For langt at gå

De første fodboldspil og kampe i København blev spillet på Fælleden på det, vi i dag kalder Østerbro. Det var da også omkring samme Fælled at de første fodboldklubber opstod og fandt beskedne tilhør i lejligheder, baggårde, drivhuse eller slet og ret mødtes og klædte om ude i det fri. Men en enkelt klub – Kjøbenhavns Boldklub, KB – syntes, at der var for lang vej fra det indre København og helt ud til Fælleden. Det måtte være muligt at finde et sted tættere på, hvor man kunne spille. Deres blik faldt på Rosenborg Slot – der jo da Christian 4 byggede det ironisk nok dengang var placeret uden for København. Nu lå det tæt på byens centrum i Indre København.

Cykler var ikke rigtigt kommet frem endnu og sporvogne kendte man, men der var ikke et udbygget trafiknet i København. Så der var kun Apostlenes Heste – fødderne til at komme rundt på. KBs medlemmer kom fra Indre København – og de syntes, der var langt at gå for at spille og se kampene. I 1879 får man lov til at benytte Rosenborg Eksercerplads – når der ikke var militære øvelser m.v. dér. Den første annonce for fodbold så dagens lys i 1879 og lød

”Søndagen den 5te Januar kl. 11 vil der være Fodboldtspil på Gardens Exercerplads – såfremt Veiret tillader det og fremtidig hver Søndag på samme Tid og Sted”.” (Dengang blev fodbold stavet med et ekstra ”t” – så det er ikke en stavefejl !).

Eksercerpladsen var sten- og grusbelagt. Det brød cricketspillerne sig ikke om – det gjorde det svært at spille et rigtigt gærdespil. Så det – samtidig med, at de gerne ville spille mere end de 2 gange om ugen, hvor Eksercerpladsen var ledig til dem, - gjorde, at de hurtigt trak ud igen til Blegdams Fælled. Fodboldspillerne var lidt mere hårdføre – en grusbane kunne ikke afskrække dem i samme grad, som det gjaldt for cricketspillerne – så de fulgte først efter et stykke tid senere. Fælleden virkede dengang nærmest uopslidelig – fik man slidt græsset væk foran mål kunne man jo bare rykke banen – og efter datidens forhold var den ganske jævn.

Kilde : KBUs 100 års jubilæumsskrift ”På Banen”.

Kjøbenhavns_Boldklub.png

De første KB-medlemmer ville ikke gå for langt for at dyrke deres sport

Foto Rosenborg ex tennis.JPG

Tennis gik an - men bl.a. cricketspillerne valgte Rosenborg fra

Langbold på Fælleden.jpg

så en del søgte tilbage til Blegdams Fælled, hvor man havde spillet langbold oprindeligt