Sønderbro Boldklub af 1925

Sønderbro.jpg (1)

Stiftet
15. august 1925 (1943)

Bedste herrehold
1997-2000 :
Serie 1
1996 :
Serie 2
1994-95 :
Serie 3

Spillested
Kløvermarken

Rækkevinder
1996 :
Serie 5 pulje 17
1996 :
Old Boys 3 B
1995 :
Serie 3 pulje 7
1994 :
Serie 6 pulje 22

Med hos KBU
1994-2000

Bedste kvindehold
1998-2000 :
7M

Spilledragt
Gul trøje samt sorte shorts - fra 1999
Rød trøje samt hvide shorts i 1997
Gul trøje samt sorte shorts - fra 1994

Oprindelig stiftet som Boldklubben 1925 og Arbejdernes Idræts Klub Sønderbro (A.I.K. Sønderbro). De 2 klubber går 1. august 1943 sammen i "Sønderbro af 1925".

I 2000 går Sønderbro af 1925 sammen med SIK Fight og danner Sønderbro Fight.

Boldklubben 1925 stiftes 15. august 1925. Valby Bladet oplyser 20. marts 1925, at der er samlet et hold af tidligere medlemmer fra den nu nedlagte Københavns Sportsforening (KSF), der vil starte en klub. Klubbens egne kilde oplyser, at klubbens stiftelse skyldes, at en gruppe arbejdere på Blikemballagefabrikken i Hessensgade 16 gerne ville spille fodbold sammen. Under alle omstændigheder stiftes klubben med Åge Jensen som første formand. Inden stiftelsen havde man udfordret en anden fabrik i Hessensgade – kampen spilles på anlægget ved Lergravsvej – og taber 0-19. Det havde været meget svært at skrabe et hold sammen - så 2 lærlinge og 3 arbejdsdrenge måtte på banen for at kunne stille hold. Også beklædningen voldte store problemer - det var langt fra alle, der selv havde fodboldstøvler og ikke alle havde held med at låne nogen af andre. Det samme gjaldt fodboldbukser - derfor spillede nogle med bukser klippet sammen af sække og et par stillede op i sutsko bundet fast med sejlgarn. Man indser tydeligt, at man må være flere end de, der arbejder på Blikemballagefabrikken – så man indkalder på initiativ af Ejgil Andersen og Christian Jensen til en stiftende generalforsamling i Cafe Strandbad på hjørnet af Polensgade og Holmbladsgade 15. august 1925. Fra start melder man sig i Småklubbernes Sammenslutning (SS) og følger med over i Arbejdernes Boldspil Union (ABU). Man har et trofast fan i værtshusholder Johannes fra Bellevue Haven, der flere gange gav spilleren øl for at trøste dem efter endnu et nederlag. Klubben holdt til på Kløvermarken, hvor man dog hver gang måtte tage målstængeren ned efter træning så der igen kunne lande og lette militærfly fra banen og de militære rytterenheder kunne øve. Målene bestod af to stopler og et stykke sejlgarn som overligger.

Amagerbladet kan 20. august 1927 oplyse, at B 1825 afholder pokalstævne, hvor bl.a. CB deltager. I finalen vinder Vølund over Amager Kammeraterne. Dagen før har Amager Borgerblad oplyst, at B 1925 i en kamp spillet på banen ved Markmandsgade har tabt 0-2 til Hero. Det er banen ved Kløvermarksvej brandstation, der nu har skiftet navn til det nye Markmandsgade.

Kampene i ABU var et problem - man kunne ikke stille omklædningsrum til rådighed for udeholdet. Man måtte klæde om i det fri og bare lægge privattøjet på den bare jord. I starten af 1930erne bygger en gruppe arbejdsløse fra klubben et lille klubhus. Pengene var små - så man måtte hver gang splejse til en ny bold. Udover fodbold dyrkede man atletik, brydning og gymnastik. Siden kom billard og ikke mindst håndbold til - og i 1938 tillige husmodergymnastik i samarbejde med Socialdemokratiets Kvindeudvalg. Man får af kommandanten for flyvepladsen fast bane 2 at spille på - klubben angiver selv 1936 for starten på den luksus. I 1937 flotter man sig og køber et nyt klubhus på 7 x 10 alen for 400 kr. med 100 kr. i udbetaling.

Arbejdernes Idræts Klub Sønderbro (A.I.K. Sønderbro) stiftes 10. januar 1934. Stiftende generalforsamling afholdes i Ungdomshjemmet Geislersgade 17 (også kaldet Falkereden) – forud har man agiteret gennem SocialDemokratens sportssider. Omkring 50 møder frem, stifter klubben og melder den ind i DAI.

Begge klubber holder til på Kløvermarken og begge deltager hos DAI. De slår sig sammen 1. august 1943. Man enes om navnet Sønderbro af 1925. Sammenlægningen kommer i stand efter at et udvalg med 3 mand fra hver af de to klubber – Carlo Grandt, Svend Aage Larsen og Eilert K. Christensen fra B 1925 samt Orla Olsen (formand), Viktor Pedersen (næstformand) og Jette Olsen (sekretær) fra AIK Sønderbro - forinden har forhandlet. For AIK Sønderbro var formålet dels at få adgang til B 1925s klubhus og dels i det hele taget at få sat mere skub i Fodboldafdelingen. I første omgang enes man om navnet A.I.K. 1925 Sønderbro. Først afholder B 1925 sin generalforsamling, hvor man går ind for sammenlægningen – men ikke bryder sig om det foreslåede navn. På AIK Sønderbros ekstraordinære generalforsamling 18. juni 1943 går man ind for sammenlægningen og et forslag fra formand Orla Olsen om at benytte ”Sønderbro af 1925” som navn i et prøveår vedtages med stemmerne 18-3.

Der afholdes derefter fælles generalforsamling 17. august 1943 i Geislergade – hvor man konstaterer, at B 1925 har en kassebeholdbing på 37,65 kr., mens AIK Sønderbros regnskab viser et underskud på 131,08 kr. Man vedtager følgende ”Sammenslutningen træder i kraft fra 1. august 1943 og er betinget af, at såfremt 2/3 af en af klubbernes medlemmer ikke er tilfreds med samarbejdet, kan man gå tilbage til de forhold, der bestod før 1. august 1943”. Som formand vælger man Orla Olsen, mens Svend Aage Larsen bliver næstformand. Som klubdragt vælger man B 1925s gul bluse og sorte shorts.

Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling 1. marts 1945 i Geislergade – her enes man om at bibeholde navnet ”Sønderbro af 1925”.

Da den fusionerede klub dannes i 1943 bygger man de to klubbers klubhuse sammen. I 1947 sælger man klubhuset for 1.500 kr. samtidig med at man får håndbold- og fodboldbane i Sundby Idrætspark. I 1952 flytter man så tilbage til Kløvermarken. Samtidig overtager man medlemmerne fra Boldklubben Lyn. I 1956 må man opløse sin fodbold-ungdomsafdeling. I 1973 flytter fodboldspillerne til nye omklædningsrum i Herjedalsgade.

Sønderbro træder ind i KBUs turnering i 1994 – med 3 seniorhold. KBU er ikke længere i besiddelse af et kampprogram for denne sæson. I 1995-kampprogrammet optræder man med kontaktadresse hos Jimmy Rohardt Sørensen, Breslaugade 12, 3 tv, 2300 S – og med hjemmebane på Kløvermarken.

I 2000 går Sønderbro af 1925 sammen med SIK Fight i Sønderbro Fight. Forinden når man at indvie sit nye klubhus på Kløvermarken 19. august 2000.

Sønderbro og Amagerbro benyttes i flæng som betegnelse for den nordøstlige del af Amager syd for Christianshavn og nord for Sundbyøster - i dag en del af Københavns Kommune.

Se også korte historier nr. 30

Jubilæumsbøger og skrifter fra klubben
(findes hos DBU København)

Udpluk af Fodboldklubbens protokoller 1934-69

Sønderbro af 1925 - 50 år