Boldklubben Hellas

Hellas.png

Stiftet
23. juni 1926

Bedste herrehold
se underside

Spillesteder
Valby Idrætspark (enkelte kampe fra 2013)
Engdraget, Roskildevej - fra 1932, hvor man får eget klubhus indviet 23. juni 1932.
1928 er man tilbage på Carl Langesvej. Så flytter man til skolebanen ved Vigerslev Alles Skole, med omklædning på Skolen
1927 flytter man til en bane bag Gasværket på Retortvej.
Starter på en bane/mark for enden af Carl Langesvej.

Rækkevindere
se underside

Futsalvindere
2015/16
U15 drenge C
2012/13
Kvinder - Serie 1

Med hos DBU København
1935/36 til nu

Bedste kvindehold
se underside

Spilledragt
Fra 1986 blot angivet som hvid trøje + hvide shorts
Hvid trøje m/ 3 røde striber nedad og hvide shorts m/ 3 vandrette røde striber - fra 1982
Hvid trøje m/ 2 røde striber og røde kanter og hvide shorts m/ røde kanter.
Hvid trøje m/ røde opslag og hvide shorts m/ rød kant og striber fra 1928.
Hvid trøje m/ HV-mærke (omvendt trekant m/ H over V) og sorte shorts.

Pokalvinder
1994
Miniput 7M

Ungdom Fællesrækker
1989
Ynglinge KBU/LFBU/FBU, nr. 12
1987
Junior KBU/LFBU/FBU, nr. 4

Hellas danner fælleshold med Pioneren i U15 og U13 pige forår 2014.

Hellas danner fælleshold med FC Damsø i U16 piger 2020 efterår.

Idrætsklubben Hellas, Valby – forkortet I.K. Hellas og med en omvendt trekant med H over V som logo – stiftes 23. juni 1926, Skt. Hans Aften af en gruppe drenge og unge mennesker. Ophavsmanden var viceværten fra kommunens ejendom Carl Langesvej – Carl Vilhelm Matzen (var i 30erne, mens de øvrige var 18-20 år). Det skete ved at samle penge ind – 21,50 kr. – til indkøb af en bold og så invitere kvarterets drenge til et 5 a side-stævne samme aften på en mark for enden af Carl Langesvej. Præmien til hver på det vindende hold var et Peter&Ping-emblem (kostede 35 øre). 5 dage senere afholdt man første generalforsamling og valgte Carl V. Matzen til første formand - øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Holger (næstformand) og Erik (kasserer) Meilby Petersen, Ejner Bonfils og Emil Jørgensen - samt nedsatte et spilleudvalg. Kontingentet blev sat til 50 øre/måned for senior og 25 øre/måned for junior og passive. Som klubdragt valgte man en hvid trøje med HV-mærket og sorte bukser. I starten skulle man bo på Carl Langesvej for at kunne blive medlem. Kort tid efter er det nødvendigt at afholde ekstraordinær generalforsamling og ændre på nogle love og vælge nye folk. Desuden kaster man sig ud i at arrangere et atletikstævne (man havde kun atletik på programmet ½ år). Første kamp er mod Frederiksholm (tabes 0-7).

Så beslutter man at indmelde Hellas i Småklubbernes Sammenslutning og deltage i deres fodboldturnering fra 1927 med bane på Retortvej bag Gasværket - her har klubben 16. oktober 1927 fået fælles bane med Carl Allers Boldklub (ved Tjærefabrikken). Valby Bladet oplyser 8. juli 1927, at da man fejrer sin 1 års-fødselsdag i Rossini er man både et seniorhold og et juniorhold. Allerede året efter konstaterer man, at det vil blive for kostbart at sætte Retort-banen i stand, så man rykker tilbage til Carl Langes Alle for en kort bemærkning, før man i 1929 får adgang til skolebanen ved Saxtorpsvej (Vigerslev Alles Skole).

Man forsøger sig med gymnastik – på Vigerslev Skole – men det er fodbolden, der fænger. 1928 avancerer man til Småklubbernes Sammenslutnings A-række, - samtidig ændrer man klubdragten til hvid trøje og hvide bukser; men spiller også en del privatkampe ude i det sjællandske samt i Malmø. I 1929 lejer man for enden af Carl Langesvej af Københavns Kommune et 7.000 kvm. stort areal til sportsplads for 10 kr. årligt. 1930 kommer man med i den nyoprettede Arbejdernes Boldspil Unions Mesterrække. Samme år får man sit første klubhus – Gøglervognen – købt for 40 kr. Samtidig får man træningsaftener på Skolebanen ved Saxtorpsvej  - Vigerslev Skole betegnes som Danmarks største skole, og den kan i følge Valby Bladet 18. oktober 1929 indvie sin skolebane på Vigerslev Alle. Her får såvel Hellas som Fremad Valby træningstid om aftenen. Fra efteråret 1930 får man adgang til gymnastiksalen på Frederiksberg Slot til gymnastik og håndbold. Sin 5 års fødselsdagskamp – i 1931 - spilles på Rosenborg Eksercerplads mod Rostock S.V. Man ville gerne have spillet på Frems bane, men de sagde nej – samme aften opretter man Damehåndboldafdeling. I 1931 deltager Hellas med 2 mand ved Arbejder-Olympiaden i Wien. Samme år får man klubblad formidlet via ABU – 2 år senere helt sit eget (Snøren – senere omdøbt til IK Hellas medlemsblad).

1. november 1931 får klubben for første gang tildelt baner på Engdraget én bane mandag, onsdag og lørdag. Ved indvielsen taler Aage Hermann, der også har forfattet et digt til lejligheden. Boksning og brydning bliver også en kort overgang forsøgt – i 1932. Samme år ansøger man Københavns Magistrat om at få indrettet omklædningslokaler på Engdraget, men får afslag. Man flytter ind på Engdraget i 1932 med sit eget klubhus og egen flagstang (18 meter høj) – indviet på klubbens 6 års fødselsdag. Grunden havde man selv lejet af gartner Christensen, og klubhuset opførte klubbens medlemmer selv. Svend Petersen blev krofar i eget marketenderi. Man lejede også et klublokale hos garver Olsen på Gadekærsvej – til billard og bordtennis. Man ville gerne købe grunden (pris 5.000 kr.) – men måtte opgive det forehavende efter et par år og fortsætte med at leje. Samtidig opsagde man lejemålet på Carl Langesvej.

ABU skifter undervejs navn til DAI - stadig med Hellas som medlem. Allerede 1932 rumler det med forslag om at skifte til KBU – men det stemmes ned på Generalforsamlingen. Klubbens formand sad jo både i ABUs og DAIs ledelse - så det var stærkt medvirkende til at forslaget faldt. I 1933 er man vokset til over 300 medlemmer og stiller 11 hold – og man opretter Old Boys-hold. I 1934 vedtager Generalforsamlingen med stemmerne 54 mod 7 at melde sig ud af ABU og ind i KBU - man var utilfreds med, at man flere og flere gange kom ud for at modstander og/eller dommer udeblev til kampene i ABU. Skærtorsdag 1934 lukker man klublokalet på Gadekærsvej. En kort overgang op til KBU sæson 1935/36 er man reelt ”unionsløs” - man var kommet for sent med sin tilmelding til KBU - og må ty til privatkampe, men 30. april 1936 opnår man status som ekstraordinært medlem hos KBU. Hellas kommer ind i KBU med 2 seniorhold og 3 ungdomshold. Klubbens kontaktadresse er Vilh. Karlsson, Medelbyvej 25, Valby. Klubbens første kamp i KBU er på udebane 18. august 1935 mod Dalgas (Dalgas vinder 4-3) – første hjemmekamp 1. september mod Olympia (Hellas vinder 5-1) på banen ved Roskildevej (Engdraget ).

1. november 1936 kan man indvie et nyt klublokale på Roskildevej 42 B – men allerede 1. marts 1937 må man opsige det igen. Der kom for få. 1938 får klubben meddelelse om, at dets klubhus på Engdraget skal fjernes til fordel for vejanlæggelse – og man starter en årelang kamp for at få et nyt klubhus på Engdraget sammen med en række andre klubber, der holder til på Engdraget. Man har tæt forbindelse til borgmester Arne Sundby – der udarbejdes tegninger til et klubhus fælles for alle klubber på Engdraget med Hellas-folk som talerør/forhandlingsdelegation. Det sinkes af Besættelsen kombineret med pengemangel hos Kommunen til den slags. I mellemtiden når man i 1941 at leje et klublokale på Harald Kiddesvej 2 i stueetagen lørdag aften samt enkelte andre aftener. Endelig i august 1942 kan man tage et omklædningslokale på Engdraget i benyttelse – med brusebad, afvaskningsbænk og finsk badstue (krigen gør dog, at det er svært at skaffe brændsel). Det indvies ved en kamp mellem Frem og et kombineret Hellas-Vanløse hold (3-3, 1.200 tilskuere). Men der går en rum tid før det hele er helt i vinkel – der er strid om, hvem der skal stå for driften af lokalet (kommunens stadsgartner eller KI). Man dropper klublokalet på Harald Kiddesvej i slutningen af 1942 – for i stedet at leje sig ind i Damhuskroens lille sal tirsdag aften.

I 1947 får man tilladelse til løbetræning fra 15/2 og til boldspil med let fodtøj fra 1/3. 1948 forbedres forholdene på Engdraget noget, da Vanløse flytter fra anlægget. Økonomisk halter det noget – så i 1949 udsteder man klubaktier på 25-50 kr. med månedlig udtrækning af hvem, der kan tilbagebetales.

18. marts 1953 får man lovning på bane og omklædningsrum i Valby Idrætspark, hvis/når Engdraget ikke er åbent. 28. januar 1967 vil man gerne disponere over baneplads i Damhusengen, men får 21. marts samme år afslag på at benytte omklædningsfaciliteter på en af de omliggende skoler.

Hellas oplyser i 2019, at de har adgang til at benytte kunstgræsbanen (ikke 11M-størrelse) ved Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141 til træning for ungdom.

Hellas er det græske navn for Grækenland.

Hellas har deltaget i kvalifikationskampe til Danmarksserien for Herrer

Se også korte historier nr. 11 og nr. 24 og nr. 35

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)
- se underside for resume

Hellas 25 år - 1926-51

Hellas 40 år - 1926-1966

DBU Københavns Fodboldmagasin

2008/6 : Slagter - der alting magter + 2017/3 : Stop for mob
2018/3 : Folkeskole er begejstrede for pakkeløsning fra DBU
2020/3 : Naboer finder sammen om holdfællesskab

Scrapbøger hos DBU København

Idrætsbladet – udklip med klubportrætter
Omfatter en række udklip med artikler om københavnske fodboldklubber, fodboldklubber i Provinsen og enkelte andre danske sportsklubber – fra perioden 1934-1943

Hellas – 2 klubber der rykkede en række op

Foto Retortvej Gasværk 1952.jpg

Gasværket på Retortvej - 1952

1927 flytter Hellas til en bane bag Gasværket på Retortvej.

Hellas gammel.JPG

ældre logo