Plant et træ

Heimdal kunne i sit lille klubblad – Heimdal Nyt - berette om de gaver, klubben havde fået ved sin 50 års fødselsdag i 1969. Trofaste klubfolk havde doneret pengegaver – en tidligere formand 400 kr., klubbens revisor 200 kr. og en tidligere kasserer 110 kr. Sidstnævnte havde dog betinget sig, at hans gave skulle tilfalde ungdomsafdelingen. Han må jo også siges at have kendt forholdene indefra. Fra et par navngivne medlemmer var modtaget samlet 75 kr.

Fra Danmarks Idræts-Forbund havde man modtaget 2 stk. Præmieobligationer á 50 kr. – dem må man jo så håbe på et tidspunkt er blevet trukket ud. Eller måske blev de solgt igen. Fra Københavns Boldspil-Union havde man modtaget et askebæger – den var nok ikke gået i dag !

3 af naboklubberne i Fælledparken – Viktoria, Borup og Skjold – havde hver givet en fodbold. Det må ikke have været så rar læsning for de 2 sidste – HB og ØB – at læse, at de ikke havde været lige så gavmilde mod deres kollega i Fælledklubbernes Sammenslutning. 5 klubber – alle fra de lavere københavnske rækker – havde sendt blomster og telegram.

Og så en helt særlig gave fra Boldklubben Hakoah – de meddelte, at de havde ladet et træ plante for Heimdal i Israel. En sjælden ære for en gammel nordisk gud at få det i det jødiske og kristne Hellige Land. Det træ – hvis det forhåbentlig står endnu – er i dag over 50 år.

Kilde : Heimdals Klubblad, oktober 1969.

heimdal.gif

Kilde Heimdals klubblad 1969

Hakoah.png

Klubben bag den lidt særprægede gave