Husum 75 år

Husum Boldklub – 75 år – 1922-1997

Resume : Husum Boldklub er stiftet 17. juni 1922 af Louis Hansen (første formand), Otto Larsen, Ejnar Hansen, Erik Edvardsen, Emil Holm, Ewald Rasmussen og Hergard Braune. Efter en fornuftig start – med stor opfindsomhed hvad angår bane og omklædning – kommer man i alvorlig krise i 1930. Blot 12 medlemmer – men allerede året efter er man 100. Samme år beslutter man sig til at forlade DAI og søge ind i KBU (med fra start 2 seniorhold+1 ynglingehold+3 juniorhold). Overgangen til KBU betød organiserede dommere og at turneringsreglerne skulle overholdes. Eget klubhus fra 1934 betyder, at man allerede 5 år efter runder medlem nr. 300. Som andre klubber spiller man også i Husum revyer. Trods kun en enlig bruser og tilmed koldt vand lyder parolen ”ingen håndklæde, ingen bad, ingen træning”.

25 året fejres med jubilæumsskrift og oprykning til Københavnsserien. Som venskabsklub får man Hesselager BK – ligesom man i flere omgange rejser til Norge og Tyskland. Et sportsligt højdepunkt er pokal-kvartfinale i 1949 mod Frem – spillet i Idrætsparken for 6.000 tilskuere (tabes 1-2). I 1958 runder man medlem nr. 500.

40-året bliver fejret med en jubilæumsturnering – medlemstallet runder nu 600. En særlig epoke er 4 år som alkoholfri klub 1966-70 (side 14).

I 1967 tager man kvindefodbold på programmet.

Igen i 1972 (50 år) udgiver man et jubilæumsskrift. Samme år starter man med flæske- og andespil i Islev Klub – senere flyttet til Husum Skole. Klubrekorden sætter miniputterne i 1974 med 36-0 over Hero og ved at have en topscorer med 86 mål i hele turneringen. Det anføres at kravet om benskinner kommer i 1977 (side 21). I 1990 starter Husum Cup mellem Husum, FIX, Stefan og et Brønshøj-hold. Ungdomsafdelingens højdepunkt er lilleputpokalfinalen mod KB (1-2) i 1995. Året efter når U14 pigerne også pokalfinalen – igen med slutresultatet 1-2.

Banesteder :
1933 rykker man ind i Husumparken – omklædning på den nye Husum Skole. Man går straks i gang med at samle penge ind til eget klubhus – startkapital 2.000 kr. og så 8 frivillige arbejdere. 1934 indvier man klubhuset – udvides med tilbygning i 1944. Drenges uheldige leg med ild betyder, at det hele nedbrænder 2 dage efter Befrielsen. Efter midlertidigt ophold igen på Skolen bygger man nyt for brandforsikringssummen – igen ved frivillig arbejdskraft. Men der er fortsat kun koldt vand til en enlig bruser – og ingen telefon. Husum er 4. sidste KBU-klub med egen klubtelefon - fra starten af 50erne (Bella 35068). 1969 står et nyt klubhus (reelt en ombygning af det gamle) – igen finansieret delvist ved lån og atter selvbygget – klar. I 1981 er man klar med nye planer om ud- og tilbygning – står næsten færdigt i juni 1982 (60-året). En ubehagelig oplevelse er, at elmesygen i 1990 bevirker, at alle træerne omkring baneanlægget må fældes.

Kravet til indhegnet bane gør, at Husum i 1948/49 spillede på Brønshøj Kirkevej – her spilles tipskampen på 1. tipskupon mod Hellas (3.000 tilskuere).

Siden rykkes 1. holdskampene til Vanløse Idrætspark.

1954 indvies Husum Idrætspark i Gadelandet med kampen Husum-ØB (3-2 for 2.000 tilskuere).

I 1962 kan man få tider på den nyanlagte grusbane ved Rotunden = Tingbjerg. 1972 bliver man af Københavns Idrætspark (KI) tilbudt at rykke ind på et nyopført Tingbjerg med flere græsbaner, 2 lysbaner og opisningsbane – men Husum takker nej tak.

Andre idrætsgrene :
Både herre- og damehåndbold dyrkes fra krigsårene

Lister :
Klubbens formænd
Klubbens æresmedlemmer
Flest 1. holds kampe og flest kampe i alt
Medlemstal
Kontingentsats
Regnskab

Markante fotos :
Klubhuset i 1944 – og da det brænder
Indvielsen af Gadelandet
Klubhuset 1969
Klubhus-grundplan 1982