ØB 50 år

Østerbro Boldklub – 1894-1944

Resume : Østerbro Boldklub er stiftet 1. september 1894. Der har været en tidligere klub med samme navn stiftet i 1887, men den var ophørt i 1892. Derfor anså man navnet for frit til at kunne bruges igen. Stiftelsesåret er på et tidspunkt, hvor man er i tvivl om fodbold kan få fodfæste – årsag : de etablerede gamle klubber er på vej væk fra Fælleden og KB har endda besluttet at tage entre til deres kampe, hvor det tidligere havde været gratis og en folkefornøjelse at se en kamp. Før 1900 var der grunde nok til, at klubberne kunne få deres eget – hvis de ville betale. Men ØB bliver på den ”almene” Fælled. Stifterne var en gruppe større drenge (”konfirmander”) fra kvarteret ved Classensgade og Willemoesgade. Man spiller cricket – men en aften har Axel Jensen en fodbold med – det ender dog skidt : bolden ryger ind i den nærmeste have (”Aggersborgs” park). Trods det beslutter Axel Jensen (vil gerne sælge sin bold for 3 kr. til den nye klub og vælger derfor at blive kasserer), Alfred Larsen og Willy Brandt at stifte en klub. Andre unge kommer hurtigt med – bl.a. en tidligere Frem-junior. Det lå lige for at være gået ind i den allerede etablerede klub Håbet (spillede på Frihavnens Fælled), men den skranter noget. Hurtigt bliver Willy valgt som formand. Man enes med Håbet om at spille en udfordringskamp – vinder giver en forenet klub navn, taberen bestemmer klubdragten. Håbet kan kun stille 5 spillere – der spilles så 5-a-side med ØB som vinder. Klubdragten bliver derfor Håbets TVÆRstribede rød/hvide (senere bliver dragten længdestribet – ser ud til at ske omkring 1906). I starten stiller man kun juniorhold – i fodbold og cricket – og kun til privatkampe. Fra 1896 deltager man så i organiseret turnering. Det første 1. hold gennemgås – en (Aage Rasmussen) bliver senere dommer, men moppes ud af tilskuerne, der finder ham for selvoptaget. Mange enkeltkampe gennemgås med små anekdoter – herunder kampe i Sverige i de tidligste år af 1900-tallet. ØBs formand – tandlæge Juhl – er en af initiativtagerne bag stiftelsen af KBU i 1903 – fra omkring samme tid har man både senior- og juniorafdeling. I starten kan junior kun være med, hvis der mangler senior til træning – ellers må de trille lidt bag målet og evt. skyde på målmanden, når bolden er oppe i den anden ende. Århundredets første år er præget af en stigende uenighed mellem de store, gamle baneejende klubber og de nye uden. Kulminerer 1911, hvor KBU må afholde 5 generalforsamlinger. Der er reelt tale om et oprør mod de store – foranlediget af optagelsen af Union. Viktoria forsøges lokket over af de store og Dania præsenteres direkte af ØB som forræder. Man løber også ind i problemer med at få baner til alle i Fælledparken – her går DIF ind og sikrer hver klub sin ”navngivne” bane. Senere forbyder man cricket i Fælledparken, mens der kommer både hockeybaner og kastegårde. Samtidig udelukkes Fælledklubberne fra Idrætsparken. Helt som andre klubber kaster ØB sig også over revyer og senere sportskarnevaler. Et kuriosum er, at ØB medvirker i den første danske fodboldfilm, hvor nogle af optagelser er taget fra et Luftskib. I 1910/11 stiller man for første gang et veteranhold – mod AB. Første landsholdsspiller bliver Poul Nielsen i 1920. Det er trængselstider – og i 1933/34 er man røget så langt ned i styrke og medlemstal, at man må dele sin enlige bane med Union. Så overtaler man Carl Skomaer til at være træner (gratis) – det går fremad. Man får igen sin bane for sig selv. 50-års jubilæet fejres med en ny rekord – 8 ungdomshold. Man har ca. 10 år før indledt et samarbejde med Det Kgl. Opfostringshus, hvor ØB påtager sig at træne drengene ("skorperne") i fodbold.

Banesteder :
Der lægges ud på Strandboulevarden – på Lautrups Mark (her ligger Lipkesgade ”i dag”) – med cricket.
Som fodboldbane vælger man Fælleden (beskrives side 14-16 : der græsser køer og heste og Borgerbevæbningen eksercerer. Reelt er der tale om 3 fælleder : Blegdam, Øster, Lamme) – i starten med omklædning hjemmefra eller i det fri. Senere klæder man om i et lokale bag Pfyffes Restaurant på Blegdamsvej – men det er skidt, for man skal igennem udskænkningsrummet og nogen kommer ikke længere, andre sviner med mudder fra fodtøjet eller kommer til at vælte baren med målstængerne. Man kunne vaske sig forinden ved vandposten til hestenes drikketrug ved Ledvogterhuset på Triangel-hjørnet.
Først senere anskaffer man sig et omklædningslokale – en 2 værelses lejlighed (med køkken og vask) på Blegdamsvej 128 A, hvor man bliver indtil 1911. Undervejs laver man spisekammeret om til et koldt brusebad.
Senere hostes op med et forslag om 6 baner i Fælledparken – det skulle dække ØB, Olympia, Velo, Lydia, Fix, Britha, Dania, Borup, HB, Union, Viktoria. Faktisk var HIK også at regne for en fælledklub – var medlem af Sammenslutningen og roses for at være en klub, der altid støttede Fælledklubberne.
Senere opføres Fælledklubhuset – men alle klubber får ikke deres eget klublokale eller egne omklædningsrum her. Samtidig blev huslejen høj og et hav af strenge lukketider. ØB får dog lokaler fra 1911 i stueetagen.
ØB forsøger umiddelbart før 1. verdenskrig at skaffe sig sin egen ekstra bane – men Stadsgartneren nedlægger hele tiden forbud.

Andre sportsgrene
Cricket er med fra start

Lister :
Æresmedlemmer (3)
Formændene
Bestyrelsesmedlemmer gennem årene

Markante fotos :
Trianglen ved ØBs fødsel
Fælleden ved ØBs start
ØBs hold ca. 1900 – i hvide trøjer !!!!!!
Klublejligheden på Blegdamsvej
Fælledklubhuset
1. holdet i 1944 (Carl Aage Præst og Helge Bronee)