Bag om navnet

Bellahøj er et område i Københavns Kommune, der blandt andet er kendt som hjemsted for Danmarks første højhusbyggeri. Stedet har 1935-67 haft et årligt dyrskue for hele Vestegnens landbrugere. Dette område er nu opdelt i en campingplads, hvor der udenfor sæsonen afholdes et årligt kræmmermarked. Resten af området udgøres af sportscenteret Grøndal MultiCenter, der oprindeligt blev bygget af Københavns Kommune i 1965 til brug som kongrescenter og fungerede under navnet Bella Center, indtil kommunen i 1975 på Amager havde en ny og større centerbygning klar til at overtage funktionen og navnet.
Bellahøj har navn efter den gård, der i 1682 var beboet af Rasmus Nielsen. Den gik i arv frem til 1791, hvor købmand og grosserer Moses Levin Mariboe købte ejendommen for 2.910 rigsdaler og navngav den Bellahøj efter sin hustru Bella Henriques. Der var på daværende tidspunkt plads til 24 køer og 8 heste, men familien Mariboe benyttede den kun som lystgård og sommerhus. Efter statsbankerotten 1813 solgte Moses Levin Mariboe gården til kontreadmiral Magnus Lütken for 85.000 rigsdaler. I skødet benævnes den "avlsgården Bellahøj" på 50 tønder land. Familien Lütken ejede gården i over 100 år. I 1867 blev der indkøbt en nærliggende gård, hvis jorder blev indlemmet i Bellahøj, som dermed var på 100 tønder land. I 1899 solgtes en stor del af jorderne til Københavns Kommune, undtagen parken, som skulle overgå til kommunen efter fraflytning. Det skete i 1900. I 1932 overtog kommunen også hovedbygningen og dens have. I 1935 begyndte dyrskuerne på Bellahøj, og i 1937 blev gården besluttet åbnet for beværtning.
Endelsen ”høj” kommer sikkert efter, at der har ligget 3 – måske 4 - gravhøje fra bronzealderen. De har aldrig været udgravet og er registreret som fortidsminder. Muligvis er den fjerde høj i virkeligheden en affaldsdynge fra sidst i 1800-tallet.
På Bellahøj holdt svenske soldater til i lejren, som de døbte ”Carlstad” 1658-1660 under Københavns belejring, da der fra Bellahøj var et godt overblik over markerne (i dag Nordvestkvarteret og Nørrebro) de 5 km ind til det belejrede København.