Faste Batteri

Første kamp
1910

Størrelse
1 11M bane

Faste Batteri var en militær installation på Islands Brygge på den nordlige del af Amager. Installationen blev bygget i 1765-1770 som øvested for forsvaret. Anlægget var ikke en del af Københavns befæstning. På byggetidspunktet lå anlægget ved kysten. Anlægget blev revet ned i 1947, og kun en smule af volden og kanalen blev tilbage. Det øvrige blev enten opfyldt eller opgravet. I 1974 blev det fredet som fortidsminde. I forbindelse med metrobyggeriet i 2002 blev området gravet op og senere reetableret.

De første klubber, vi har sporet til at spille på en bane ved Faste Batteri er B 1908 og B 99. De får i 1910 lov til at klæde om i et af militærets materialeskure ved ”Faste Batteri” og spille på deres øvelsesplads, en grusbane kaldet ”Lejren” – her bliver B 1908 indtil 1922. Da "Idrætsbladet" 8 år (1919/20) efter stiftelsen af ABU (Amager Boldspil Union) gør status over banerne på Amager skriver man om B 1908, at de spiller på en plads tilhørende Militæret kaldet "Lyren" ved Faste Batteri. Til daglig er samme "bane" befærdet af tunge kanonvogne og opfyldt med store sten, der stikker op hist og pist. Første kamp er mod IK 99 (hedder B 99 hos KBU) – tabt 0-2. Anden kilde skriver, at kampen ender 1-0 og finder sted 8. juni 1910.

I 1912 får også Sylvia omklædningsrum i en jordhøj ved Lejren, Faste Batteri, men allerede i 1913 flytter Sylvia ud igen (til Jernbanepavillonen på Amagerbrogade). I 1933 sælger B 1908 sit klubhus ved Flyvepladsen til Hekla og flytter igen til Lejren ved Faste Batteri. Man køber dog huset tilbage allerede i 1934 – samtidig med at Sylvia atter flytter til Flyvepladsen ved Kløvermarken.

Idrætsbladet skriver 12/4 1934, at banerne ved Faste Batteri ikke er godkendt til turneringskampe.

ABUs bane e.JPG (1)

Idrætsbladets omtale af Faste Batteri i 1920