra det tidligere Østpreussen.

Endelig i 1946 kunne man igen anvende Stadion til sportslige formål. Nogenlunde på samme tid var der utilfredshed med løbebanen omkring stadion. Den var for ’skarp’ i kanterne og burde lægges om. Men den slags kostede jo penge, som man ikke havde for mange af på det tidspunkt. Løsningen lå lige for, da nogle fremsynede personer ønskede at bruge stadion-løbebanen til motorløb. Dette blev iværksat med succes – nogle gange med op til 20.000 tilskuere. ’Skrammelløb på Gladsaxe Speedway’, som det blev kaldt, var en indbringende forretning for kommunen (20%) og ikke mindst staten, som fik 60 % af entréindtægten.
Efter 1957 blev der ikke kørt mere motorløb på stadion, som nu kun skulle bruges til idrætslige formål.

I 1998 besluttede kommunen, at Idrætsparken skulle udvides, så der blev plads til 10.-12.000 tilskuere på delvis overdækkede siddepladser samt sponsorlounge-faciliteter. Idrætsparken anvendtes af AB, som havde status som superligaklub. I projektforslaget fremgår det, at det nye stadion vil kunne udbygges til ca. 17.000 siddepladser, som opfylder UEFA’s og DBU’s krav.

Den nye tribune blev indviet den 12. september 1999 i forbindelse med en kamp mellem AB og Silkeborg.

Gladsaxe Stadion ophørte som anlæg for københavnsk fodbold med Boldklubbens Hero overgang fra KBU til SBU.