Veterinær og Landbohøjskolens Idrætsforening

VLI.png

Stiftet
1. marts 1929

Bedste herrehold
se underside

Spillested
Jens Jessensvej
Frederiksberg Idrætspark/Stadion

Rækkevindere
se underside

Med hos DBU København
1947 til nu

Bedste kvindehold
se underside

Spilledragt
1981 rød trøje og blå shorts
1979 rød trøje og hvide shorts
1977 eller 78 rød/orange trøje og hvide shorts
1976 hvid trøje og hvide shorts
1973 rød trøje og hvide shorts
1971 hvid trøje og blå shorts
Gul trøje og sorte shorts

VLI har siden 1929 tilbudt de studerende på KVL mulighed for at dyrke idræt. Tilbuddene var dengang begrænset til fodbold, atletik og boksning, men VLI omfattede efterhånden 10 af de mest gængse idrætsgrene - i 2020 er der 6 tilbage herunder fodbold. Samtidig er foreningen blevet en åben forening således at alle kan deltage. Organisatorisk er foreningen en interesse-organisation under De Studerendes Råd på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

VLI opnår 26. juni 1947 tilladelse til at deltage hos KBU og opnår at blive ekstraordinært medlem med virkning fra 27. april 1949. Idrætsbladet betegner det som en "genopståen", så det må tolkes derhen, at de har rødder tilbage til den tidligere KBU-deltager "Landbohøjskolen". Første KBU-kamp er 7. september 1947, hvor VLI taber 0-1 til Stefan.

KVL - Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole - var oprindelig en selvstændig højere læreanstalt for land/jordbrugs-fagene beliggende på Frederiksberg med åbning i 1858. Senere i 2007 indgået som LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

DBU Københavns Fodboldmagasin

2006/1 : Dyrlægeklubben i København"
2018/1 : Fodbold er som øl og kaffe