Boldklubben (Idrætsklubben) Urania

Urania.jpg (1)

Stiftet
20. september 1895

Bedste herrehold
B I-rækken

Spilledragt
ukendt

Med hos KBU
1903-08

Spillested
Fælleden

"Idrætsforeningen Urania” - hedder reelt Idrætsklubben Urania - stiftedes 20. september 1895. Klubben betegner sig som en Agitationsklub, der gør meget for klubbens og medlemmernes indre tarv, et stærkt udviklet kammeratskab og man er meget opsat på at få sine ”ideer” spredt til andre klubber også. Det er især atletikken, klubben har kastet sig over, hvor man bl.a. har virket for at afskaffe præmie- og medaljesystemet. I 10-året, 1905, er klubben blandt Danmarks bedste og sikrest funderede atletikklubber.

Urania er stiftet af 3 unge mennesker – Carl Jacobsen, A. Salversen og Christian Jacobsen, der alle 3 var i 14 års-alderen. De agiterede for nye medlemmer blandt eleverne i Gasværkvejens Skole og tog boldsport, løb og "turistture" på sit program. I de første år fører man en mere privat tilværelse blandt de københavnske Atletikklubber med i snit 15 medlemmer. Christian Jacobsen som formand, A. Salversen som kasserer, Carl Jacobsen som sekretær og H.P. Jørgensen og T. Holm som ”menige” bestyrelsesmedlemmer. De får skaffet klubben en plads i Søndermarken til træning – en plads der benyttes også i klubbens 10 års-jubilæumsår. 1895-96 dyrkede man fodsport (atletik), langbold og turistture (i stil med orienteringsløb). Sommeren 1896 supplerer man med gang- og springøvelser – dyster bl.a. mod Idrætsforeningen Enighed, som man besejrer, hvilket får dens medlemmer med tilhørende rekvisitter til at søge ind i Urania, der herefter kalder sig Idrætsklubben mod tidligere Idrætsforeningen. 1. august 1897 afholder man klubmesterskaber i løb og gang over 1 dansk mil – løbet vundet af Carl Jacobsen, kapgangen af Chr. Jakobsen. 14 dage senere dyster man mod Dansk Amatørforening (nu ”Sparta”) i løb over 1 km. Man ansøger om at få Frederiksberg Slotsplads som træningsplads, – og får ja og deler dette sted med Københavns Amatørforening i 2 år (sidstnævnte låner generøst sit materiale til Urania). Hurtigt genoptager man turistturene – ikke mindst natture i Nordsjællands Skove.

Urania vælger som sin spilleplads (bane) til fodbold et område af den del af Fælleden, der indrammes af Østre Alle og Blegdamsvej - inde midt på tæt ved/overfor hvor senere Restaurationen opførtes og tæt ved Velos bane. Nogle medlemmer søgte at sprænge klubben til fordel for en Athlet-klub, men det lykkes at bevare klubben under ét. I 1899 valgtes Axel Petersen (senere Boldklubben Apollo) til formand, og han formår at leje Blaagaards Seminariums Gymnastiksal – men pengene rækker ikke, så man må opgive og søge Frederiksberg Skoledirektion om at få tider i en af gymnastiksalene. Det får man mod at skaffe sig en ældre formand – så 1. november 1899 vælger man æresmedlem Th. Mouritzen til formand, men allerede 22. april 1900 viger han pladsen for Emil Olsen. Man tilmelder sig Atletikklubbernes Fodboldturnering og opnår forøget tilslutning ved at Boldklubben Vermind går ind i Urania. Igen ny formand – nu C. Schultz, - fester på Gimle (”godt” overskud). Vinter 1900/01 får man atter overladt lokalet i Lampevejens Kommuneskole, hvor hr. bogholder Axel Petersen arrangerer gymnastik 1 gang ugentlig. Atter ny formand – april 1904 vælges S. Johansen, allerede i august samme år efterfulgt af Chr. Jacobsen (en af stifterne). Man tager både boksning og køllesving på programmet. Klubfanen (skænket af 4 medlemmer) og klubsangen ”Fremad” ser dagens lys ved 7 års fødselsdagen. Urania har fortsat hovedvægten lagt på atletik – ikke mindst løb og arrangerer årligt Parkløbet.

Urania melder sig ind i KBU allerede i stiftelsesåret - dog ikke på selve KBU-stiftelsesdagen (29. april 1903), men først 20. juni 1903. I KBU skal man for at være medlem være en boldklub, derfor optræder man i KBU som Boldklubben Urania. Egentlig betids nok til at kunne spille med i den første turnering - det har formentlig også været hensigten. Men de kommer først med i turneringen 1906/07 - og det bliver tilmed den eneste, hvor de deltager. Samme sæson tilmelder de sig med et juniorhold, men formår ikke at fuldføre turneringen. Urania er med blandt de 11 klubber, der stifter FælledBoldklubbernes Union (FKBU) op til sæsonen 1905 og deltager i deres turnering forud for sin indtræden i KBU.

Urania er i mytologien en af de 9 græske muser - musen for astronomi.