Boldklubben Union

Union 2

Stiftet
(2. juni 1900)

Bedste herrehold
se underside

Spillesteder
Genforeningspladsen og GrøndalsCentret
Tingbjerg 1973-75 og også senere til enkelte kampe
Brandmarken - fra 1968
Genforeningspladsen - delvis fra 1950, hele klubben fra 1955
Trekanten - fra 1940
Fælleden, bag Rigshospitalet ud mod Nørre Alle

Rækkevindere
se underside

Ungdom Fællesrækker
2023 efterår: U16 piger Øst 2, nr. 9 som Union/Husum
2023 efterår: U13 piger Liga 1, nr. 9
2021 forår : U16 drenge Øst 1, nr. 7
2020 efterår : U16 drenge Øst 1, nr. 4
2019 efterår : U15 drenge Liga 2 pulje 3, nr. 8
2019 forår : 14 drenge Øst 2, nr. 6
2018 efterår : U14 drenge Øst 2, nr. 3

Med hos DBU København
1910 til nu

Bedste kvindehold
se underside

Spilledragt
Rød trøje samt hvide shorts - fra 1931
Lysblå trøje samt hvide shorts

Futsalvinder
2013/14
U14 drenge B

Er en videreførsel af NKUB

Union var i de første 50 år af sin tilværelse en Fælledklub med speciel tilknytning til Nordvestkvarteret; ved stiftelsen den 2. juni 1900 fik den navnet N.K.U.B. (Nordvestkvarterets Kristelige Ungdomsforenings Boldklub), og dens første formand hed Oscar Bremer. Første klubdragt helt hvid – kontingentet 10 øre per sommermåned, 5 øre per vintermåned. To ugentlige træninger på Fælleden – efter dagens træningskamp samledes man til bøn og sang. Om søndagen trænede man i Søndermarken eller på Grøndalssletten – som regel mødte 20-25 frem.

Allerede i 1902 skifter man formand til Poul Brinck. Samtidig ændres klubdragten til hvid lærredsbluse med rød, nedadbøjet krave og røde manchetter og mørke benklæder. Man får sit første klublokale for enden af et drivhus i Nørre Alle – sikkert ikke uden grund kaldt ”Rottereden”. Første kamp er 4. juli 1902 mod Nazareth Sogns Boldklub (K.F.U.M.-klub) – dem tabte man 1-7 til. Næste år rykker man til eget hus – et lysthus på Tagensvej.

I 1906 meldte klubben sig ind i KBU – hvor man lægger ud mod Melchioranerklubben og taber 1-5. I 1910 bliver klubben en slags fællesklub for hele Nørrebros sogneforeninger under K.F.U.M. og antog navnet "N.K.U.B. Union" – og man tilmelder sit første juniorhold. I 1911 skiftede man dels trøjefarve til blå, dels flyttede klubben 30. april ind i det af Københavns Kommune opførte klubhus for Fælledklubberne i Københavns Idrætspark – lejede det mindste lokale, for meget hurtigt efter massiv medlemstilgang at flytte til et større i stueetagen. Endelig i 1912 får man sin nuværende klubdragt indført – rød trøje, hvide bukser. Op til sæson 1913-14 tager man det drastiske træk at beslutte ikke at ville tilmelde seniorholdet til turneringen – man følte man var for dårlig. Det sker samtidig med, at man beslutter at åbne klubben for alle – og skifte navn til Boldklubben Union. Heldigvis besinder man sig - klubben er ellers i KBUs årsberetning noteret for at have udmeldt sig per 25. maj 1913 efter i sæson 12/13 at have deltaget i BI, BII, Junior II og Junior III. Alligevel deltager man i sæsonen 13/14 med senior i B II og B III samt i Junior II (bliver tilmed nr. 2 her efter KB) og i Junior III.

Dagbladet skriver om kampene 18. september 1910, at på Fælleden kl. 2 spillede Velo-Union 12-0 - det er første gang Union bruges som klubnavnet i Dagbladet.

I 1923 danner Union sammen med HB, Borup og Viktoria samarbejdet "Firkanten", - senere betegner de sig Fællesklubberne - der med sit udvalgte hold møder især andre "sammenslutninger". I 1933 skulle man faktisk efter reglerne rykke ned i B-rækken. Men 7 ordinære medlemmer af KBU - Borup, HB, HIK, KFUM, Union, Viktoria og ØB - får gennemført en ekstraordinær Generalforsamling hos KBU 17. august 1933 med det ene punkt på dagsordenen: "udvidelse af A-rækken med Boldklubben Union". De 7 forslagsstillere ville meget gerne have haft en fælleshenvendelse fra samtlige A- og B-række klubber, men havde ikke kunnet opnå enighed om det. Men det lykkes at få KBUs Generalforsamling til at vedtage, at Union kan forblive i A-rækken. Nogle år forinden havde Union måttet lukke ungdomsafdelingen – heldigvis kun midlertidigt, for i 1934 får man gang i ungdomsarbejdet igen.

I en del år havde HB, Viktoria, Borup og Union været sammen i Fællesklubberne – et samkvem af såvel sportslig som økonomisk art – men det blev aldrig en stor succes. I 1947 var Union med til at starte sammenslutningen ”De fire” – de 3 andre var Als, Borup og Ryvang. De afholdt et årligt arrangement i Idrætshuset med underholdning og bal – i 1948 trådte Ryvang ud, men erstattes af Tria.

Fælledparken var i længden ikke det ideelle sted - storklubberne, der omkransede Fælleden, tog alt det unge materiale. Man søgte kontakt med Københavns idrætspark om at flytte ind på Genforeningspladsen, hvor N.K.U. var placeret. Man enedes om at genoptage det samarbejde, der i sin tid var meget frugtbart for Union. N.K.U.s ledelse og medlemmer trådte i Union fra sæsonen 1950-51, og dette var af stor værdi for ungdomsafdelingen; det kneb mere med værdien for seniorafdelingen, idet det var svært for ynglinge, når de som seniorer skulle flytte til Fælleden at finde sig til rette dér - det var ligesom der var to slags spillere i klubben.

Derfor tog man springet og flyttede i foråret 1955 hele klubben til Genforeningspladsen, hvor Union i L.P. Scheuer fik en leder i det eksisterende klubhus, som man kendte fra mangeårigt samarbejde. Ved flytningen til Genforeningspladsen fik Union et helt område for sig selv, og tilgangen især af ungdom var så stor, at det kneb med at være der, selvom man indtil Bella Centret (senere GrøndalsCentret) blev bygget disponerede over en udmærket bane der. Svend Boldt gjorde et ihærdigt arbejde for at få Brandmarken indhegnet og gjort anvendelig som ungdomsbane. Truslen om at miste denne ekstra bane hænger i luften i mange år – en overgang i starten af 1970erne drøfter man sammenslutning med Tingbjerg IF og udflytning til deres baner. Men Tingbjerg vælger i stedet Brønshøj som den, man vil gå sammen med.

I stedet allierer Union sig med den tilstedeværende tennisklub på Genforeningspladsen – ATK. 1972 er man nået så langt, at der projekteres cafeteria og mødelokaler – men det går langsomt. Der indføres et offentlig byggestop og så er der bøvl med Fredningsnævnet. Og Brandmarken vil Kommunen opføre Politistation på. Klubhuset udbygges i 1980erne – før det i 1986 erstattes af et nyt og større.

Og i 2013 opførtes et helt nyt klubhus - det gamle rives ned.

Union har deltaget i kvalifikationskampe til Danmarksserien for Herrer
Union har deltaget ved DM i inde-fodbold Damer og ved inde-DM for Junior

Se også korte historier nr. 29 og nr. 50

Se også plakater

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)
- se undersider for resume

Union 50 år

Union 75 år

Union 80 år

Union 90 år

DBU Københavns Fodboldmagasin

2008/2 : Landsbymentalitet i storbyen
2012/2 : Træner og samfundstjener
2013/2 : Fodbold, fællesskab og socialt samvær
2013/3 : Get2Fodboldskole
2013/4 : Jul i Boldklubben Union
2014/3 : Get2 Fodboldskole i Nordvest
2016/5 : Frivillighedskoordinator skaber den røde tråd
2018/1 : Kravler ind i BK Union
2020/2 : På e-fodboldskole i sommerferien

Scrapbøger hos DBU København

Jørgen Christian Jensens scrapbog:

Jørgen Christian Jensen starter sin fodboldkarriere i Kalundborg Boldklub (KB). Scrapbogen rummer avisudklip fra det lokale Kalundborg-blad (de første artikler trykt med gotiske bogstaver !) om kampe, som Jørgen Christian Jensen har deltaget i fra junior og videre i senior frem til 1944.

Næste afsnit er fra et medlemskab i Union forår 1946-efterår 1947 med billede af Unions 1. hold 1947 og reportage fra en påsketur til Sverige året før.