Emdrupparken

Adresse
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

Størrelse
2 11M-baner + 1 mindre grusbane, der 2011 blev til kunstgræsbane - og 7M/8M og 3M-baner hvoir Atletikstadion tidligere lå

Anlæg indviet 17. august 1921

Første KBU-kamp
13. april 1924 kl. 12.00 KFUM-Standard Ynglinge I

Klub på anlægget KFUM

B 1950, B 1960 og Prespa har benyttet anlægget som "gæster"

Kildemateriale
KFUM 50 år - KFUM 75 år - KFUM 100 år

Den Danske Idræts Bog 1935 har følgende omtale : KFUM-Parken i Emdrup er landets største KFUM-Idrætsanlæg. I 1919 købte KFUMs Centralforening arealet i Emdrup, bestemt til Idrætsplads. Benyttelsen af fodboldbanerne går tilbage til 17. august 1923, da KFUMs Boldklub spillede sin første kamp i de nye omgivelser. Efter fodboldbanerne var taget i brug, gik man 1925 i gang med at tage de sidste 20.000 m2 i brug til Stadion, Tennis og Haveanlæg. Idræts- og Haveanlægget blev officielt indviet 3. juli 1927. Emdrup-parken er på ca. 70.000 m2 og rummer foruden Idrætspladserne, 3 Pavilloner, indeholdende Omklædnings- og Baderum, Restaurationslokale, samt en Mødesal med ca. 200 pladser. Anlægget er projekteret og anlægsarbejdet blev ledet af et af KFUMs medlemmer, Ingeniør E. Engel. Parken som den står i dag, har kostet kr. 400.000.

Idrætsbladet skriver i sit nummer 12/4 1934, at der i Emdrupparken findes 3 baner - den ene er dog kun en juniorbane. 16. januar 1941 er der en større omtale af planerne for udbygning - tegnet af Arne Jacobsen. Her omtaler man, at der indtil nu er blevet klædt om i en godt nok moderniseret, men trang gammel soldaterbarak - planen er at lade den afløse af en murstensbygning på 40x12½ meter.

Københavns Idrætsanlæg (KI, Københavns Kommune) overtager administrationen fra 1/1 1979. KFUM har oprindelig købt arealet, men det bliver stadig økonomisk sværere for klubben at drive anlægget. Derfor overdrager man anlægget gratis til Kommunen i 1979 – betaler tilmed 1 mio kr. oveni mod lovning på, at Kommunen vil opføre en Boldhal. Så fra 1980 hører Emdrupparken under KI.

I KFUMs jubilæumskrifter hedder det

1919-1932 : Den helt store begivenhed er, at man får eget græs under fødderne i EmdrupParken. Tanken opstod tidligt – i 1906 – men først i 1920 har KFUMs Centralforening fået samlet så mange penge ind, at der kan blive råd til at erhverve jorden, ialt 122.500 kvadratalen. 17. august 1921 kan man flytte ind. De gode forhold fører til, at KFUMs Boldklub i et par sæsoner reelt er KBUs største klub.

1932-36 : Man planlægger – og starter pengeindsamlingen – til et udbygget klubhus.

1943-1945 : Det nye klubhus indvies 16. maj 1943. Frokost i det grønne, FDF-orkestret spiller, der synges, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid er til stede, indmarch af over 400 idrætsfolk - indvielsestale ved pastor Engberg. Indvielses-opvisningskamp KFUM-Fremad Amager. Klubben holder faktisk bestyrelsesmøde i Emdrupparken 4. maj 1945, da Frihedsbudskabet indløber.

I mange år holder atletikafdelingen/klubben Ben Hur til samme sted og disponerer over et mindre stadion med løbebane og græsklædt inderområde. Ved Ben Hurs ophør overgår dette græsareal til 7M, 5M og 3M-fodboldbaner.

2011 : Den lille grusbane - adskilt af en gang/cyklesti fra græsbanerne - omdannes til kunstgræs.