Brønshøj Kirkevej

Adresse
Pilesvinget 1, 2700 Brønshøj - også Brønshøj Kirkevej 52, 2700 Brønshøj

Størrelse
2 11M baner

Anlæg indviet
1942

Første KBU-kamp
1949 med Fight

Klubber på anlægget
I dag FIX
Tidligere Fight - Husum Bk. - LK/Nes

Kildemateriale
Københavns Idrætspark 1911/86
Boldklubben FIXs hjemmeside
Husum Boldklub 75 år

Stadsgartneren anlægger en fodboldbane på arealet. Brugerne var i starten henvist til at klæde om i et redskabsskur stillet til disposition af Stadsgartneren. I 1954 indkøbes og opstilles en barak, der bliver indrettet med badefaciliteter. Anlægget omtales også som Brønshøj Kirkemose hos Københavns Idrætspark (KI).

Boldklubben FIX beskriver forløbet således :

1942 : Man får tildelt baner ved Brønshøj Kirkevej – uden klubhus, så man klæder om bag buskene og tager
bad i Mosen. Senere på året får man adgang til Stadsgartnerens gamle redskabsskur (uden vand og
uden toilet).
1948 : Man får lokum og rengøringsartikler i klubhus – men ikke brusebad.
1951 : KI – der "ejer" Brønshøj Kirkevej – giver banetid og ret til at benytte "klubhuset" til BK Fight
1952 : BK Fight lukker og de fleste melder sig FIX
1953 : Endelig kommer der tegninger til et nyt klubhus på Brønshøj Kirkevej – indtil det står færdig kan
man benytte L.K.s klubhus til turneringskampene.
1966 : Klubhuset udvides med dommeromklædningsrum.

Husum Boldklub omtaler også anlægget :

Kravet til indhegnet bane gør, at Husum i 1948/49 spillede på Brønshøj Kirkevej – her spilles tipskampen på 1. tipskupon mod Hellas (3.000 tilskuere).

I 2013 opføres nyt klubhus til FIX.

Byparken i Ørestaden blev indviet sommeren 2008 til beboerne i det omkringliggende boligbyggeri – men faktisk har stedet fungeret uindrettet siden 2004. Byparken er led i en helhedsplan for byudviklingen – på et så tidligt stadie, at der endnu ikke var taget hul på byggeriet fysisk.

Byparken er eksempel på et brugerdrevent design. Parken indeholder en kunstgræsbane til brug for den lokalt oprettede klub Ørestad. Den har ikke størrelse til 11M.