Korte historier

De er taget med i hel tilfældig rækkefølge – fået hver deres nummer – og givet en kort titel. Vi har tilladt os at kommentere hist og her på historierne og vi har angivet hvilken klub de knytter sig til og fra hvilket år/tidsperiode de stammer. Under hver korte historie er kilden angivet.

Afsnittet er delt op i puljer på 10 historier.